10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Achter de schermen

…bij het Business Intelligence Competence Centre (BICC)

Grafieken, tabellen, staafdiagrammen en kaarten. Het Business Intelligence Competence Centre (BICC) van de Koninklijke Marechaussee maakt overzichten om gegevens uit databases snel inzichtelijk te maken voor KMar-collega’s en ketenpartners. Hoeveel incidenten waren er vorige maand bij grensovergang X en hoeveel collega’s zijn inzetbaar op brigade Y? Op Camp New Amsterdam halen de BICC’ers de juiste gegevens naar boven voor het gewenste overzicht.   

Waar collega’s uit de operatie vroeger bijvoorbeeld wekelijks het aantal aanhoudingen doorgaven van de betreffende brigade met een zelfgemaakte Excel-lijst, en de ontvanger die lijsten handmatig moest samenvoegen, kunnen de collega’s nu geautomatiseerde overzichten ontvangen van het BICC. De grote voordelen van deze ‘dashboards’: handig, snel, betrouwbaar en eenduidig. “Veel afdelingen hebben profijt van onze visualisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan ons informatiegestuurd optreden.”

Meer weten over het BICC? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos

Bronsystemen

De medewerkers van het BICC hebben dankzij speciale bevoegdheden toegang tot gegevens uit diverse bronsystemen, zoals Advance Passenger Information (paspoortgegevens en vluchtgegevens van vliegtuigpassagiers), Amigo Boras (camerasysteem boven snelwegen), BPS (het bedrijfsprocessensysteem) en SUMM-IT (het opsporingsregistratiesysteem).

Al die gegevens komen automatisch in 1 grote vergaarbak bijeen: de database van het BICC, oftewel de Basis Voorziening Informatie (BVI). Op verzoek halen BICC’ers daar de gewenste gegevens uit en plaatsen die in een handig overzicht. Denk daarbij aan groeperingen, afwijkingen, patronen of koppelingen. Zo ontstaat informatie die de KMar gebruikt voor de dagelijkse operatie, het verbeteren van de tactiek en de ontwikkeling van de strategie.

Het kan bijvoorbeeld gaan over alle voertuigen die een bepaalde grensovergang zijn gepasseerd op een bepaalde dag. Of het aantal (gevulde en inzetbare) arbeidsplaatsen van verschillende brigades.

Overigens mag het BICC gegevens uit de verschillende bronsystemen niet zomaar met elkaar combineren. Dit vanwege de labels die aan de verschillende soorten ingezamelde informatiestromen hangen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (WPG).

Klantgericht

Het BICC werkt uitsluitend vraag-georiënteerd. De eindproducten zijn bestemd voor een heel scala aan klanten, zoals business analisten, de afdeling Analyse en Onderzoek en de operationele intell-medewerkers op de brigades. “We zijn heel klantgericht”, vertelt kapitein Richard van de Steenoven, hoofd BICC en waarnemend hoofd van de verwante afdeling Metagegevensmanagement (MGMGT). “We willen iedereen graag helpen.”

De meeste vragen komen momenteel vanuit de afdelingen Business Analisten en Finance & Control. Zo krijgen de Business Analisten overzichten van resultaten uit verschillende domeinen, waarop ze adviezen kunnen uitbrengen qua sturing en inzet.

De afdeling Finance & Controle kan op haar beurt dankzij de dashboards verantwoording afleggen aan het militaire en politieke gezag over wat een inzet opgeleverd heeft en hoe de inkomsten en uitgaven van de KMar zich bijvoorbeeld verhouden ten opzichte van andere periodes, om de cijfers beter te kunnen duiden.

Daarnaast is het BICC bezig met het ontwikkelen van dashboarden die domein-georiënteerd zijn. Daarvoor zijn diverse werkgroepen opgezet met deelnemers uit de betreffende domeinen, zoals Bewaken en Beveiligen en Mobiel Toezicht Veiligheid, om hier voorbereidingen voor te treffen.

