04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Eindejaarsquiz 2022

Wat weet jij nog over afgelopen jaar?

December is de maand van terugblikken. Het afgelopen jaar is veel gebeurd. Resultaten, veranderingen, innovaties en oefeningen, zowel groot als klein. Benieuwd of je nog weet wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd? Test je kennis aan de hand van 20 vragen over 2022.

Scroll naar beneden voor de antwoorden.

Vraag 1

Bij een terroristische aanslag is het zaak om zo snel mogelijk te weten te komen of er nog een aanslag kan volgen. Om daar achter te komen is het QIT ingesteld. Een fotoreportage kun je bekijken in editie 1 van 2022.

Waar staat de afkorting QIT voor?

A. Quick Intervention Team
B. Quick Identification Team
C. Quick Interception Team
D. Quick Intelligence Team

Vraag 2

In een artikel over individuele bemiddeling door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht vertelt stafofficier IGK luitenant-kolonel Anton Gakes van de Koninklijke Marechaussee wat de IGK kan betekenen voor collega’s die hulp nodig hebben.

Wie is de huidige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht?

A. Luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang
B. Luitenant-generaal der Genie Hans van Griensven
C. Luitenant-generaal Bart Hoitink
D. Luitenant-generaal Hans Leijtens

Vraag 3

In januari krijgt het ministerie van Defensie een nieuwe minister, Kajsa Ollongren. CKMar luitenant-generaal Hans Leijtens mag haar tijdens haar kennismakingsronde langs de krijgsmachtdelen al snel ontvangen.

Op welke locatie ontving CKMar minister Ollongren?

A. Bij het Landelijk Tactisch Commando in Huis ter Heide
B. Op de Koningin Máximakazerne bij Schiphol
C. Op de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag
D. Bij de brigade Scheldestromen in Hoogerheide

Vraag 4

In een dagje KMarren met… wordt in februari wachtmeester Collin gevolgd van de brigade Oostgrens-Noord. Hij voert met zijn collega’s Mobiel Toezicht Veiligheid-controles uit op de internationale treinen die vanuit Duitsland naar Nederland rijden.

In hoeveel coupés mogen Collin en zijn collega’s per trein reizigers controleren?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Vraag 5

Na 2 jaar wachten konden van 16 tot en met 22 april eindelijk de Invictus Games worden gehouden. Ook van de KMar doen 2 deelnemers mee aan het internationale sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond zijn geraakt.

Hoeveel deelnemers doen er in totaal mee aan de Invictus Games?

A. Ruim 200 deelnemers uit 10 landen
B. Ruim 300 deelnemers uit 14 landen
C. Ruim 400 deelnemers uit 18 landen
D. Ruim 500 deelnemers uit 20 landen

Vraag 6

Drugs worden op veel verschillende manieren gesmokkeld. Dat werd op 31 januari 2022 maar weer eens duidelijk. Op Schiphol wordt 118 kilo cocaïne aangetroffen in een vrachtverzending, afkomstig uit Suriname.

Wat werd er behalve de drugs nog meer vervoerd met de verzending?

A. Pokemonkaarten
B. Vis
C. Toiletartikelen
D. Goud

Vraag 7

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar wordt in mei de Forensische en Historische Wapencollectie officieel geopend. Met het oog op de Wet Wapens en Munitie kan de collectie een grote hulp zijn voor de vakdocenten.

Hoeveel wapens en aanverwante artikelen telt de Forensische en Historische Wapencollectie op de Koning Willem III-kazerne?

A. Ongeveer 2.500
B. Ongeveer 3.000
C. Ongeveer 3.500
D. Ongeveer 4.000

Vraag 8

10 KMar-collega’s maken deel uit van de pilot ‘digitale wachtmeester’ en enkele collega’s volgden de cursus Certified Ethical Hacker. Tijdens die cursus leerden ze onder andere dat cybercriminelen tekst in beeld verstoppen om zo boodschappen te verhullen.

Hoe heet het als cybercriminelen bestanden in andere bestanden verstoppen?

A. Encrypten
B. Decrypten
C. Steganografie
D. Social Engineering

Vraag 9

De vakgroep Fysieke Mentale Weerbaarheid van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten heeft een nieuwe opzet gemaakt voor de 1-daagse selectie. De fysieke eisen zijn van te voren in te zien. Er wordt gestart met een zwemproef en er moet onder water worden gezwommen.

Hoever moeten de kandidaten voor de 1-daagse selectie BSB onder water zwemmen?

A. 7 meter
B. 12 meter
C. 18 meter
D. 25 meter

Vraag 10

Het Orkest Koninklijke Marechaussee start dit jaar weer met het geven van concerten. Op 6 mei gaf het orkest een relatieconcert. Tamboer-maÎtre en bibliothecaris wachtmeester-1 overhandigde de mars ‘Quantum Ad Illis’ aan commandant KMar.

