05

Dit artikel hoort bij: Landmacht 05

Klaar voor snelle, wereldwijde inzet

Tekst kap Jaap Wolting
Foto SM Gerben van Es, kpl-1 Zadrach Salampessy

Binnen 2 weken gereed, waar dan ook ter wereld

x

Tijdens oefening Reliable Sword is 11 Luchtmobiele Brigade gecertificeerd voor haar rol in de NATO Response Force 2015. Twee weken lang oefende de brigade samen met Nederlandse en buitenlandse eenheden voor snelle, wereldwijde inzet. De rode baretten zijn binnen 15 dagen inzetbaar.

11 Luchtmobiele Brigade haalt haar kracht uit inzet via de lucht. Om dat te demonstreren vond tijdens oefening Reliable Sword een unieke actie plaats. Een C17-transportvliegtuig van de in Hongarije gestationeerde 'Heavy Airlift Wing' dropte voor de eerste keer Nederlandse en Duitse militairen boven de Ginkelse Heide. Check de video!

Hoe kwam de certificering van het hoofdkwartier van 11 Luchtmobiele Brigade voor de standby-fase van de NATO Response Force (NRF) eigenlijk tot stand? Luitenant-kolonel Robin van der Zwan, hoofd sectie evaluaties staf CLAS, legt uit.

“Evalueren van eigen eenheden is een nationale verantwoordelijkheid. Ons inzetbaarheidsevaluatieteam (CREVAL) werkte conform de door NAVO voorgeschreven methode. We keken naar 1200 verschillende details op het gebied van beleid, operaties, ondersteuning, communicatiesystemen en administratie. De brigade voldeed op alle vlakken aan de eisen. C-LAS luitenant-generaal Mart de Kruif heeft de uiteindelijke certificering toegekend. Het eindresultaat is, dat het hoofdkwartier combat ready is. Toch is er ruimte voor verbetering. De standby-fase van de NRF start pas op 1 januari 2015. Je merkt dat de brigade nog moet verbeteren op het gebied van geïntegreerd trainen. Reliable Sword was pas de eerste keer dat de afzonderlijke branches gezamenlijk een oefening aanliepen. Processen moeten nog op elkaar inslijten. De komende maanden kan de brigade de puntjes op de i zetten, bijvoorbeeld tijdens oefening Noble Ledger in september. De meest interessante geleerde les is dat er meer tijd moet worden gestoken in targeting; je optreden afstemmen op specifieke doelgroepen.”

Luitenant-kolonel Atanas Lefterov (Bulgarije) was één van de monitoren van het inzetbaarheidsevaluatieteam. Samen met een collega bezag hij namens Allied Land Command uit Izmir, Turkije, het werk van het Nederlandse CREVAL-team. De uitkomst was zeer positief.

Twee militairen van Allied Land Command uit Izmir, Turkije, hebben het Nederlandse evaluatieteam gemonitored. Zij controleerden of het CREVAL-team werkte conform NAVO-richtlijnen. Luitenant-kolonel Atanas Lefterov (Bulgarije): “Het evaluatieteam heeft zijn werk prima gedaan en zelfs gebruik gemaakt van een innovatieve tool om resultaten op te slaan. Dat is uniek en hielp hen om nog beter te coördineren. Daarnaast hebben ze met die tool een goede manier om een staf al tijdens de oefening te laten groeien.”

x
In een commandopost op het Malieveld ontmoeten militairen, politici, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties elkaar.

1 German/Netherlands Corps (1GNC) - uitvalsbasis Münster, Duitsland - stak speciaal voor oefening Reliable Sword even de grens over. Het multinationale hoofdkwartier trad op als trainingsplatform voor de staf van 11 Luchtmobiele Brigade. Hoe deed 1GNC dat eigenlijk?

Wat houdt de trainersrol voor 1GNC nu precies in?

Het hoofdkwartier in Münster kan divisies en brigades trainen. Het heeft alle procedures, kennis, vaardigheden en scenario’s in huis. Daar waar een brigade vaak zelf de bataljons moet trainen, zorgt 1GNC ervoor dat ook de brigadestaf zelf wordt getraind.

Hoe werd 11 Luchtmobiele Brigade getraind?

Het brigadehoofdkwartier werd gecertificeerd voor de standby-fase van de Nato Response Force (NRF). De leiding moest aantonen dat het in staat is om in multinationaal verband de taken te kunnen uitvoeren. Het hogere niveau confronteerde die militairen met problemen en vroeg rapportages.

Waar traint 1GNC zélf voor?

1GNC wordt op 1 januari 2015 het hoofdkwartier van de landstrijdkrachten van de NRF. Er ligt een driestappenplan. Deel één is oefening Reliable Sword. Op de tweede plaats moeten de militairen van het hoofdkwartier in Münster aantonen dat ze klaar zijn voor hun NRF-taak. Dat doen ze tijdens oefening Noble Ledger in september. De derde stap is het hogere niveau in Napels certificeren tijdens oefening Trident Juncture.

x
Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt op het Malieveld met militairen, politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van internationale en non-gouvernementele organisaties.

Waarom stond er een commandopost op het Malieveld?

Militairen voeren uit wat de politiek hen opdraagt. 1GNC wilde de politiek, het bedrijfsleven en internationale en non-gouvernementele organisaties tonen hoe ze dat doet. Omdat de agenda’s van vertegenwoordigers van die organisaties vol zitten, kwam 1GNC naar Den Haag. Als de berg niet naar Mohammed kan komen, komt Mohammed wel naar de berg.

Mensen denken vaak dat bij een geweldsconflict Defensie de oplossing heeft. Defensie speelt daarbij een belangrijke rol, maar organisaties zoals de VN en het Rode Kruis kunnen veel doen om weer normale omstandigheden te creëren. Daarom is het slim om nu al samen op te trekken.

Bij een actie in een verlaten steenfabriek vuurt een rode baret op de oefenvijand.

Naast para-drops trainen de militairen ook het zogenaamde fast roping; met behulp van een touw afdalen uit een helikopter.

Militairen van het Korps Commandotroepen maken zelfs gebruik van honden. Reliable Sword past mooi in het opwerktraject voor hun missie in Mali.

Een Amerikaanse C-17 dropt Nederlandse en Duitse militairen boven de Ginkelse Heide.

De luchtmobiele infanteristen staan op het punt om op de heide te landen. Meteen daarna vertrekken ze naar Ede voor een actie op complex Ede Driesprong.

Tijdens Reliable Sword trainen 11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikoptercommando hun nauwe samenwerking.

Een luchtmobiele infanterist probeert de vijand in het vizier te krijgen.

De Nederlandse en Duitse para-troopers maken dankbaar gebruik van een Amerikaanse C-17.

Militairen op de Ginkelse Heide zorgen voor een veilige drop-zone voor hun collega’s.

Dankzij een Duitse Huey Bell kan een gewonde snel naar het hospitaal worden gevlogen.

Nederlandse en Duitse militairen zorgen samen voor een veilige Rijnoversteek.