01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Vakantiedruk

Alle hens aan dek voor brigade Grensbewaking

Het is weer vakantietijd. Dit zorgt voor drukte op Schiphol, en dus ook bij de paspoortbalies. Op piekdagen moet de KMar bijna 100.000 paspoorten controleren. Maar dat is niet alles.

Zaterdag 15 april, 07.00 uur. Een week voor de meivakantie. Terwijl op de achtergrond passagiers wachten bij de bagagebanden, begint in het kantoor van de brigade Grensbewaking de ochtendbriefing. “Er is vandaag een flow van 165.000 passagiers. Dat is best veel”, vertelt eerste luitenant Ilse. Dus de KMar-grensbewakers kunnen aan de bak. Ieder paspoort van reizigers die Schengen in- en uitreizen moet worden gecontroleerd.

Adjudant Omar is teamleider Operaties bij de brigade Grensbewaking op Schiphol. In die functie stuurt hij tijdens een dienst tot 120 grensbewakers aan.

‘Visitekaartje van Nederland’

Druk, drukker, drukst

De drukte neemt de komende weken alleen maar toe. Schiphol verwacht in de meivakantie en zomervakantie grote drukte. De KMar noemt in die periode een flow van rond de 200.000 passagiers per dag. Dit is het totaal aantal mensen dat vertrekt, aankomt of overstapt op de luchthaven. Van dit aantal komt grofweg 40% langs de KMar-controles aangezien die mensen de Schengengrens passeren. Op drukke dagen kan dit aantal oplopen naar 85.000-95.000 passagiers.

Schiphol meldt dat er deze meivakantie 14% meer reizigers vertrekken vergeleken met dezelfde periode in 2022 die al heel druk was. Teamleider Operaties adjudant Omar Boulachioukh kan zich die tijd goed herinneren. Reizigers moesten toen aansluiten in lange rijen, tot buiten de vertrekhallen aan toe.

Uitdaging

Dit jaar zijn er op de luchthaven maatregelen genomen om de piek aan reizigers te kunnen verwerken. Het is er op deze zaterdag al aardig druk en warm. In de mei- en zomervakantie zal de mensenmassa veel groter zijn, weet Omar uit ervaring. “Voor ons wordt het de uitdaging om alle posten te bezetten.”

Als teamleider Operaties bekijkt adjudant Omar waar aan de grens er behoefte is aan extra mankracht. Daarom staat hij continu in contact met zijn collega’s.

‘Vakantiedrukte wordt uitdaging’

Gekkenhuis

Als teamleider Operaties stuurt hij per dienst tot zo’n 120 marechaussees aan die zich bezighouden met de grensbewaking. Om piekmomenten op te vangen worden dagelijks een 10-tal KMar-collega’s van andere brigades ingeschakeld. Zij reizen vanuit het hele land naar Schiphol om daar een dienst te helpen. Ook wordt kantoorpersoneel van de KMar-staf straks ingezet om te helpen ‘stempelen’.

“Als teamleider maak ik een strategie voor de hele week. We weten hoeveel mensen er dagelijks komen en gaan. Dan kan ik kijken waar ik mijn mensen precies inzet”, zegt de adjudant. Er moeten collega’s aan de balies zitten, maar marechaussees controleren ook passagiers vlakbij de gate. Dat is vooral bij zogenoemde risicovluchten het geval.

Daarnaast is een groot deel van de KMar-capaciteit bezig met zogeheten tweedelijnszaken. Denk aan openstaande boetes innen, DNA afnemen, een nader onderzoek naar het ouderlijk gezag in verband met kinderontvoeringen of als een gesprek met een reiziger daar reden toegeeft.

“Wanneer wordt getwijfeld aan het verhaal van een reiziger wordt zo iemand uit de rij gehaald om hem of haar te horen”, vertelt Omar. “Wij checken dan of iemands verhaal klopt of niet. Zo’n gesprek kan al snel een uur duren. Als het verhaal niet klopt, wordt die persoon geweigerd. De afhandeling van zo’n weigering kost per passagier 4 tot 5 uur, voor een ervaren collega.” Per dag zijn er 10 tot 15 weigeringen, dus tel maar uit. Het komt er volgens Omar op neer dat helft van de collega’s bezig is met deze tweedelijnscontroles.

“Ondertussen hebben we contact met onze ketenpartners, zoals de Douane en het securitypersoneel over allerlei lopende zaken. Ook krijgen we meldingen over verdachte personen op een vlucht die we moeten aanhouden”, zegt Omar. Zo is het elke dag weer jongleren met de beschikbare capaciteit. “Ook al is de druk hoog, ik druk collega’s op het hart dat ze zoals altijd aardig en beleefd moeten blijven. Zij zijn immers een visitekaartje voor Nederland.”

Collega’s zitten in de balies, maar ze controleren ook passagiers vlakbij de gate.

Zelfscan

Om er voor te zorgen dat de paspoortcontrole niet voor oponthoud zorgt, houdt Omar goed in de gaten waar het druk is en op welk moment. “Collega’s die het dan minder druk hebben kunnen bijspringen. Het is dan natuurlijk ook belangrijk dat postcommandanten dat zelf op tijd aangeven, zodat we snel kunnen handelen.”

Door gebruik te maken van zelfscanpoorten waar passagiers zelf hun paspoort invoeren, kan de Marechaussee haar capaciteit efficiënter inzetten.

De KMar maakt verder maximaal gebruik van de zelfscanpoorten waar reizigers eigenhandig hun paspoort aanbieden en een slimme camera die aan de hand van biometrische gegevens controleert of de persoon het land mag in- of uitreizen.

Soms kunnen passagiers zich misdragen. Marechaussees van de brigade Grensbewaking grijpen dan in om de openbare orde te bewaken.

‘Beetje opstandig’

De collega’s van Grensbewaking houden zich overigens niet alleen bezig met de controle van paspoorten. Ook helpen zij passagiers die hun paspoort zijn vergeten of kwijtgeraakt. Zij kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, bij een speciale KMar-balie een nooddocument halen. Daarnaast bewaken marechaussees ook de openbare orde en grijpen desnoods in. Dat blijkt wel wanneer 2 collega’s voorbij lopen met in hun midden een geboeide man. Aan zijn accent te horen een Brit. “Hij was een beetje opstandig”, vertellen ze aan Omar. Dus wordt de man, protesterend, afgevoerd om af te koelen.

Enkele minuten later ziet Omar tijdens zijn ronde dat passagiers massaal smalle trappen af willen lopen richting de grenscontrole, maar daar beneden is het overvol. “Dat kan voor risicovolle situaties zorgen, zeker als er een calamiteit plaatsvindt en mensen in paniek raken”, zegt Omar. Kalm maar duidelijk gaat hij voor de groep mensen staan en blokkeert de trappen. “Iedereen stoppen en een stukje terug”, zegt hij in het Engels. “U moet even wachten. Dat is veiliger voor iedereen.”

Naast de KMar zijn er meer spelers op Schiphol als het gaat om de veiligheid. Omar vindt het belangrijk om goed contact te houden met collega’s van de douane en Schiphol security. Het is en blijft teamwerk, aldus Omar.

Het is teamwork om de passagiersstromen in goede banen te leiden, besluit Omar. Dat is iedere dag zo, maar helemaal tijdens piekdrukte tijdens de mei- en zomervakantie. “De KMar, Douane en het securitypersoneel, we doen het samen. Als je er zo naar kijkt, is Schiphol eigenlijk een grote familie.”

Tekst: kapitein Arjen de Boer | Foto’s: Paul Tolenaar