05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Een dagje KMarren met…

Wachtmeester Joël, Border Security Officer bij Frontex

Wachtmeester Joël (24) van de brigade Scheldestromen is 2 maanden lang in Bulgarije geplaatst voor het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex. Als Border Security Officer ondersteunt hij de lokale grensautoriteiten bij de bestrijding van illegale migratie, migratiecriminaliteit en identiteitsfraude. Joël zit er samen met een collega van de Koninklijke Marechaussee, van medio maart tot medio mei. Daarna worden ze afgelost door 2 andere marechausseecollega’s.

In totaal zijn er momenteel 5 marechaussees in Bulgarije actief voor Frontex. Joël en zijn directe collega zijn geplaatst in de zuidoostelijke plaats Elhovo, opperwachtmeester Patrick werkt op de nabijgelegen grensovergang Kapitan Andreevo als Advanced Level Document Officer (ALDO), en verder zijn er nog 2 andere collega’s werkzaam in het dorp Sredets. Frontex ondersteunt lidstaten bij grensmanagement aan de buitengrenzen van de Europese Unie. “Deze landen hebben het heel moeilijk met de migratiestromen”, aldus Joël.

Wachtmeester Joël maakt deel uit van de Joint Operation Terra van Frontex aan de oostelijke landsgrens van de Europese Unie. In de praktijk betekent dat dat hij zich aansluit bij patrouilles van een Bulgaarse grenswachter in het grensgebied bij Turkije. Dagelijks vertrekt hij samen met zijn Bulgaarse collega vanaf het Regional Police Directorate in Elhovo en draait diensten van 12 uur. Een dagdienst, een nachtdienst en 2 dagen vrij is het werkritme. Ook ondersteunt hij bij autocontroles op de doorgaande wegen. In deze dunbevolkte streek vallen buitenlandse auto’s van eventuele mensensmokkelaars overigens al snel op.

Aan de rand van zijn patrouillegebied, langs de grens met Turkije, staat een enorm metalen hek met prikkeldraad. Het hek meet maar liefst 274 kilometer en moet illegale migratie tegengaan. Dit is de buitengrens van Europa. Migranten willen doorreizen naar het welvarendere westen en laten zich niet altijd keren door een hek of een grensdoorlaatpost. Bulgarije heeft zelf niet de mankracht om dat allemaal af te handelen; Frontex ondersteunt daarbij met mensen en middelen. Niet alleen de extra mankracht van de Marechaussee komt dus van pas, ook de fourwheeldrive van de KMar is een welkome toevoeging.

Wachtmeester Joël patrouilleert in het grensgebied om migranten die de officiële wegen omzeilen naar de grensautoriteiten te escorteren. “Migranten proberen het hek door te knippen of erover heen te klimmen met een ladder”, vertelt hij. In het prikkeldraad herinneren verlaten handschoenen en flarden kleding aan deze inspanningen.

De meeste migranten verdwijnen na de illegale grensoversteek over het hek in het ontoegankelijke grensgebied. Ze houden zich schuil in bossen en struiken. Van mensensmokkelaars hebben ze een coördinaat gekregen waar ze naartoe moeten gaan om daar te wachten op een voertuig dat hen verder brengt. Maar dat voertuig komt niet altijd. Soms wachten migranten onder erbarmelijke omstandigheden tijden op niets. Nu is het nog vrij rustig, maar als het beter weer wordt nemen de aantallen wederom toe.

“Als we op een gat in het hek stuiten, kijken we via de bewakingscamera’s terug wat er is gebeurd en gaan we meteen op zoek”, licht de wachtmeester toe. De lokale grenspolitie heeft een ware neus ontwikkeld voor de sporen die ze achterlaten. Niet alleen achtergelaten slaapzakken en Turkse waterflesjes vormen aanwijzingen, maar ook kledingresten in struiken, voetafdrukken, en het ontbreken van ochtenddouw op grasperken. “Wanneer we de migranten aantreffen, dan geeft de Bulgaarse collega dat door aan zijn meerdere en dan worden de migranten vervolgens opgehaald, opgevangen, geregistreerd, en in de systemen gezet van Europa.”

De migranten zijn met name jonge mannen, ze komen onder meer uit Afghanistan, Syrië, Marokko en Tunesië. Sommigen reizen in groepen, anderen gaan slechts met 1 of 2 anderen op pad. Ze willen liever geen asiel aanvragen bij de reguliere grensovergangen in Bulgarije, omdat ze dan volgens het zogeheten Dublin-akkoord in Bulgarije moeten blijven. De meeste migranten willen door naar West-Europa om daar asiel aan te vragen. Bulgarije is daardoor vooral een doorreisland voor wat betreft illegale migratie.

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: kapitein Henny de Boer | Video: sergeant-majoor Christian Snijders | Montage: Karel Polack