08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

KMarKort (2/2)

Diploma’s Persoonsbeveiliger Binnenland uitgereikt

De eerste lichting van de extra capaciteit voor persoonsbeveiliging binnenland heeft de opleiding deze week afgerond. De geslaagden ontvingen, in de Base Chapel op Camp New Amsterdam, in gezelschap van familie en collega’s hun diploma. Op 9 januari startten de eerste collega’s met de opleiding. Onder leiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) volgden zij een intensief programma.

In het programma stond, naast vakinhoud, persoonlijke ontwikkeling centraal. Hoe handel ik proactief? Hoe kan ik mijn te beveiligen persoon beïnvloeden? Hoe handel ik in een stressvolle situatie? Ook zijn de deelnemers getraind om persoonlijke eigenschappen als oplossingsgerichtheid en zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. Natuurlijk kwamen tijdens het programma handelingsprocedures zoals schietvaardigheden, communicatievaardigheden en medische zorg ook aan bod.

Op 11 april is de tweede lichting voor persoonsbeveiliging binnenland gestart.

Symposium over generaties en levensfasen op de werkvloer

Hoe ga je om met verschillende generaties op de werkvloer? En welke rol spelen levensfases van collega’s in het dagelijkse werk? Op 30 maart werden deze vragen met diverse inspirerende workshops onderzocht tijdens het symposium Generations & Life Stages.

Rode draad tijdens de verschillende workshops was ‘de mens centraal’. Onderwerpen hierbij waren hoe werknemers duurzaam inzetbaar te houden en hoe ze voor de organisatie te behouden door tijdig mee te bewegen met maatschappelijke veranderingen.

Menukaart

Het symposium was onderdeel van de menukaart D&I (Diversiteit & Inclusie) die door het OTCKMar is ontwikkeld. Op deze kaart staan verschillende activiteiten die collega’s helpen bij de bewustwording en ontwikkeling op het gebied van Diversiteit en Inclusie (D&I) Dit kunnen zowel individuele als teambehoeften zijn.

Marechaussee organiseert iftar

Op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag is op dinsdag 11 april voor het eerst een Marechaussee-iftar gehouden. Een iftar is de maaltijd die moslims tijdens de ramadan na zonsondergang nuttigen en betekent ‘het breken van het vasten’. De iftar werd georganiseerd door programma BiCulturele KMar (BCK). In totaal kwamen 90 genodigden en geïnteresseerden aan het begin van de avond samen in het bedrijfsrestaurant.

Waarnemend commandant Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Roger Costongs opende de avond. Hij benadrukte dat binnen de KMar diversiteit & inclusie en biculturele identiteit van groot belang zijn en dat collega’s zich thuis moeten voelen. Na de opening verzorgde majoor Imam Adil Achahbar van de Islamitische Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht een interactief programma.

De zonsondergang was om 20.39 uur. Op dat tijdstip werd het vasten verbroken. Mensen die daar behoeften aan hadden, werden in de gelegenheid gesteld zich ritueel te wassen en te bidden in de daarvoor bestemde stilteruimten. Na de dua (smeekbede) werd er aangevangen met een halalmaaltijd bereid door Paresto. Na de maaltijd werd de avond afgesloten door Costongs.

Muzikanten in het veld

Muzikanten van het Orkest Koninklijke Marechaussee, die reservist waren, hebben na de reorganisatie in 2021 een vaste aanstelling gekregen. Met deze nieuwe status moest een deel van hen nog de Algemene Militaire Basisvaardigheden (AMBV) volgen. In totaal zijn 14 muzikanten door het volgen van een aantal modules de militaire vaardigheden bijgebracht. 

Tijdens de AMBV zijn de gebruikelijke lessen behandeld zoals wapenleer en schietlessen op de Colt C8, contactdrills, Zelfhulp & Kameradenhulp en Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire dreigingen. Al deze onderwerpen zijn voorbijgekomen in het eindbivak van de groep. Na het voltooien van de AMBV werden de tot militair opgeleide muzikanten, die tijdelijk de rangonderscheidingstekens moesten afstaan, weer bevorderd tot wachtmeester (der eerste klasse).

Aanpassing proces en regelgeving PNR-gegevens voor Pi-NL

De Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) werkt samen met ketenpartners een drietal aanpassingen uit rondom het werken met Passenger Name Records (PNR). PNR zijn de reserverings- en check-in-gegevens die luchtvaartmaatschappijen vastleggen van iedere passagier die een reis boekt. Aanleiding hiervoor is een brief die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in februari stuurde aan de minister van Justitie en Veiligheid over de huidige wetgeving. De AP stelt in de brief dat de Pi-NL wegens onrechtmatigheid per direct moet stoppen met grootschalige verwerking van gegevens van vliegtuigpassagiers.

De 3 aanpassingen in het proces en de regelgeving doen recht aan wat het Hof van Justitie eist en de AP wenselijk vindt. De eerste aanpassing houdt in dat de Pi-NL PNR-gegevens in de regel 3 jaar bewaart in plaats van 5 jaar. Ten tweede zorgt een onafhankelijke officier van Justitie voor een extra beoordelingsmoment bij vorderingen van PNR-gegevens. Als laatste mogen PNR-gegevens van intra-EU-vluchten alleen van bepaalde geselecteerde luchthavens worden verzameld (op basis van risicoanalyses), tenzij er een acuut veiligheidsrisico bestaat.