08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMarKort

Kijken: test nieuwe motoren

De Koninklijke Marechaussee is begonnen met het testen van nieuwe motoren van het type BMW K 1600 GT-p. Deze stap volgt omdat de huidige Yamaha FJR1300-motoren het einde van hun levensduur hebben bereikt.

In een eerdere fase heeft de Marechaussee civiele versies van zowel de BMW R 1250 als de K 1600 GT getest. Hieruit bleek de K 1600 GT aan alle eisen te voldoen. In de komende periode worden daarom 2 motoren van dit type uitgebreid getest in de praktijk.

Maatwerk voor studenten Rijksdienst Caribisch Nederland

Een klas van Rijksdienst Caribisch Nederland start dinsdag 2 april met de opleiding Algemeen opsporingsambtenaar Caribisch Nederland. Het is de eerste keer dat de opleiding deels in Nederland en deels in het Caribisch gebied wordt gegeven. 

De 15 studenten beginnen met een introductiebivak op Bonaire. Daarna komen zij voor 3 maanden naar de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Vervolgens ronden zij de opleiding af op Bonaire. Als zij de opleiding met goed gevolg afleggen, ontvangen zij eind januari 2025 hun diploma. Daarna worden zij binnen de brigade KMar Carib ingezet als medewerker grenspolitietaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Afwijkende wetgeving
In Apeldoorn krijgen de studenten les in de Basis KMar Vaardigheden en worden zij gecertificeerd op het gebied van Integrale Beroepsvaardigheden Training. Omdat de wetgeving en praktijk in het Caribisch gebied afwijken van die in Nederland, volgen zij de functieopleiding op Bonaire. Hier krijgen zij de modules Grensbewaking, Politietaken, Bewaken en Beveiligen en doen zij de Beroeps Praktijk Vorming. Het hele traject krijgen de studenten een maatwerkprogramma. In tegenstelling tot de marechaussees in Nederland blijven deze studenten na hun opleiding rijksambtenaar. 

Het is bijzonder dat de studenten naar Nederland komen. Voorheen volgden zij de hele opleiding op Bonaire. Hoofd sectie Operatien van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, majoor John Besseling, legt uit waarom nu voor deze aanpak is gekozen. “Hier hebben wij meer IBT-faciliteiten. Daarnaast kunnen onze instructeurs hier blijven en kunnen wij hen op meerdere klassen inzetten. Dat scheelt enorm in onze capaciteit en helpt onze bedrijfsvoering.”

Inmeetperiode nieuwe veiligheidsvesten van start

Vorige maand is het inmeten van de nieuwe veiligheidsvesten van start gegaan. Een groot aantal collega’s heeft al een afspraak ingepland en het vest ook al laten inmeten. Nog niet gedaan? Plan dan snel wat in!

Het nieuwe veiligheidsvest is bedoeld voor alle collega’s die de Integrale Beroepsvaardigheden Training afleggen en wapendragend zijn. In februari hebben die collega’s een e-mail ontvangen vanuit de planningstool. Middels de planningstool kan je een afspraak inplannen op een locatie bij jou in de buurt. Daar zijn medewerkers van leverancier Coneen aanwezig om de vesten in te meten.

Het inmeten kan ook op inloop. Check intranet voor locaties en tijden.

Perfecte pasvorm
Het huidige veiligheidsvest wordt vervangen, omdat het contract met de leverancier stopt. De nieuwe veiligheidsvesten zijn speciaal ontworpen voor een perfecte pasvorm, met maar liefst 48 verschillende maatcombinaties om uit te kiezen. Het is daarom van groot belang om zorgvuldig en tijdig de juiste maat te laten bepalen.

Twee marechaussees, man en vrouw, in blauw tenue lopen in nieuwe veiligheidvest. (kop)

Samenkomst iftar

Onze organisatie organiseerde dinsdag 19 maart de iftar-maaltijd. In de vooravond kwamen 140 genodigden en geïnteresseerden samen op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag. 

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs opende de avond. Majoor Imam Adil Achahbar van de Islamitische Geestelijke Verzorging Defensie nam het publiek mee in de waarden van de islam. Hij legde uit waarom de ramadan wordt gehouden en beschreef hoe het vasten in zijn werk gaat. Zo vertelde hij dat vasten 1 van de 5 zuilen binnen de islam is, naast de geloofsbelijdenis, rituele gebeden, het geven van aalmoezen en de pelgrimstocht naar Mekka

Heilige tijd
Van zondag 10 maart tot dinsdag 9 april vieren de meeste moslims de ramadan. Dit is de 9e maand van de islamitische maankalender en wordt beschouwd als een heilige tijd in de Islam. In deze periode wordt tussen zonsopkomst en zonsondergang niet gegeten of gedronken. Dit vasten wordt verbroken door het eten van een maaltijd, de iftar.

