08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMarKort

Nieuwe patrouillemotoren

Begin deze maand zijn 2 patrouillemotoren van het type K 1600 GT-p gepresenteerd. De motoren zijn volledig opgebouwd met koffers, communicatieapparatuur en in de kleuren van de Marechaussee. Komende periode worden de motoren uitvoerig getest.  

De huidige Yamaha FJR1300 zit aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. In samenwerking met het Materieellogistiek Commando Land, de verantwoordelijke inkoper, zijn er voorafgaand aan deze presentatie testen geweest met de civiele uitvoeringen van de BMW R 1250 RT en de K 1600 GT. De K 1600 GT voldeed aan alle eisen.


De komende periode worden de 2 gepresenteerde motoren uitvoerig getest. Als de test succesvol wordt afgerond, volgen de verdere onderhandelingen met BMW. Juni vorig jaar hebben de motorrijders ook nieuwe high-visibility motorkleding ontvangen waardoor ze veel beter zichtbaar zijn in het verkeer.
 

Marechaussee organiseert Iftar-maaltijd

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs nodigt collega’s uit om de Iftar-maaltijd bij te wonen die op dinsdag 19 maart vanaf 18.30 uur wordt aangeboden.

Tijdens de Ramadan vasten veel moslims. Overdag wordt na zonsopkomst gevast; na zonsondergang wordt de Iftar-maaltijd gegeten. Ook veel defensiecollega’s doen mee. Om stil te staan bij het belang en de betekenis van deze maand organiseert onze organisatie in Den Haag de gezamenlijke Iftar-maaltijd. 

De maaltijd bijwonen? Kijk in het nieuwsoverzicht op de intranetpagina van de Marechaussee voor meer informatie.

Afbeelding van een zonsondergang.

Amerikaanse delegatie Military Police op bezoek

Major General Joe Cowan bracht vrijdag 16 februari een bezoek aan het Operatiecentrum in Huis ter Heide. Generaal-majoor Roger Costongs en Kolonel Paul Vos, programmamanager Military Police, ontvingen hem. 

Major General Cowan is de commandant van het 200th Military Police Command in het Amerikaanse Maryland; de hoogste wethandhavingseenheid binnen het Amerikaanse leger. 

Tijdens het bezoek kreeg de Major General een rondleiding op het Operatiecentrum. Ook ging hij langs bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten waar een demonstratie werd gegeven met Unmanned Aerial Vehicles

De voorbereidingen voor de oprichting van de nieuwe eskadrons zijn in volle gang. Er wordt proactief de verbinding met verschillende internationale Military Police-organisaties gezocht. Kolonel Paul: “Vorig jaar zijn we op bezoek geweest bij een oefening van het 200th Military Police Command in Fort McCoy en in augustus nemen wij deel aan de oefening Titan Warrior.”

Bezoek van de Amerikaanse MP delegatie aan Huis ter Heide.

Toetreding tot samenwerkingsverband infobox

De Marechaussee is sinds deze maand aangesloten bij de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Als lid van de infobox kan onze organisatie, net als andere leden, onder strikte juridische voorwaarden datagedreven rapportages opvragen. Binnen handhaving en opsporing wordt hiermee aanzienlijke tijdwinst behaalt bij het verkrijgen en beoordelen van informatie.

Collega’s kunnen gebruik maken van de rapportages voor de politietaken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op Schiphol, witwassen, import en export van verdovende middelen, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten.


Met hulp van de rapportages is de verwachting dat de organisatie beter en sneller inzicht krijgt in vermogens en inkomsten van verdachte (rechts)personen, in onderlinge relaties en in de context waarin de verdachten opereren. Daarnaast biedt de infobox inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van witwassen, fraude en mogelijke terrorismefinanciering. Deze informatie kan helpen om op tijd de juiste interventies te kunnen doen, wat vooral in crisissituaties van belang is.


Onder meer de Douane, Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst zijn ook aangesloten bij de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Met de toetreding van de Marechaussee telt de infobox nu 15 leden die zijn aangesloten. Hiermee is het grootste deel van opsporend en toezichthoudend Nederland vertegenwoordigd binnen het samenwerkingsverband.
 

Afbeelding van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, ICOV.

Uitreiking vaardigheidsspelden Combattanten Geneeskundige Neventaak

16 collega’s van het Eskadron Hoog Risico Beveiliging zijn gedecoreerd met de vaardigheidsspeld Combattanten Geneeskundige Neventaak. Een bijzonder moment voor de betreffende collega’s, omdat de vaardigheidsspelden voor het eerst tijdens een bijzonder appèl werden uitgereikt.

De Combattanten Geneeskundige Neventaak (CGN) hebben naast hun eigen organieke taak nóg een taak te vervullen op de momenten dat dat nodig is. Daar waar eenheden niet terug kunnen vallen op medische steun, zijn deze collega’s van levensreddend belang.

