01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

‘Alle collega’s zijn straks digitaal fit’

Digitale transformatie: efficiënt, effectief en kostenbesparend

Het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) van onze organisatie is gestoeld op 3 pijlers: militarisering, digitalisering en sociale innovatie. In de komende edities gaat KMarMagazine dieper in op één van deze pijlers. In deel 1 een interview met kolonel Edwin Noordzij, die de pijler digitalisering mede vormgeeft. “De digitale transformatie vervangt geen mensen, het versterkt ze.”

De fitheid van collega’s beperkt zich niet langer tot het fysieke en mentale aspect. Er wordt ook een digitale fitheid verwacht, vertelt kolonel Noordzij. “We willen dat al onze mensen voldoende kennis hebben om zich in het digitale domein staande te  houden. Ze moeten zich goed realiseren wat het betekent voor hun werk.”

Kolonel Edwin Noordzij
“We willen dat onze mensen zich staande kunnen houden in het digitale domein.“

Als voorbeeld noemt hij een auto-ongeluk. “Naast bijvoorbeeld het opmeten van de remweg, hebben we nu ook rekening te houden met een boordcomputer. Wij moeten ons realiseren dat als we de deur 10 keer open en dicht doen, er nieuwe gegevens naar die computer gaan en er gelijktijdig aan de achterkant informatie afvalt.”

‘Wij gaan digitale wachtmeesters opleiden als tussenlaag tussen de werkvloer en de experts’

Digitale wachtmeesters

Het is maar een voorbeeld, maar digital fit is van groot belang voor de organisatie. Noordzij: “We onderscheiden daarbij verschillende niveaus. Ten eerste is er de ‘Awareness’. Wat betekent digitalisering voor onszelf, als mensen in het dagelijks leven. Dan is er de ‘Basiskennis’ die we van de collega’s verwachten. Wat betekent het voor ons binnen ons vakgebied.”

De laatste twee niveaus, ‘Verdiept’ en ‘Expert’ spelen een nóg grotere rol binnen de transformatie. “Op het derde niveau, ‘Verdiept’, zetten we in op digitale wachtmeesters (check ook het eerdere artikel over digitale wachtmeesters). Dat houdt in dat we bij iedere brigade mensen uit de operatie naar een hoger digitaal niveau tillen. Ze zijn dan geen ‘experts’, maar ontlasten die groep wel, doordat ze meer weten van het digitale domein dan de gemiddelde collega op de werkvloer. Die kunnen dus met hun vragen bij hen terecht. De experts kunnen zo ingezet worden op het niveau waarvoor ze opgeleid zijn. Digitale wachtmeesters zorgen ervoor dat ingewikkelder digitaal werk toch gedaan wordt.”

Uitlezen van een gegevensdrager door een marechaussee.
Een Marechaussee-medewerker leest een gegevensdrager uit.

Keuzes maken

Het vierde niveau is dus ‘expert’. Zij zijn degenen die de organisatie wijzen op de uitdagingen in het digitale domein. “Wij hebben een aantal stafadviseurs met verstand van zaken, maar als we dieper op de inhoud ingaan, moeten we het van de experts hebben. Zij weten exact wat er speelt en kennen de organisatie, omdat een groot deel van hen intern is opgeleid. Zij hebben een carrière-pad binnen de Marechaussee doorlopen.”

Pijler in de praktijk

De ontwikkelingen binnen de pijler Digitalisering worden onderverdeeld in mensen, processen en technologie. Kolonel Edwin Noordzij is verantwoordelijk voor mensen en processen, de afdeling Informatievoorziening gaat over de technologie. Brigadegeneraal Aard Lettink is als Chief Information Officer eindverantwoordelijk voor de gehele pijler. “Voor de digitale transformatie komen er functies bij en ook binnen de Informatievoorziening gaan we substantieel groeien. Dit proces gaat ons versterken, want door de inzet van technologie kunnen we efficiënter en effectiever werken.”

Een marechaussee scant een paspoort met een speciaal apparaat en een marechaussee houdt een smartphone in haar hand.
Het werk wordt dankzij allerlei digitale apparatuur steeds makkelijker en efficiënter.

