10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMar Wereldwijd

Paphos, Cyprus

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer is dat adjudant Rob in de republiek Cyprus.

“Op dinsdag 17 oktober hoorde ik om 14.00 uur dat ik aangewezen was voor deelname aan de inzet in Cyprus. Militairen en vliegtuigen staan hier gereed om - indien in het ergste scenario nodig en mogelijk - Nederlandse staatsburgers te repatriëren of evacueren vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Vanwege mijn huidige functie stond ik sowieso al op een notice to move van 24 uur. De opdracht was om me op woensdagochtend samen met collega Frank te melden op Eindhoven om daar aan te sluiten bij het detachement. Ik ben snel naar huis gegaan om mijn spullen te pakken, mijn collega’s zorgden voor mijn werkmaterialen.

Onze taak op Cyprus is hoofdzakelijk artikel 4. Aangezien er een ‘no can rule’ is (er mag geen alcohol gedronken worden, red.), en er geen mogelijkheid is om het eiland te verkennen, is onze taak relatief duidelijk. Aandachtspunt is dat men hier links rijdt. Daar hebben we hier dus uit het oogpunt van verkeersveiligheid flink op gehamerd. Ook hebben we een netwerk opgezet bij de lokale autoriteiten zoals de lokale brandweer, ziekenhuizen, (luchthaven)politie. Dit om de Nederlandse militairen en lokale autoriteiten te kunnen assisteren of ontlasten.

Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij onze counterparts van andere nationaliteiten; er zijn immers meerdere landen bezorgd over hun staatsburgers in het buitenland. Uitdagend is de logistiek, die soms verandert. Voor de rest zijn we vooral ondersteunend geweest voor iedereen die we konden helpen. Stonden er bijvoorbeeld collega’s bij de poort en hadden ze moeite om binnen te komen, gingen wij kijken of we de toegang konden bespoedigen.

Ik ben positief verbaasd over de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de samenwerking die je hier ziet. Zowel tussen krijgsmachtdelen en ministeries onderling, als met de Cyprioten. Dit is mijn vijfde ervaring in het buitenland voor de baas, samen met andere defensieonderdelen althans.
Je begint hier als kwartiermaker en je begint vanaf scratch. Dan wordt het zaak inventief te zijn, zelf je zaakjes te regelen. Je kunt niet terugvallen op een bestaande structuur. Ik heb dat overigens veel liever dan dat het al staat. Ik kan nu immers bepaalde zaken zelf regelen zoals het opbouwen van dat eerdergenoemde netwerk, of het vastleggen van werkwijzen binnen de inzet. Zoals ik al zei, de onderlinge samenwerking is heel goed. Direct, close, duidelijk.

Thuis zijn ze inmiddels gewend aan deze wijze van optreden en de daarbij behorende korte reactietijd. Mijn lieve vrouw verbaasde zich over de reacties van anderen toen die hoorden dat ik naar Cyprus moest. Voor haar was het business as usual. Mijn kleinkinderen vroegen hoe lang ik weg bleef en grappig genoeg meteen ook of ik er vanavond tijdens het avondeten dan wel weer was. Het contact met thuis is kort maar goed. De lengte van de inzet is op dit moment nog niet bekend. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.”

Adjudant Rob

Commandant artikel 4-detachement Cyprus

Tekst: kapitein Jaap Wolting | Foto's: sergeant-majoor Hille Hillinga