08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMarKort

Marechaussee vervult tal van rollen tijdens Vierdaagse

De 105e Vierdaagse van Nijmegen, de moeder der wandeltochten, zit er weer op voor de Marechaussee. Ook dit jaar liepen er zowel in detachementsverband als individueel collega's mee.

Het detachement van de Marechaussee bestond uit 25 collega’s en 2 verzorgers. Naast deelname had het ook een ceremoniële taak. Zo legde het detachement op het derde wandeldag een krans bij het Canadian War Cemetery & Memorial in Groesbeek tijdens de herdenking van de omgekomen Canadezen in de Tweede Wereldoorlog.

Traditiegetrouw wordt het detachement van elk krijgsmachtdeel dat het beste visitekaartje afgeeft, geëerd met een vaantje. Ondanks dat er vanuit de Marechaussee maar één detachement meeliep, ontving iedereen toch het zeer verdiende vaantje uit handen van Commandant Landelijk Tactisch Commando, brigadegeneraal Jos Pieters.

Marechausseewandelaar met het vaantje in zijn hand.

Brigadegeneraal Sandra Keijer, directeur Directie Kennis Strategie & Innovatie, was op de laatste dag aanwezig bij het vertrek van de marechaussee-wandelaars vanaf Kamp Heumensoord. Bij de intocht in Nijmegen (Via Gladiola) waren waarnemend commandant generaal-majoor Roger Costongs en wapenadjudant Kees de Witte aanwezig voor een warm onthaal.

Tijdens de Vierdaagse gaf het Orkest Koninklijke Marechaussee ook acte de présence. Zo begeleidde het orkest op de laatste dag het detachement van de Marechaussee op muzikale wijze tot binnenkomst bij de finish.

Naast het detachement, de individuele lopers en het orkest waren andere collega’s aanwezig op de route, in de binnenstad en op Kamp Heumensoord. Zo voerden collega’s van de brigades Veluwe en Oostgrens-Midden de militaire politietaak uit op het tijdelijke kamp in de bossen van Nijmegen, in de binnenstad van Nijmegen (horeca-ondersteuning) of de militaire rustplaatsen.

Benieuwd hoe het wachtmeester-1 Lisa als loopster is vergaan in haar voorbereiding en op de 3e dag van de Vierdaagse? Bekijk de videoclip van ‘Een dagje KMarren met’ op pagina 6 van dit magazine.

Diploma voor tweede lichting opleiding persoonsbeveiliging

De Koninklijke Marechaussee heeft er een nieuwe lichting beveiligers bij die zich specifiek gaan richten op persoonsbeveiliging binnenland. Op Camp New Amsterdam ontvingen zij in gezelschap van familie en collega’s hun diploma.

Deze marechaussees gaan personen als ministers, officieren van Justitie, advocaten en rechters beveiligen in Nederland. De opleiding tot persoonsbeveiliger bestond al; het is sinds jaar en dag een element in de opleiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Deze opleiding duurt in totaal 12 weken.

In het programma stond, naast vakinhoud, persoonlijke ontwikkeling centraal. Hoe handel ik proactief? Hoe kan ik mijn te beveiligen persoon beïnvloeden om een bepaalde richting op te gaan? En hoe handel ik in een stressvolle situatie?

Ook zijn de deelnemers getraind om persoonlijke eigenschappen als oplossingsgerichtheid en zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. Natuurlijk kwamen tijdens het programma handelingsprocedures, zoals schietvaardigheden, communicatievaardigheden en medische zorg ook aan bod.

Entiteit Persoonsbeveiliging Binnenland een feit

Generaal-majoor Roger Costongs, waarnemend commandant Koninklijke Marechaussee, heeft onlangs het Definitief Reorganisatie Plan ondertekend. Door de ondertekening van dit document is het stelsel Bewaken en Beveiligen formeel versterkt met de nieuwe entiteit Persoonsbeveiliging Binnenland. Als gevolg daarvan zijn vanaf heden de vacatures voor de operationele capaciteit, staf, instructie en overhead in de vacaturebank te vinden.

Close-up van een diploma tijdens de uitreiking aan de nieuwe persoonbeveiligers binnenland.

Hans Vroegh nieuwe commandant European Gendarmerie Force

Kolonel Hans Vroegh is geïnstalleerd als nieuwe commandant van de European Gendarmerie Force. Vroegh heeft het commando van 1 juli 2023 tot juli 2025. De 9 landen van het Europese korps leveren om toerbeurt een commandant.

Vroegh neemt het commando over van zijn Portugese collega kolonel Paulo Gonçalves. Namens de Marechaussee was onder meer waarnemend commandant generaal-majoor Roger Costongs aanwezig bij de overdracht. De zogeheten ‘Change of command’ vond plaats in het Italiaanse Vicenza, de stad waar het hoofdkantoor van het Europese korps is gevestigd.

Samen met Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal richtte Nederland in 2004 het European Gendarmerie Force op. In 2007 sloten ook Roemenië en daarna Polen, Turkije en Litouwen zich aan. Sinds de oprichting zijn leden van het korps ingezet in diverse missie- en crisisgebieden zoals Bosnië en Herzegovina, Afghanistan en Haïti.