Wat betekent Quantum Ad Illis?

A. Altijd en overal
B. Als het erop aankomt
C. Zoveel als nodig is
D.Beschermt wat ons dierbaar is

Vraag 11

Bij een controle bij Beek Ubbergen doen marechaussees een bijzondere vondst. In de achterbak van de auto van 3 Roemenen treffen ze een drietal dieren aan, die ze hadden gestolen in Noord-Brabant.

Welke dieren werden in de kofferbak aangetroffen?

A. Schapen
B. Honden
C. Slangen
D. Varkens

Vraag 12

Op 1 juni presenteert Defensie de Defensienota 2022. Ook de Marechaussee krijgt een deel van het budget om zo een moderne, technologische, hoogwaardige en innovatieve organisatie te worden. Ook zal een MP-eskadron worden opgericht.

Wanneer moet het MP-eskadron zijn opgericht als alles volgens plan verloopt?

A. 2024
B. 2025
C. 2026
D. 2027

Vraag 13

De 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar gehouden. Vanuit de KMar liepen er zowel in detachementsverband als individueel collega’s mee. Deze editie was in meerdere opzichten bijzonder.

Welke van de onderstaande beweringen over de vierdaagse is juist?

A. Vanwege werkzaamheden was de route korter dan gebruikelijk
B. Vanwege de hitte werd 1 wandeldag geschrapt
C. Heumensoord bleef dit jaar gesloten vanwege de vrees voor corona
D. Buitenlandse deelnemers mochten dit jaar niet meedoen

Vraag 14

Sinds 4 april 2022 vormen 20 collega’s een groep die op een positief kritische manier een tegengeluid biedt aan de Marechausseeraad. Gevraagd en ongevraagd geven ze advies over onderwerpen die bij de Marra op tafel liggen.

Onder welke naam adviseert het team de Marechausseeraad?

A. Marra 2.0
B. Young Marra
C. Marra+
D. Your Marra

Vraag 15

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens beklimt op 2 september met de fiets de Mont Ventoux. Hij zet zich met een team van collega’s in voor de actie Groot Verzet Tegen Kanker.

Hoe lang doet CKMar over de 26 kilometerlange klim naar de top van de berg?

A. 1 uur en 34 minuten
B. 2 uur en 12 minuten
C. 2 uur en 46 minuten
D. 3 uur en 2 minuten

Vraag 16

Opperwachtmeester Hessel levert in de septembereditie een bijdrage aan de rubriek KMar Wereldwijd. Hij vormde in Suriname met 2 collega’s het artikel 4-detachement tijdens de Jungle Warfare Instructor Course van het Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele Brigade.

Wanneer was het voor het laatst dat Nederlandse eenheden in Suriname trainden?

A. 2000
B. 2005
C. 2010
D. 2015

Vraag 17

In de rubriek de 12 mooiste foto’s verschijnt een serie fraaie platen die tijdens bivak 1 van lichting 22-09 zijn gemaakt. De inhoud van de lessen militaire basisvaardigheden waren als vanouds, maar deze lichting had wel een primeur.

Wat was de primeur voor lichting 22-09 tijdens het eerste bivak?

A. Leerlingen gingen gekleed in nieuwe gevechtskleding
B. Leerlingen mochten hun mobiele telefoon bij zich houden
C. Leerlingen werden ’s nachts lastig gevallen door wolven
D. Het eerste bivak werd in Duitsland gehouden.

Vraag 18

Verricht je naast je werk bij de Marechaussee ook nog andere werkzaamheden? Wat kan wel en wat kan niet? Kapitein Alex Broeks van de sectie Integriteit geeft tekst en uitleg in de novembereditie van KMarMagazine.

Hoeveel aanvragen voor nevenwerkzaamheden werden er in 2021 gedaan?

A. Ongeveer 40
B. Ongeveer 80
C. Ongeveer 120
D. Ongeveer 140

Vraag 19

De sector Basis Opleidingen op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar gebruikt een gefingeerde brigade om aankomende wachtmeesters en marechausseebeveiligers een eindoefening te bieden. Zo ervaren de leerlingen de theorie in de praktijk.

Wat is de naam van de gefingeerde brigade op het OTCKMar?

A. Brigade Willem III
B. Brigade Oostwoude
C. Brigade OTC
D. Brigade Frankenlaan

Vraag 20

De 4 pelotons van de Bijstandseenheid van de Landelijke Bijstand Organisatie trainen op het gebruik en de inzet van less lethal weapons. Ze oefenden procedures en pasten deze in de praktijk toe tijdens diverse scenario’s.

Welke less lethal weapon wordt gebruikt voor het verschieten van lichtpatronen, rook, traangas en rubberen balletjes?

A. Colt C8
B. HK69
C. FN303
D. HK416

Antwoorden

Klik hier om de antwoorden te bekijken

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: Mediacentrum Defensie