Digitalisering in de praktijk

De reorganisatie die momenteel plaatsvindt, zorgt voor flink wat nieuwe functies, vertelt Edwin. “Alleen al in het cyberdomein hopen we ongeveer 50 nieuwe mensen te verwelkomen: van softwareontwikkelaars en data scientists tot digital forensic-mensen. Ik verwacht dat we rond de zomer de nieuwe functies publiceren.” Dat betekent dat sommige teams in aantallen gaan verdubbelen. “Zo kunnen we straks zaken oppakken die we nu vanwege onderbezetting laten liggen.”

‘Als het nodig is kunnen we camera’s op deurbellen beïnvloeden’

Het is echter niet alleen wachten op extra capaciteit. Edwin is ook enthousiast over de digitale ontwikkelingen die nu al binnen de organisatie spelen en ook worden ingezet in operaties. Als voorbeeld noemt hij het instappen van een arrestatieteam. “Voorheen moesten we vooral kijken of iemand niet door het gordijn naar buiten keek om ons te spotten. Tegenwoordig, met de camera-deurbellen, weet je niet hoe ver van tevoren je gedetecteerd bent.” Daar komt de digitale expertise om de hoek kijken. “We zouden die camera kunnen beïnvloeden. Ook andere digitale apparatuur in de woning zou beïnvloed kunnen worden. Dit allemaal wel met toestemming van de Officier van Justitie uiteraard.”

De Marechaussee doet een instap in een woning door over een hek te klimmen.
“Vroeger moesten we bij een instap alleen in de gaten houden of een verdachte niet door het raam naar buiten keek.“

Digitalisering speelt mensen vrij

Het aannemen van zo’n 50 nieuwe collega’s is een teken dat digitalisering niet ten koste gaat van arbeidsplaatsen, zegt Edwin. Het tegenovergestelde is eerder waar, betoogt hij. “Computers kunnen werk overnemen dat voorheen door mensen gedaan werd. Maar dat betekent niet dat we van mensen afscheid nemen. De digitale transformatie speelt medewerkers vrij voor andere taken. We kunnen bijvoorbeeld het werk van 10 opsporingsambtenaren op bepaalde vlakken vervangen door 2 data scientists. De opsporingsambtenaren kunnen vervolgens hun focus leggen op andere delen van de operatie waar we ze keihard nodig hebben.”

Wie meer wil weten over digitalisering binnen onze organisatie kan kijken in het Cyber Portaal op intranet (via wegwijzer).

Die digitale ontwikkelingen moet je op de voet volgen, het scheelt tijd, geld en inzet, vervolgt Edwin. “Telefoontaps afluisteren, zeker als er een taal gesproken werd die wij niet machtig zijn, was altijd een vrij lang proces. Met name het uitschrijven en vertalen. Nu kunnen we dit met bijvoorbeeld large language models direct om laten zetten tot tekst en vertalen. Bovendien kan je met algoritmes ook de herkenning van straattaal en slang programmeren. Uiteraard wordt belangrijke en belastende informatie waar nodig door mensen geverifieerd.” Het is maar één van vele voorbeelden, maar het laat zien welke – digitale – slagen gemaakt worden. “Als je dan nagaat wat je aan effectiviteit en efficiëntie behaalt en aan kosten bespaart, dan wordt het belang van de transformatie wel duidelijk.”

Kolonel Edwin Noordzij.
“Computers kunnen werk overnemen dat voorheen door mensen gedaan werd. Maar dat betekent niet dat we van mensen afscheid nemen.”

‘De 3 pijlers moet je niet als aparte silo’s zien. Alles raakt elkaar’

‘Allemaal met elkaar verbonden’

Met zijn bevlogen betoog is Edwin een warm pleitbezorger voor de pijler digitalisering. Maar de 3 pijlers van het Strategisch Meerjarenplan moeten volgens de kolonel niet als aparte ‘silo’s’ gezien worden. “Op papier lijkt dat zo, maar in feite leg je ze als een doorzichtig vel over de organisatie heen. Want sociale innovatie raakt net als digitalisering alles. Van (militaire) politietaken tot grensbewaking: overal komt dat terug. Dat geldt ook voor de digitale transformatie die we nu doormaken. Het is allemaal met elkaar verbonden.”

Tekst: Michael Simon | Foto's: Sjoerd van der Hucht