10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMar Wereldwijd

Bardufoss, Noorwegen

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer collega’s vanuit het noorden van Noorwegen, Bardufoss.

“Dit jaar ondersteunt brigade Veluwe wederom de Joint Arctic Training 2024 van het Korps Mariniers, specifiek de 2nd Marine Combat Group. De training duurt van circa januari tot en begin maart, waarna ze meedoen aan een grote oefening die tot eind maart duurt.

De eerste weken worden de mariniers getraind in arctisch optreden, vervolgens vinden er stafoefeningen plaats en kers op de taart is de grote NAVO-oefening ‘Nordic Response’. Hierbij loopt het aantal internationale militairen in de regio op tot duizenden.

Links: Bergachtig landschap in Noorwegen. Rechts: Voertuig van de Marechaussee in Noorwegen.
Voordat de collega’s volledig inzetbaar zijn, dienen ook zij verschillende opleidingen te volgen.

Als detachement van de Marechaussee zijn wij op locatie belast met de artikel 4 Politiewet; het uitvoeren van de politietaak voor de Nederlandse krijgsmacht. Onze voorbereiding begint in Nederland met onder andere het kleden voor arctische weersomstandigheden, het leggen van contact met de staf van de eenheid en met de lokale autoriteiten in Noorwegen.

Op 15 januari vertrokken we naar het noorden van Noorwegen, Bardufoss. Voordat we volledig inzetbaar zijn in de arctische omstandigheden moeten ook wij opleidingen volgen. Als eerste de Arctic Introduction Course, een opleiding van 4 dagen voor ondersteunende eenheden. In deze opleiding leer je de primaire skills en drills om in geval van nood 24 uur in de kou te kunnen overleven.

Als 2e opleiding volgen wij de Arctic Driving Course waarbij je wordt opgeleid om jezelf en collega’s bij extreme winterse omstandigheden veilig met het voertuig te verplaatsen. Stiekem werd vooral het driften op de ijsbaan als ‘zeer nuttig’ ervaren.

Een voertuig van de Marechaussee met het Noorderlicht op de achtergrond.
De grootste ketenpartner tijdens de oefening is de eenheid zelf, die met ongeveer 700 man op hetzelfde kamp verblijft.

Onze grootste ketenpartner tijdens de oefening is natuurlijk de eenheid zelf, die met ongeveer 700 man op hetzelfde kamp verblijft als wij. Wij maken van al hun faciliteiten gebruik en sluiten elke avond aan bij de dagelijkse briefing waarbij de bijzonderheden van de afgelopen en komende 24 uur worden besproken.

Ook de Noorse MP’s op het kamp en de Noorse politie in Bardufoss zijn voor ons van grote waarde. Hoe beter onze relatie, des te meer zij onze informatiepositie versterken. Omdat de oefening plaatsvindt op Noors grondgebied hebben de Noren ook voorrang op de rechtsmacht wanneer een Nederlandse militair wordt verdacht van een strafbaar feit. In deze situaties proberen wij te bemiddelen en nemen wij een adviserende rol aan richting het Openbaar Ministerie Militaire Zaken. Mocht Noorwegen afzien van de rechtsmacht, nemen wij het onderzoek over.

Links: Een Marechaussee bij zijn voertuig in Noorwegen. Rechts: Noors landschap.
“Een mooie oefening in een prachtig land.”

Verder variëren onze werkzaamheden van het ondersteunen en afhandelen van verkeersongevallen, opnemen van vermissingen en aangiftes tot het adviseren van de plaatselijke commandant.

Ik kijk terug op een mooie oefening in een prachtig land, waarbij het belang van de aanwezigheid van de Marechaussee wat mij betreft wederom is bewezen.” 

Eerste luitenant Lies 
Artikel 4-detachement Joint Arctic Training 2024