Tientallen Marechaussees zitten aan lange tafels om de Iftarmaaltijd te gebruiken.

Bewondering voor Simulatie Centrum

4 collega’s van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee namen eind februari deel aan het Frontex-congres ‘Future Training Technologies’ in het Poolse Krakow. Er was veel interesse in de simulaties van het Simulatie Centrum KMar. 

Het doel van het congres was om grenswachtorganisaties te laten zien welke ontwikkelingen er plaatsvinden in het onderwijs. Frontex had hiervoor naast de nationale deelnemers ook bedrijven uitgenodigd die demonstraties en tools lieten zien op het gebied van VR, simulaties en trainingsplatforms. Hierbij zaten ook partners van het Simulatie Centrum KMar. 

Trots op de ingeslagen weg
Tijdens het panel ‘The trainer’s challenges and needs for the future’ lichtte Henk Wentink de ontwikkeling van de virtuele brigade toe. Hij gaf aan hoe wij de virtuele brigade gaan gebruiken in opleidingen en trainingsdagen op de brigades. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de manier hoe de Marechaussee is gekomen tot deze ontwikkeling en vooral hoe de techniek in elkaar zit. 

Oud idee nieuw leven inblazen
Het congres bracht ook het OTCKMar op ideeën. De 2 dagen hebben nieuwe ideeën opgeleverd die in de toekomst mogelijk worden toegepast in onze opleidingen. Zo is het idee om bijvoorbeeld het game-element in onder andere de virtuele brigade nog meer tot zijn recht te laten komen.

Vier deelnemers aan symposium Frontex zitten op het podium voor een paneldiscussie.

Definitief Reorganisatieplan voor Landelijk Tactisch Commando

Het Landelijk Tactisch Commando kan starten met de implementatie van de reorganisatie LTC stap 4. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs zette op donderdag 7 maart op de Bernhardkazerne in Amersfoort haar handtekening onder het Definitieve Reorganisatieplan. De ondertekening vond plaats in bijzijn van onder andere Commandant LTC brigadegeneraal Jos Pieters en alle brigadecommandanten van het LTC.

Lang proces
Aan de ondertekening ging een zorgvuldig, maar ook lang proces vooraf van vele overleggen met onder andere de medezeggenschapscommissie LTC en met de vakbonden. Nu met alle partijen overeenstemming is bereikt, ligt de weg open om het reorganisatieplan daadwerkelijk uit te voeren. 

Informatiegestuurd Optreden als basis
De reorganisatie van het LTC is nodig om ook in de toekomst effectief en efficiënt op te kunnen treden. Dat vereist een goede informatiepositie, professionele aansturing en een daadkrachtig optreden. Om goed in te kunnen spelen op snellere informatie, complexere uitdagingen en veranderingen, is onze organisatie daarom al enige tijd bezig met een transitie van gebiedsgebonden optreden naar informatiegestuurd optreden als basis voor operationele, tactische en strategische keuzes.

Meer ruimte voor leiderschap en kwaliteit
De reorganisatie LTC stap 4 is hierin een essentieel onderdeel. In deze fase wordt het informatiegestuurde optreden definitief verankerd in de brigadestructuur. Dit zorgt er onder meer voor dat medewerkers beter gefaciliteerd worden om informatiegestuurd te kunnen optreden. Ook komt er meer ruimte voor leiderschap en kwaliteit.

Commandant luitenant-generaal Annelore Roelofs ondertekent het Definitief Reorganisatieplan.

Uitreiking badge voor vierde lichting persoonsbeveiligers

De 4e lichting van de extra capaciteit voor Persoonsbeveiliging Binnenland heeft de opleiding deze maand afgerond. 26 deelnemers ontvingen op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn hun welverdiende badge.

Tijdens een opleiding van 12 weken zijn de beveiligers in spe klaargestoomd door instructeurs van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum. Ze gaan aan de slag bij de eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland onder aansturing van het Landelijk Tactisch Commando.

Deze 4e lichting, die eind november begon met de opleiding, is de eerste groep die geheel door het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum is opgeleid. De eerste 3 lichtingen werden opgeleid door het LTC. Dit jaar volgen lichting 5 en 6.

Mentaal als fysiek
Gedurende de opleiding gaan de cursisten zowel mentaal als fysiek aan de slag. Naast operationele procedures, schiet-, communicatieve- en medische vaardigheden, staat ook persoonlijke ontwikkeling centraal. De opleiding Persoonsbeveiliging Binnenland wordt bovendien constant doorontwikkeld. Zo krijgen mobiliteit en rijvaardigheden inmiddels meer aandacht en ontvangen collega’s afkomstig van andere defensieonderdelen een specifiek opwerkprogramma.

Persoonsbeveiliger in net pak houdt autodeur open en houdt de omgeving in de gaten.