Eureka-moment

Het BICC denkt in de voorbereiding mee over het eindproduct. Welke gegevens moeten er allemaal in het overzicht verschijnen? En op welke manier? Omdat de collega’s van het BICC zelf uit de operatie komen én deskundig zijn op ICT-gebied begrijpen ze zowel de zoekvragen als de verzamelde gegevens in de database.

Aan de hand van de juiste zoekvraag halen de BICC’ers de gewenste gegevens boven tafel. “Daar is veel creativiteit en technisch vernuft voor nodig”, vertelt Van de Steenoven. "Elke dataset moet je er op een andere manier uitfilteren; dat is soms even zoeken." Maar als de BICC’er daarin slaagt, zorgt dat dikwijls voor een Eureka-momentje. 

Als het overzicht eenmaal naar wens is, wordt het automatisch in een afgeschermde BICC-omgeving geplaatst, waarop de klant kan inloggen.

Drones

In het kader van het informatiegestuurde optreden en het feit dat informatie het wapensysteem van de Marechaussee is, verwacht het BICC dat de vraag naar hun visualisaties verder zal toenemen. Collega’s uit de operatie kunnen bijvoorbeeld dankzij inzicht in de effectiviteit van inzetten beter sturen op een volgende inzet.  

Daarnaast voorziet Van de Steenoven dat er met technische vernieuwingen als drones, bodycams en smartwatches een nieuwe schat aan informatie bijkomt. Maar voordat dat potentieel kan worden aangeboord, moet er eerst uitgezocht worden wat de wettelijke kaders zijn. 

Verder wil Van de Steenoven benadrukken dat het voor het BICC erg belangrijk is dat mutaties correct worden ingevuld in de systemen. Onjuist of incompleet erin gezet, betekent onjuiste uitkomsten in het overzicht. 

Metagegevens

Het BICC bestaat sinds 2015 in zijn huidige vorm en telt 5 arbeidsplaatsen. De BICC’ers werken nauw samen met enkele collega’s van de Defensie Materieel Organisatie die de systemen beheren en met 3 collega’s van de naastgelegen afdeling Metagegevensmanagement (MGMGT). 

De collega’s van MGMGT managen de metagegevens; zij beheren onder meer de begrippen en de begrippenlijsten. Wat is een (illegale) vreemdeling precies? En wat is de exacte definitie van een asielzoeker? Om ervoor te zorgen dat iedereen het over hetzelfde heeft, zorgt het MGMGT voor vastomlijnde begrippen. Deze definities worden afgestemd met de ketens waarin de KMar werkt, zoals de migratieketen.

Dankzij deze eenduidigheid zijn er geen verschillen in de telwijze. Van de Steenoven: “Vroeger toen collega’s uit de operatie zelf lijsten opstelden, rekende de een bijvoorbeeld wel verdachten mee die aan de politie waren overgedragen, en een ander niet. Dan krijg je vervuiling in de cijfers. Met onze informatieproducten heb je daar dankzij MGMGT geen last van.”

Reacties

De reacties op de overzichten van het BICC zijn positief. “Mensen vinden het fijn dat ze met 1 druk op de knop alle gewenste gegevens tot hun beschikking hebben”, ervaart Van de Steenoven. “Medewerkers van andere afdelingen kunnen natuurlijk altijd zelf een zoekslag maken in hun eigen systemen, maar vergis je niet: het kost veel tijd om de juiste gegevens te verzamelen. Daarnaast heb je knowhow nodig om de juiste gegevens boven water te krijgen.” En bovendien is de zoekslag via het BICC meteen juridisch afgedekt: de klant krijgt alleen te zien wat die mág zien.

Dashboard bestellen? Vacature?

Wil je toegang tot een bestaand dashboard of wil je een nieuwe dashboard laten ontwikkelen? Stuur dan een e-mail naar kmar.bicc@mindef.nl.  

Of heb je interesse in een functie bij het BICC of MGMGT? De afdelingen zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die affiniteit met IT hebben en een passie voor data. Via een e-mail naar kapitein Richard van de Steenoven kun je een afspraak maken voor een verkennend gesprek.