Beter maken

Onze mensen zijn onze ziel. Dat geldt voor iedere organisatie, maar zeker voor de landmacht. Ons personeel is uniek in zijn samenstelling, ook in vergelijking met de andere krijgsmachtdelen. Onze soldaten en korporaals als ons zwaard, geleid door ons kader en gesteund door onze burgers. Als landmacht zijn wij oud, maar onze mensen zijn jong en dat maakt ons anders. Onmiskenbaar ligt hier een grote nadruk op vorming. Vorming is niet alleen onze mensen beter maken voor hun taak, het is veel meer onze mensen beter maken als mens. En wat is er mooier dan zoiets te mogen doen met jonge mensen die aan het begin van hun volwassen leven staan? Dat noemen we vorming. Met een zwaartepunt in het begin van de loopbaan, maar ook zonder einde. Vorming stopt immers nooit. En vorming is bij ons helemaal uniek omdat wij dingen van onze mensen vragen die niemand anders vraagt. De missie gaat immers voor, het team is alles en grenzen niet absoluut. Wij vechten niet alleen op afstand, maar kijken de vijand in de ogen als het moet. En dat zal altijd zo blijven, want wij hebben de vijand niet onder bevel en die zal het ons dus nooit makkelijk maken.

x

Hoewel vorming nooit stopt, is het wel goed af en toe stil te staan bij het thema. Doen we alles goed, kan het beter, zijn we op koers? En dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Onder leiding van brigadegeneraal Otto van Wiggen hebben we vorming tegen het licht gehouden en gezien dat het goed was. Maar niet goed genoeg. Dus we gaan er als landmacht weer vol mee aan de slag. Ik ga er niet lang over uitweiden, want dat gebeurt elders. Maar we zijn weer ingeschoten, weten wat we willen en hoe we het willen bereiken. Met drie zichtbare steunpunten voor vorming: de Visie van de Koninklijke Landmacht, de kernwaarden: moed, toewijding en veerkracht en het ‘Credo van de Landmachtmilitair’. Hiermee tonen wij onze ziel en die is uniek.

x

Wij vieren dit jaar dat we 200 jaar ‘Koninklijk’ zijn. Een tweede aanvalsdoel ligt eind april, waarin we naar Nederland toe komen. Op slagvelden, scholen, pleinen en straten: overal gaan landmachtmilitairen zich tonen in eigen land. Die week gebruiken we ook om onze visie, kernwaarden en het Credo aan iedereen te laten zien. Binnen en buiten de landmacht gaan we de boer op en de podia beklimmen. Ik vraag daarom iedereen die ooit bij de KL heeft gediend dit op 23 april te laten zien. Veteranen, postactieven, ex-dienstplichtigen, reservisten, burgers, actief dienende militairen, trek uw uniform aan, (als dat niet meer past, zet een baret op), draag uw veteranentenue of een T-shirt met 'geschikt' of draag als burger een anjer of uw groen, zolang u maar herkenbaar bent als collega die trots is op de KL. Wij doen niet alles goed en zijn geenszins perfect, maar we hebben wel heel veel om trots op te zijn. Van Waterloo tot Irak, van Korea tot Afghanistan, van Grebbeberg tot Libanon, van Maastricht tot Delfzijl. Zo dienen wij Nederland, vanaf het ontstaan van ons land, al 200 jaar Koninklijk en voorlopig zonder einde. Vechten voor Vrede en Vrijheid.