Het Eskadron Hoog Risico Beveiliging staat voor de cruciale taak van het beveiligen van hoog risico objecten, waardetransporten en personen. De uitreiking van de spelden zorgt dan ook voor een mooie toevoeging binnen deze taakstelling.

De bijzondere extra vaardigheid van de CGN is aan het uniform af te lezen door een slang die zich om het korte (Romeinse) zwaard heen kronkelt. Dit geeft de specifieke geneeskundige vaardigheid aan. Er bestaan 3 uitvoeringen van het embleem: goud voor de NATO Special Operations Combat Medic, zilver voor de medic en brons voor de gewondenhelper.

Veiligheidsspeld Combattanten Geneeskundige Neventaak.

Papieren visumlijst in een digitaal jasje

De EU-visumcode regelt de voorwaarden waarop landen visa uitgeven. Dat levert een woud op aan verschillende bepalingen voor de grenswachters die deze documenten moeten controleren. Om toch snel en zorgvuldig te werken, gebruiken zij al jaren papieren lijsten om de juiste voorwaarden en uitzonderingen per land op te zoeken. Deze papieren lijst is vanaf nu digitaal via KMar Operationele Werkvloer Activiteiten (KOWA) te benaderen, waardoor nu nog eenvoudiger de juiste informatie bij het juiste visum is te vinden.


Samen met KMar Operationele Werkvloer Activiteiten heeft de sectie Grenspolitie Taken - met input van brigades – deze zogeheten Nationaliteit, Land, Visum-tool ontwikkeld. In deze tool, die via KOWA wordt ontsloten, wordt op basis van het invoeren van het land van afgifte en het soort reisdocument de benodigde informatie verschaft. Wijzigingen op de visumcode worden zo mogelijk binnen een dag in de tool doorgevoerd, zodat deze actueel blijft. 

De tool kan ook via de mobiele telefoon worden benaderd. Vooralsnog richt de tool zich op de ‘derde landen’; landen anders dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. In de volgende fase is het de bedoeling dat de verschillende soorten verblijfsvergunningen ook worden toegevoegd. Het beheer van de tool ligt bij de sectie Grenspolitie Taken.


Afbeelding van een bord bij de paspoortcontrole.

Persoonsbeveiliging Binnenland onderdeel 'staande' organisatie

Het contingent Persoonsbeveiliging Binnenland vormt formeel onderdeel van de organisatie van de Marechaussee. Het contingent is vanaf heden ondergebracht bij het eskadron Hoog Risico Beveiliging. 

Onlangs verliep de termijn waarbinnen gereageerd kon worden op de realisatie van het contingent Persoonsbeveiliging Binnenland. De samenwerking tussen alle operationele commando’s, vakbonden, medezeggenschap en betrokken collega’s heeft ervoor gezorgd dat de reorganisatie is afgerond.


Het stelsel Bewaken en Beveiligen staat onder grote druk, onder meer omdat het aantal personen dat beveiliging nodig heeft groeit. Die ontwikkeling neemt alleen maar toe en is een bedreiging voor het fundament van onze rechtsstaat en democratie. De Marechaussee zet haar ruime kennis en ervaring in om het stelsel te versterken, waarbij onder andere de capaciteit rondom persoonsbeveiliging wordt vergroot.


Tijdens de reorganisatie zijn inmiddels al 4 lichtingen tot persoonsbeveiliger met succes gestart dan wel opgeleid. De 5e opleiding Persoonsbeveiliging Binnenland start in maart 2024. Meer informatie hierover volgt via intranet.

Een persoonsbeveiliger in actie.

2e lichting dienjaarmilitairen start met opleiding

De 2e lichting dienjaarmilitairen is van start gegaan op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum in Apeldoorn. De lichting, bestaande uit 12 kandidaten, volgt eerst een programma Algemene Militaire Basisvaardigheden en daarna de module Grenspolitietaak.

 Rond juni 2024 worden de dienjaarmilitairen ingezet op bestaande functies en draaien zij mee als volwaardige collega's. Hiermee versterken zij de operatie van de Marechaussee. 

Het Dienjaar maakt het mogelijk om een jaar lang een functie te vervullen bij de krijgsmacht. Daarbij snijdt het mes aan 3 kanten. Allereerst haalt Defensie zo extra personeel binnen. Daarnaast stimuleert het jongeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Tot slot zijn de jongeren ambassadeurs naar familie en vrienden. Dat versterkt de band tussen de krijgsmacht en samenleving. Het Dienjaar kan een opmaat zijn naar een vaste baan bij Defensie.

In september 2024 start een 3e lichting dienjaarmilitairen binnen de Marechaussee.