07

Dit artikel hoort bij: Landmacht 03

Nieuwe focus op vorming bij de KL

Tekst kap Marlous de Ridder
Foto kpl-1 Zadrach Salampessy en Evert-Jan Daniels

x

Vechten is de kerntaak van de Koninklijke Landmacht. Vechten is ook nog eens het meest veeleisend. Als je daarvoor gevormd en getraind bent, kun je alle andere taken ook aan. Dat is de stellige overtuiging van brigadegeneraal Otto van Wiggen. De commandant Opleidings- en Trainingscommando schreef op verzoek van C-LAS een nieuwe visie op het gebied van vorming.  

Waarom is een nieuwe visie Vorming nodig? De vraag die meteen opkomt: gaat het nu niet goed dan?

“Jawel, dat hebben onze militairen tijdens de operaties in Afghanistan bewezen. We moeten echter van onze ervaringen leren en ervoor waken dat we de focus uit het oog verliezen. Het ontbreekt op dit moment aan duidelijkheid wat onze kerntaak is en dus waar we voor vormen. Daarnaast schieten we tekort als het gaat om de doorlopende vormingslijn die als een rode draad door een militaire loopbaan loopt. We zien nu vaak dat eenheden een eigen invulling aan vorming geven. Daar zien we gelukkig goede voorbeelden en initiatieven van. Maar we zien het ook nog wel eens fout gaan met vorming. Ik doel dan met name op de wijze waarop nieuwkomers, die de basisopleiding hebben afgerond, instromen binnen een operationele eenheid. Vorming kan leiden tot ‘misvorming’ als de inwijding in de militaire cultuur buiten diensturen zonder goede begeleiding en toezicht gebeurt.”

Waarom is vorming binnen de KL zo belangrijk?

“Omdat militairen in extreme situaties komen waarbij ze het uiterste van zichzelf en het team vragen, waarbij hun eigen veiligheid ondergeschikt is aan het halen van de opdracht. Wij verwachten van onze mensen dat ze doorgaan waar andere stoppen. Fit zijn is maar één aspect. Mentale weerbaarheid is nog belangrijker. De CLAS-visie: ‘Vechten voor Vrede en Vrijheid’ onderstreept nogmaals de primaire taak van de KL: het kunnen uitvoeren van gevechtsoperaties. Het is de meest veeleisende taak voor de mens. Daar is een bepaalde attitude, en dus vorming, voor nodig. Iedereen denkt dat vorming stopt na de opleiding of dat het alleen paraat gebeurt. Maar je leert je leven lang. Daarom zien wij vorming als een continu proces dat plaatsvindt tot het moment van uitstroom.”

2014 moet hét jaar van vorming worden. Een cultuurverandering vraagt draagvlak. Hoe gaat u de visie op de werkvloer tussen de oren krijgen?

“Aan de basis ligt het ‘Credo van de Landmachtmilitair’. Deze fotovideopresentatie beschrijft onze kernwaarden (Moed, toewijding en veerkracht, red.), waar de landmachtmilitair voor staat en wat we van hem mogen verwachten. Het Credo is van ons allemaal en elke militair moet zich er in herkennen. Alle werkzaamheden en activiteiten van onze eenheden moeten op één of andere manier te herleiden zijn naar de strekking van het Credo.”

Met het ‘Credo van de Landmachtmilitair’ toont de organisatie haar ziel.

Deze videoclip is gemaakt door het projectteam Vorming (CLAS) en met hun instemming hier geplaatst. De muziek is auteursrechtelijk beschermd en verworven voor publicatie in dit e-zine.

Meer weten?

Het hele interview met brigadegeneraal Otto van Wiggen kun je lezen in de laatste papieren Landmacht nr. 03 april 2014

Brigadegeneraal Otto van Wiggen: 'Vechten is de kerntaak van de Koninklijke Landmacht. Als je daarvoor gevormd en getraind bent, kun je alle andere taken ook aan.'

x