03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

De 12 mooiste foto's van...

… een ME-certificeringsoefening

Enkele ME-pelotons van de Landelijke Bijstand Organisatie hebben deelgenomen aan een certificeringsoefening op een nieuwe locatie. De eindoefening van de meerdaagse training van het ME-optreden speelde zich voor het eerst af op het terrein van een voormalige papierfabriek in Nijmegen. Daar kregen de deelnemende ME’ers de opdracht een ‘woonwijk’ vol ‘demonstranten’ schoon te vegen. De betogers verzetten zich hevig tegen de geplande sloop van enkele woningen, waarop de politie ME-bijstand aanvroeg om de oproer te beteugelen.

De Landelijke Bijstand Organisatie is de afgelopen jaren met grote regelmaat ingezet om te ondersteunen bij grote demonstraties, rellen en risico-voetbalwedstrijden. Daarom is het noodzakelijk dat zij goed op dit soort situaties zijn voorbereid. Tijdens de certificeringsweek werden diverse scenario’s en wijzen van optreden doorgenomen om de status ‘operationeel gereed’ te krijgen. Generaal-majoor Roger Costongs, waarnemend commandant Koninklijke Marechaussee, woonde de eindoefening bij om te kijken hoe het optreden verliep en om meerdere collega’s van de Landelijke Bijstand Organisatie te spreken.

Betogers uit een woonwijk werpen een barricade op. Ze willen voorkomen dat de gemeente panden in de wijk gaat slopen. De demonstranten worden gespeeld door ROC-leerlingen uit Zwolle die een opleiding volgen in de handhaving en beveiliging. Voor zowel de ME’ers, als de studenten is de oefening leerzaam.

De betogers geven geen gehoor aan de oproep van de ME om de barricade vrijwillig te verlaten. Dus dan rest er nog maar één ding: het ME-peloton nadert de barricade om de weg vrij te maken.

Na enig tegensputteren door de betogers is de ME erin geslaagd de barricade te slechten. Nu is het zaak de wegversperring te verwijderen, om de voertuigen door te kunnen laten rijden.

Terwijl een deel van het peloton de barricade verwijdert, gaat een andere groep alvast op linie voorwaarts richting de betogers.

Sommige betogers halen alles uit de kast om de ME dwars te zitten. Ze trappen de ME'ers, bekogelen hen met blokken en tennisballen en een enkeling zwaait met een grote slaghamer of honkbalknuppel.

Als de betogers het echt te bont maken, kunnen ze een prik of een klap met de wapenstok krijgen.

Een deel van de betogers is een gebouw in gevlucht. Maar tevergeefs. Eén voor één worden ze opgepakt.

Iedereen staat voortdurend met elkaar in verbinding tijdens het optreden om de groep demonstranten op gecoördineerde wijze aan te pakken. Deze sectiecommandant staat zowel met de pelotonscommandant, als de mensen van zijn sectie in contact.

Schutters met het luchtdrukwapen FN303 markeren de grootste raddraaiers van de demonstranten met een kleur, zodat de aanhoudingseenheid weet wie ze moeten oppakken.

Eén van de grootste oproerkraaiers wordt gearresteerd en afgevoerd door de aanhoudingseenheid. Hopelijk keert de rust nu enigszins terug.

Het conflict speelt zich af op 2 fronten. Uiteindelijk worden de demonstranten bijeengedreven en van meerdere kanten ingesloten. In de laatste fase worden ze de woonwijk uitgedreven. De klus is geklaard.

Commandant Landelijke Bijstand Organisatie majoor Peter van Nijen kijkt tevreden terug op de certificering. “Het was mooi dat we op een nieuwe locatie konden oefenen. Dat zorgde voor nieuwe uitdagingen, onverwachte situaties en meer variatie. Dat is goed voor de geoefendheid.”

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant-majoor Hille Hillinga