10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMar Wereldwijd

Rukla, Litouwen

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer is dat eerste luitenant Niels in Litouwen.

“Sinds april 2023 vorm ik namens de Marechaussee samen met opperwachtmeester Mike en wachtmeesters Amber en Giel het artikel 4-detachement Litouwen. Wij zijn gestationeerd op een kazerne in Rukla, maar normaliter zijn wij allen werkzaam bij de brigade Brabant-Zuid. Defensie levert sinds 2017 een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het gaat om zo'n 300 Nederlandse militairen die deel uitmaken van een multinationale battlegroup voor de missie NATO enhanced Forward Presence. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is één van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

2 groepsfoto’s van ons artikel 4-detachement Koninklijke Marechaussee voor NATO enhanced Forward Presence.
2 groepsfoto’s van ons artikel 4-detachement Koninklijke Marechaussee voor NATO enhanced Forward Presence.

Gedurende de inzet houden wij ons bezig met het uitvoeren van de militaire politietaak. Dit uiteraard ten behoeve van alle Nederlandse militairen die actief zijn in het missiegebied. Deze collega’s zijn grotendeels afkomstig van de Koninklijke Landmacht. Militairen kunnen bij ons terecht voor aangiftes, advies op het gebied van straf- en tuchtrechtzaken en bemiddeling, maar natuurlijk ook voor een kop koffie. Ook ondersteunen we bij werkbezoeken vanuit Nederland. Als zich een situatie voordoet waarbij ter plaatse een strafrechtelijk onderzoek opgestart moet worden, dan loopt dat via de officier van Justitie in Arnhem. Als hulpofficier van Justitie zorg ik dan voor het onderzoek en fungeer als schakel tussen de operationele eenheid in Litouwen en het Openbaar Ministerie.

Links: Opperwachtmeester Mike tijdens een bezoek aan een oefening in Klaipeda | Rechts: Oefenmoment voor de Tsjechische mudrun-activiteit.
Links: Opperwachtmeester Mike tijdens een bezoek aan een oefening in Klaipeda | Rechts: Oefenmoment voor de Tsjechische mudrun-activiteit.

Tijdens de inzet werken we veel samen in multinationaal verband met militaire politiecollega’s uit Duitsland, Kroatië, Tsjechië en Noorwegen. Daar waar nodig ondersteunen we elkaar en wekelijks komen we bijeen in het multinationale MP-overleg. Hier worden bijzonderheden besproken en wordt gewerkt aan het verder versterken van de onderlinge verstandhouding. Laatstgenoemde is al vanaf het begin van de rotatie erg goed. Wat opvalt, is dat de Duitse collega’s al ver zijn in het vormgeven en uitdragen van een MP-eskadron concept; iets wat er voor ons ook aan zit te komen in de nabije toekomst.

Links: Afslag Kaliningrad, een klein stukje Rusland omringd door EU- en NAVO-landen. | Rechts: Eén van de vele loopgraven in het oefengebied.
Links: Afslag Kaliningrad, een klein stukje Rusland omringd door EU- en NAVO-landen. | Rechts: Eén van de vele loopgraven in het oefengebied.

Zo nu en dan komt de oorlog in Oekraïne dichtbij. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van Oekraïense militairen die hier regelmatig voor enkele weken op de kazerne verblijven om te trainen en even op adem te komen. Daarna vertrekken ze weer richting het front. Het is soms schrijnend om te zien en het doet je extra beseffen waarom onze aanwezigheid aan de oostflank van het NAVO-grondgebied zo belangrijk is. Ons team zal begin augustus, na ongeveer 4 maanden inzet, terugkeren naar Nederland.”

Met vriendelijke groeten,

Eerste luitenant Niels

Artikel 4-detachement Koninklijke Marechaussee
NATO enhanced Forward Presence
Litouwen