07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Achter de schermen

…bij de KMar Operationele Werkvloer Activiteiten

Het idee ontstond zo’n 15 jaar geleden binnen onze organisatie, maar vanwege het groeiende succes draait dit jaar ook een pilot bij de marine, land- en luchtmacht. De KMar Operationele Werkvloer Activiteiten, ook wel KOWA genoemd, is inmiddels niet meer weg te denken uit de organisatie.

KOWA kan gezien worden als hét online handboek voor collega’s. In het handboek staan de meest recente wet- en regelgeving, procedures bij grenspolitietaken, handelswijzen bij een ongeluk, concrete informatie om gericht functioneringsgesprekken te voeren en alle andere denkbare informatie die een marechaussee gedurende zijn of haar loopbaan nodig kan hebben. Alle collega’s hebben digitaal toegang tot de voor hen relevante informatie.

Meer weten over KOWA? Scroll naar beneden!

Tekst: Nico Schinkelshoek | Foto’s: Jarno Kraayvanger

Gevalideerd handboek

Het team dat zich bezighoudt met KOWA is ondergebracht bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. De afdeling bestaat op papier uit 10 formele functies, maar informeel hebben alle 7.500 collega’s een rol. “We maken gebruik van alle hersenen binnen de organisatie”, vertelt majoor Rutger, hoofd bureau kennisverwerving.

De informatie die in de ‘kennisbank met een ziel’ te vinden is, is vooraf gevalideerd door een interne kennisautoriteit. Of het nu gaat om een nieuwe procedure op het gebied van reizigerscontroles of een aandachtspunt bij het uitvoeren van de beveiligingstaak, het is gecontroleerd. “Als we het bijvoorbeeld hebben over operaties, gaan we met nieuwe informatie eerst langs de betrokken secties van het Landelijk Tactisch Commando”, legt adjudant Léon uit. Hij is als coördinator verantwoordelijk voor de interne projecten en technische doorontwikkeling van het product. 

“Dat we informatie laten controleren, heeft er mee te maken dat de kennisautoriteit ook verantwoordelijk is voor het operationele proces. In de dagelijkse aansturing geven zij de opdracht om het werk uit te voeren. Dat gebeurt zoals het in KOWA vermeld staat. Belangrijk dus dat alles klopt”, vertelt Léon.

Binnen het online handboek vinden dagelijks updates plaats. Nieuwe informatie die nodig is voor het optimaal uitvoeren van het werk, kan door zowel collega’s zelf als externe organisaties aangeleverd worden. In het laatste geval gaat het vooral om wet- en regelgeving. En dat zijn nogal wat stukken: meer dan 250.000. Léon: “Het komt ook voor dat uitspraken van een rechter weer jurisprudentie oplevert en ervoor zorgt dat wij ons werk anders moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de zaak over etnisch profileren. Ook deze wijzigingen moeten in KOWA worden opgenomen.”

KOWA 2.0

Ongeveer een jaar geleden werd KOWA 2.0 in het leven geroepen. Onderdeel daarvan is een applicatie voor de mobiele telefoon die sinds 7 februari 2023 beschikbaar is. Op het moment zijn er zo’n 6.200 unieke gebruikers.

Rutger: “We zijn ooit begonnen vanuit het idee om kennis te borgen. Het kwam regelmatig voor dat medewerkers die de organisatie verlieten mét hun kennis de deur uitliepen. Deze informatie hebben we de afgelopen jaren verzameld en vullen we aan met alle nieuwe informatie die beschikbaar komt. KOWA vormt daarmee vandaag de dag de ruggengraat van de organisatie.”

Opleiding

Om de collega’s van de toekomst al direct kennis te laten maken met het online handboek, speelt deze een steeds grotere rol in de opleiding. Bij de grenspolitietaak staat KOWA bijvoorbeeld al actief in de leerlijn. “Hier geleerd, is gedaan in de praktijk”, legt Rutger uit. 

Niet alleen studenten hebben de mogelijkheid de informatie uit het systeem toe te passen bij het uitvoeren van hun opdrachten en later tijdens hun werk, ook docenten kunnen er hun lesstof op baseren. “We proberen de studenten zo ver te krijgen dat ze de docent feedback durven te geven of kunnen aanvullen met de informatie die ze gevonden hebben. We willen studenten leren dat ze niet klakkeloos alles moeten aannemen, want dat kan in de praktijk ook niet.”

Defensiebreed

Ook andere onderdelen binnen de defensieorganisatie zien de voordelen van een kennisbank als KOWA in. Dit jaar start daarom een pilot bij de marine, land- en luchtmacht. Léon: "Uiteindelijk moeten ze beginnen met een lege huls en deze opnieuw vullen. Deze krijgsmachtonderdelen maken natuurlijk gebruik van andere informatie dan wij. Het voordeel dat ze hebben, is dat de technische ontwikkeling en de filosofie hier al bedacht zijn.”

Dat het concept nu intern en extern zo breed wordt opgepakt, noemt Rutger ‘gaaf’. “Als je ziet dat je mensen kunt overtuigen en meenemen in een idee dat je had, geeft dat een heel goed gevoel.” Ook Léon is trots op de enorme groei van het product. “We zijn hier jaren mee bezig geweest, dus dan is het mooi om te zien dat wat je doet, ook echt zinvol is. En wij hebben dat met een mooi clubje mensen gerealiseerd.”