07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

…bij Bureau Buitenland Missies

Wereldkaarten, foto’s van collega’s in conflictgebieden en logo’s van missies in het buitenland. Aan de muren van Bureau Buitenland Missies is duidelijk te zien dat de focus van het werkveld op inzet buiten Nederland ligt. Ook bij majoor Jeroen Vos, hoofd van het bureau, prijkt een foto van hemzelf in Afghanistan aan de wand, van alweer 10 jaar geleden.

Bureau Buitenland Missies bestaat uit 10 mensen en regelt alles rond de personele gereedheid van zo’n 80 marechaussees die per jaar naar het buitenland gaan. En dan gaat het met name over de politiezorg in het buitenland, individuele uitzendingen, inzetten voor het Europese Grens- en kustwachtagentschap Frontex en de inzet van collega’s die tijdelijk te werk worden gesteld in het Caribisch gebied. En sinds vorig jaar is hier de inzet in Oekraïne bijgekomen.

Meer weten over Bureau Buitenland Missies? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant Gregory Fréni en archief Mediacentrum Defensie

Uddel

De burelen van Bureau Buitenland Missies bevinden zich in het inmiddels nagenoeg verlaten Kamp Nieuw Milligen in Uddel, waar de mariniers zich in de toekomst zullen vestigen. Bureau Buitenland Missies verhuist naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 naar het Landelijk Tactisch Commando in Camp New Amsterdam, waar ze op de etage van Human Resources zullen worden geplaatst. Het bureau zal na stap 4 van de reorganisatie onder Human Resources vallen en dan zal de naam Bureau Buitenland Missies veranderen in Bureau Internationale Inzet. “Dat dekt beter de lading”, aldus Jeroen. Tot die tijd bevalt het nog goed in Uddel. “Het is hier lekker rustig op het kamp, we hebben veel ruimte en de sfeer is goed.”

A tot Z

Bureau Buitenland Missies is een ondersteunend bureau om buitenlandse inzetten van collega’s mogelijk te maken. Dit is hard nodig, want bij een inzet in het buitenland komt behoorlijk veel kijken qua organisatie en administratie. De aangewezen collega’s moeten voor vertrek onder meer de juiste opleidingen krijgen, passende kleding en informatie over het missiegebied. Ook betreft het zaken als contracten en het thuisfront. “De werkzaamheden luisteren nauw, want het gaat over mensen, geld en rechtsposities”, aldus Jeroen.

Bureau Buitenland Missies zorgt ervoor dat het allemaal wordt geregeld. “Wij zorgen voor de personele gereedheid van eenheden en individuen op missie”, legt Jeroen uit. “We regelen het traject van A tot Z, vanaf het moment dat ze worden aangewezen tot de medaille-uitreiking na terugkomst. Ook houden we contact met het thuisfront.”

10 collega's

Bureau Buitenland Missie bestaat uit 10 collega's, in de rang van majoor tot en met opperwachtmeester, plus een burger. Een deel van hen gaat over de personele gereedheid, een ander deel over de thuisfrontzorg. Jeroen: “Het is een klein clubje dat stevig moet aanpoten qua werkzaamheden. We dragen namelijk zorg voor een flinke groep mensen.”

Ze maken afspraken met allerlei partijen. “Je bent veel aan het regelen en hebt contact met allerlei partijen door heel Defensie heen, zoals Staf KMar, het Landelijk Tactisch Commando, de Defensiestaf, brigadecommandanten, opleidingscentra en de thuisfrontcomités van de krijgsmachtdelen”, somt Jeroen op. “De werkzaamheden zijn heel divers. Dat is superleuk.” 

Werven

Bureau Buitenland Missies begint op tijd met het werven van de collega’s. “Aan animo voor missies is geen gebrek. Mensen zijn niet voor niets bij Defensie gegaan.” Voor de artikel 4-taak worden de collega’s bijvoorbeeld geworven binnen de brigades. “Ik doe een uitvraag en de brigadecommandant levert de namen aan. We proberen een combinatie te maken in het team van ervaren en nieuw.” 

Zodra mensen op de inzet zijn geplaatst, begint het treintje te lopen. “We organiseren onder meer een informatiedag waarin we de aangewezen collega’s voorlichten over het hele opwerktraject en de situatie en werkzaamheden ter plaatse. We proberen mensen zo goed mogelijk geïnformeerd op pad te sturen.”

Jeroen zet de collega’s op de benodigde opleidingen: de Missiegerichte Opleiding op de School voor Vredesmissies en de Buitenlandopleiding op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. “Ook daar houden we de vinger aan de pols. Als iemand het niet binnen de gestelde tijd redt - wat overigens amper voorkomt - dan hebben we een reservebank met mogelijke vrijwilligers die we snel kunnen inzetten.”

Thuisfront

Behalve de collega zelf, speelt ook het thuisfront een belangrijke rol bij een missie. “Het thuisfront is superbelangrijk voor ons”, benadrukt Jeroen. “Als het thuis goed loopt, kan de collega zich onbezorgd op zijn werk concentreren.” Daarom organiseert Bureau Buitenland Missies ook allerlei zaken voor de naasten in Nederland, zoals een thuisfrontinformatiedag en een familiecontactdag. Het thuisfront leert elkaar daar kennen en houdt soms contact. De werkzaamheden voor het thuisfront worden deels gedraaid door een groep vrijwilligers, vooral oud-medewerkers van de Marechaussee en de politie. Vos: “Zij steken veel effort in het welzijn van de families, onder meer door een belronde te houden waarin ze peilen hoe het thuisfront omgaat met de situatie en door tips te geven.”

Nazorg

Als de collega terugkomt van zijn of haar uitzending, zit het werk er voor Bureau Buitenland Missies nog niet op. Ze regelen ook een nazorgtraject. Dat bestaat onder meer uit het inleveren van de spullen, een gesprek met een Bedrijfsmaatschappelijk Werker en de uiteindelijke medaille-uitreiking. En indien nodig organiseren ze extra zaken. Zoals hulpverlening. “Als we signalen krijgen dat een inzet veel indruk heeft gemaakt, proberen we mensen vroegtijdig aan hulpverlening te koppelen.” Om de uitzending ook gedegen af te sluiten.