07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

KMarKort (1/2)

BSB ondersteunt bij evacuatieoperatie uit Soedan

Defensie en Buitenlandse Zaken hebben zich de afgelopen dagen ingezet om Nederlanders te evacueren uit Soedan. Hierin werkt Nederland nauw samen met internationale partners. Een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt ingezet bij het uitvoeren van de evacuaties.

In de Soedanese hoofdstad Khartoum braken op 15 april 2023 zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities. Ruim 150 Nederlandse burgers gaven vanwege de onveilige situatie aan te willen worden geëvacueerd. Vanuit Jordanië zet de Koninklijke Luchtmacht luchttransport in met C-130 Hercules-transportvliegtuigen. Ook het Korps Mariniers en een medisch team, dat de evacués onderzoekt, maken deel uit van de evacuatieoperatie. Tot en met 25 april zijn in totaal 6 evacuatievluchten uitgevoerd.

Lintje voor kapitein Tattersall en majoor (b.d.) Biesheuvel

Traditioneel vond de dag voorafgaand aan Koningsdag de ‘Lintjesregen’ plaats. Marechausseecollega kapitein Michiel Tattersall werd verrast en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau “met de Zwaarden”. Ook oud-collega Geert Biesheuvel (majoor b.d.) werd onderscheiden. Beiden ontvingen de onderscheiding als waardering voor hun inzet voor de krijgsmacht. 

Vanaf 2007 is Michiel Tattersall werkzaam als kennisverwerver ceremonieel op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn. Als geen ander kent hij het historisch erfgoed en de geschiedenis van de Marechaussee. Hij is het aanspreekpunt voor veel stichtingen, verenigingen en de gemeente op gebied van herdenking op en rond de kazerne in Apeldoorn. Behalve zijn kennis is Tattersall betrokken bij tal van activiteiten binnen de Marechaussee, zoals de inzet van draagploeg, de jaarlijkse Airborne-herdenking en het realiseren van de ‘traditiekamer’. Tattersall ontving het lintje uit handen van de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts.

Ook onderscheiding oud-collega Biesheuvel
Naast Tattersall werd majoor b.d. Geert Biesheuvel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester van de gemeente Bronckhorst reikte de onderscheiding uit. Tot zijn FLO in 2013 werkte Biesheuvel bij de Koninklijke Marechaussee en was hij verantwoordelijk voor talloze (vrijwillige) activiteiten. 

Feestelijke opening nieuw verzamelgebouw

Op Camp New Amsterdam (CNA) is het nieuwe verzamelgebouw (A177) op feestelijk wijze geopend door Commandant Landelijk Tactisch Commando (C-LTC), brigadegeneraal Jos Pieters. Met de oplevering van dit pand is fase II af in het nieuwbouwtraject van het LTC.

Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan een aantal logistieke processen en heeft een magazijn, een werkplaats en een centraal archief. Bureau Justitiële Archieven is reeds in het complex gevestigd, de afdeling Logistieke Operaties (LogOps) en Bureau Sensing, Verbindingen en Meldkamerdomein (SVM) volgen binnenkort.

Momenteel wordt op CNA ook hard gebouwd aan een nieuw kantorencomplex, ofwel fase III. Hierin worden meerdere LTC-afdelingen gevestigd. Onder andere C-LTC, Staf LTC, Brigade Operationele Service & Support en de afdelingen Recherche, Intell en Support (IV&C, P&O en M&D) komen in dit complex te zitten. Daarnaast komt er een inpandige stalling voor diverse operationele voertuigen en motoren in dit pand. Naar verwachting volgt de bouwkundige oplevering van fase III aankomende zomer.

Basisschoolleerlingen herdenken ontvallen marechaussees

Leerlingen van groep 8 van de R.K. Basisschool Sint Victor uit Apeldoorn herdenken ieder voorjaar ontvallen collega’s van de Koninklijke Marechaussee en Korps Politietroepen. Op vrijdag 21 april vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het Marechausseemonument bij de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Op school wordt speciaal een les besteed aan de betekenis en achtergrond van het monument en de kinderen maken toepasselijke gedichten die zij bij het monument voordragen.

In 1985 werd door de Stichting ‘Februari 1941’ het initiatief genomen tot de actie ‘Adopteer een monument’. De opzet van dit initiatief was schoolklassen met kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bestaande verzets- of oorlogsmonumenten te laten adopteren. Daarbij was het streven de scholieren vertrouwd te maken met de geschiedenis die achter ‘hun’ monument ligt, hen inzicht te geven in de wezenlijke waarden van het begrip ‘vrijheid’ en hen dat begrip te leren vertalen in de wereld van nu. Het Marechausseemonument is toen door een klas van de R.K. Basisschool Sint Victor geadopteerd.

Win jij de René Olthuisprijs?

De Vereniging Informatici Defensie (VID) zoekt de beste scriptie of publicatie over informatiemanagement, informatievoorziening en/of informatietechnologie in relatie tot Defensie. Jaarlijks looft de VID een prijs uit voor de beste publicatie (scriptie of artikel). De VID vraagt alle defensiecollega's om hun (wetenschappelijke) publicaties op informatiegebied (recent geschreven bachelor- of masterscriptie, of een wetenschappelijk artikel) te delen en mee te dingen naar de René Olthuisprijs.

De VID wil door middel van de René Olthuisprijs de deskundigheid op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie bevorderen binnen Defensie. De vereniging wil collega’s aanmoedigen zich in het vakgebied te ontwikkelen, en om nieuw opgedane kennis breed in de organisatie te delen.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle inzendingen onder andere op het bedrijfskundig en technisch niveau, probleeminzicht, inventiviteit en toepasbaarheid. De winnaar mag het onderzoek toelichten aan alle leden van de VID en de Chief Information Officer Defensie. Daarnaast ontvangt de winnaar een bijzondere herinnering en een geldprijs.

Meedoen?
Deelname staat open voor alle defensiecollega’s. Stuur jouw bijdrage voor 1 oktober 2023 naar Secretaris.VID@mindef.nl ten name van de Commissie René Olthuisprijs. Meer informatie en toetsingscriteria vind je op www.vidonline.nl en op het intranet van Defensie.