Foto sgt Sjoerd Hilckmann

Het Commando Landstrijdkrachten bouwt een nieuwe, relevante, bruikbare en toekomstbestendige landmacht. Dat heeft gevolgen voor alle eenheden.

11 Luchtmobiele Brigade

x
11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen blijft de snel inzetbare, air assault infanteriecapaciteit van de landmacht. De kern van de eenheid zal in de toekomst bestaan uit 3 luchtmobiele infanteriebataljons, allen volledig air assault getraind tot en met niveau 5. De brigade wordt internationaal ingebed in de Duitse Division Schnelle Krafte.

13 Gemechaniseerde Brigade

x
13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot vormt om tot een gemotoriseerde brigade, uitgerust met de Bushmaster, Boxer, Mercedes 290 CDI en andere operationele wielvoertuigen. De kern van de eenheid bestaat in de toekomst uit 2 gemotoriseerde infanteriebataljons: 17 en 42 Infanteriebataljon Gemotoriseerd. De brigade gaat zich richten op inzet in Afrika en gaat daartoe nauw samenwerken met eenheden uit België en Frankrijk.

43 Gemechaniseerde Brigade

x
43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte blijft zoals hij is en blijft daarmee onze technologisch meest hoogwaardige manoeuvre-eenheid met de grootste slagkracht en mobiliteit. De eenheid werkt nauw samen met Duitse eenheden, onder andere om het verlies van de gevechtstank te compenseren, en richt zich op inzet in Europa, Azië en het Midden Oosten. Een compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon gaat de kern vormen van een CD&E-eenheid onder de vleugels van het Land Warfare Centre in Amersfoort.

Korps Commandotroepen

x
Het Korps Commandotroepen (KCT) zijn de Special Forces van de Koninklijke Landmacht. Het korps heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties voor bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken. De huidige hoofdkwartier- en ondersteuningscapaciteit van het KCT is niet voldoende om het operationele tempo van de commandotroepencompagnieën (Cotrciën) bij te houden. Het KCT opereert vanwege operational security zoveel mogelijk geheel zelfstandig. Het KCT is dus voornamelijk veel teeth en relatief weinig tail. Hoewel dit de eenheid zeer lean & mean maakt, zorgt het ook voor een structureel te zware belasting voor de tail. Dat wordt gerepareerd door middel van extra capaciteiten, met een direct positief effect op de operationele inzetbaarheid, duurzaamheid en het voortzettingsvermogen van de SOF-capaciteit.

Operationeel Ondersteuningscommando Land

x
De ruggengraat van de landmacht bestaat uit 3 unieke manoeuvrebrigades, die allen worden ondersteund door het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Overal ter wereld waar Nederlandse militairen op het land worden ingezet, ondersteunt het OOCL met mens en materieel. Zowel bij operaties als bij oefeningen. Het is de grootste eenheid van de landmacht, met 6.500 medewerkers. Het OOCL blijft de specialistische eenheid op het gebied van verbindingen, inlichtingen, genie en civiel-militaire samenwerking. En op het gebied van logistiek en geneeskundige zorg. Hiermee levert het commando steun aan de hele krijgsmacht, particulieren en bedrijven.

1 (German/Netherlands) Corps

x
Al vele jaren is de multinationale staf van 1 (German/Netherlands) Corps de benchmark van een snel inzetbaar hoofdkwartier binnen de NAVO. Keer op keer bewijst 1GNC haar nut en noodzaak door operationele inzet, zoals onlangs nog in Afghanistan. 1GNC is een NAVO-hoofdkwartier voor landoperaties. Het hoofdkwartier richt zich de komende jaren nog meer op de Comprehensive Approach, een geïntegreerde benadering van missies. In plaats van een louter militaire aanpak kiest het legerkorps de samenwerking met civiele instanties, partijen en organisaties.

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

x
Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) is en blijft de ‘paarse’ luchtverdedigingseenheid onder de landmachtvlag. Het DGLC beschermt vanaf de grond Nederlandse en bondgenootschappelijke vitale objecten, eenheden en gebieden. Tegen vliegtuigen, helikopters, kruisvluchtwapens en ballistische raketten. Dit gebeurt zowel zelfstanding als samen met andere landen. Het commando bestaat uit 850 mannen en vrouwen. Er werken land- en luchtmachtmilitairen.

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

x
De EOD is een bijzondere eenheid: joint van top tot teen! De EOD is gebouwd om zowel nationaal als expeditionair in de behoefte aan explosieven opruimingscapaciteit te kunnen voorzien. Om invulling te kunnen geven aan het takenpakket vraagt de EOD van al haar personeel een continu hoge inzetbaarheid, een hoge mate van vakkennis en de vaardigheid om (inter)nationaal samen te werken.

Opleidings- en Trainingscommando

x
Het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) verzorgt de meeste van de eigen landmachtopleidingen, van de basisopleiding tot militair tot opleidingen en cursussen per vakgebied. Door een intensivering in het Opleiding-, Training en Kennis-veld (OTK) dienen de initiële opleidingen zonder steun uitgevoerd te kunnen worden en wordt inhoud gegeven aan het project Vorming. De blauwdruk OTK heeft een meer dan voorziene impact gehad op de capaciteit van het OTCo. Met extra capaciteit kan, vooruitlopend op de evaluatie, de last bij de operationele eenheden worden weggenomen. Daarnaast krijgt de vorming van de landmachtmilitair meer aandacht, ongeacht rang of stand.

Materieellogistiek Commando Land

x
Het nieuwe Materieellogistiek Commando Land is gebouwd op techniek, logistiek en kennis. De eenheid zorgt voor het onderhoud van alle landsystemen van de krijgsmacht, maar is ook het expertisecentrum voor onderhoud aan deze systemen. MatlogCo heeft met 1300 medewerkers de kennis en ervaring in huis om slim om te gaan met het onderhoud. Het adviseert ook bij nieuw materieel en het verbeteren van landsystemen.