Vroegh begon in 1994 binnen de Marechaussee en vervulde meerdere functies. Zo was hij een aantal jaren majoor-adjudant van Commandant Koninklijke Marechaussee, commandant van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en brigadecommandant van het Caribisch gebied. Zijn meest recente functie was militair adviseur in Irak als onderdeel van de missie Operation Inherent Resolve.

Kolonel Hans Vroegh spreekt de aanwezigen toe.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden gestart

Elk jaar vindt op 1 juli de herdenking van de slavernij en viering van de vrijheid plaats, bekend onder de naam Keti Koti (ketenen verbroken). Ter nagedachtenis aan de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden vond op Landgoed De Zwaluwenberg op donderdag 29 juni een bijzonder diner plaats. Met het diner, georganiseerd door het programma BiCulturele KMar, werd het officiële Herdenkingsjaar Slavernijverleden gestart.

Op uitnodiging van waarnemend commandant Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Roger Costongs waren Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, de ambassadeurs van onder andere de Verenigde Staten, Suriname, de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Sint Maarten en collega’s aanwezig. Verschillende sprekers stonden stil om deze periode uit de geschiedenis respectvol te herdenken en de vrijheid te vieren. Het was een avond waarop stil werd gestaan bij het verleden, er was tijd voor overdenking en bezinning, maar ook voor gezellig samenzijn, het voeren van mooie gesprekken en vooruitkijken naar een mooie toekomst.

Tijdens het herdenkingsjaar Slavernijverleden vinden er door het hele land activiteiten plaats. Vanuit het programma BiCulturele KMar zullen onder andere in samenwerking met het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis het Kabra Blauw Zoutvaatje - een herinnering aan de geschiedenis - bij Defensie op tafel komen te staan. Ook organiseert Defensie dialoogsessies. De indrukwekkende voorstelling ‘A Seat At The Table’ wordt speciaal voor defensiemedewerkers 2 weken lang vertoond in oktober. Houd hiervoor intranet in de gaten.

Foto van een zaal met mensen tijdens Keti Koti.

Kick-off Joint Rescue Team Schiphol

Op Schiphol is een nieuw samenwerkingsverband tussen de Brandweer Schiphol en de Koninklijke Marechaussee gestart. Binnen het zogenoemde Joint Rescue Team treden collega’s van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart samen met de luchthavenbrandweer op in situaties met grof en extreem geweld op de luchthaven, bijvoorbeeld bij een terroristische aanslag. In de komende weken worden de laatste zaken geregeld, waarna het Joint Rescue Team operationeel kan worden.

De samenwerking voorziet in een handelingsperspectief in situaties waarbij sprake is van zowel een mogelijke vorm van dreiging als van omstandigheden met vuur en rook. Door deze samenwerking wordt er op unieke wijze gebruik gemaakt van de expertise van beide partijen. Bovendien wordt de uitrusting van beide partijen in het Joint Rescue Team gecombineerd. Beiden zijn ze in hun optreden voorzien van zuurstof en ballistische bescherming.

Het Joint Rescue Team is tijdens inzetten belast met verschillende taken. Zo heeft het een verkennende rol en draagt het bij aan beeldvorming van de situatie, om zo verdere multidisciplinaire inzet van de hulpdiensten te bevorderen. Daarnaast is dit team belast met het creëren van overleefbare situaties voor slachtoffers, evenals het verrichten van levensreddende handelingen en het verplaatsen van slachtoffers.

Groepsfoto van het nieuwe samenwerkingsverband tussen de Brandweer Schiphol en de Koninklijke Marechaussee.

DSI-plekken opengesteld voor wachtmeesters

De Dienst Speciale Interventies zoekt marechausseecollega’s voor de afdeling Interventie. Voor het eerst zijn er plekken beschikbaar voor wachtmeesters en wachtmeesters-1 vanuit onze hele organisatie.

De taak van de afdeling Interventie is het bestrijden van alle vormen van ernstig geweld, dan wel terrorisme over het hele geweldsspectrum. Tevens vervult de afdeling Interventie de Aanhoudings- en Ondersteuningsteam-taak voor de Dienst Landelijke Recherche.

Normaliter worden de plekken bij de afdeling Interventie van de Dienst Speciale Interventies gevuld door collega’s vanuit het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Van buitenaf solliciteren, is dan niet mogelijk. Maar door een tekort aan collega’s bij het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam is dit voor het eerst wel mogelijk. Het betreft dan een marechausseefunctie. Dit betekent dat je geen operator bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt, maar een medewerker van de afdeling Interventie vanuit de Marechaussee.

Om in aanmerking te komen voor een plek bij de Dienst Speciale Interventies moeten zowel mannen als vrouwen aan een aantal vereisten voldoen. Welke dat zijn kun je vinden op het intranet van de Marechaussee.

In de vorige editie van KMarMagazine deed eerste luitenant Nicky zijn verhaal over het werk dat hij bij de afdeling Interventie van de Dienst Speciale Interventies verrichtte.

Promotiefoto van de DSI waarop 4 operators staan.

Zomerstop KMarMagazine

De Koninklijke Marechaussee geeft jaarlijks 11 reguliere edities van KMarMagazine uit. Alleen in de maand augustus verschijnt er geen uitgave. De volgende editie van KMarMagazine verschijnt op donderdag 28 september 2023.