09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

CKMar nieuwe directeur Frontex

Luitenant-generaal Hans Leijtens wordt de nieuwe directeur van Frontex. Dit grensagentschap bewaakt de Europese buitengrenzen. Het is nog onbekend wanneer hij aan zijn nieuwe functie begint en wie hem opvolgt.

Zijn huidige functie bekleedt Leijtens sinds 2 september 2019. In die rol is hij tevens Gouverneur der Residentie en daarmee verantwoordelijk voor het militair ceremonieel in de hofstad. Van mei 2012 tot eind 2015 vervulde hij deze functies ook.

Eind 2015 verliet Leijtens Defensie. Hij vervulde een aantal functies als lid van de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo was hij onder meer directeur-generaal van de Belastingdienst.

Bekijk op het intranet van de Marechaussee de vlog van CKMar over zijn vertrek.

Fototentoonstelling: Door het oog van Defensie

Ze worden de hele wereld over gestuurd om het werk van defensiepersoneel vast te leggen: de 11 fotografen van het Mediacentrum Defensie. In een tijdelijke tentoonstelling in het Marechausseemuseum in Buren is hun mooiste, indrukwekkendste of meest bijzondere werk nu in groot formaat te zien.

De foto’s geven een inkijkje in de defensiewereld. De fotografen maakten hiervoor zelf een selectie van hun beste werk. De onderwerpen zijn defensiebreed. De tentoonstelling is te zien tot november 2023.

In het museum zijn meer tentoonstellingen. Zo ook De krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is. Hierin komen militairen van alle krijgsmachtdelen aan het woord over hun drijfveren om te kiezen voor een beroep in dienst van de veiligheid van ons allen. De mooie, maar ook moeilijke kanten van hun vak komen ter sprake.

Herinneringsmedaille voor evacuatie Kabul

In de Schouwburg in Roosendaal hebben 133 werknemers van het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken de herinneringsmedaille internationale missies met de gesp NEO (non-combatant evacuation operation) Kabul 2021 ontvangen. De medailles werden uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. Zij spraken hun diepste respect uit bij de overhandiging van de medailles.

Op 15 augustus 2021 viel de Afghaanse hoofdstad Kabul in handen van de Taliban. In de chaos en paniek die volgden, moesten honderden Afghanen worden geëvacueerd vanaf Kabul Airport. Nederland haalde met een C-17 transportvliegtuig en 2 C-130 Herculessen mensen uit Kabul op. Dat gebeurde met hulp van special forces, een detachement van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee en in nauwe samenwerking met Buitenlandse Zaken.

MobiBon voor hele KMar beschikbaar

Alle brigades en operationele eenheden van de Koninklijke Marechaussee beschikken nu over de MobiBon-app. MobiBon is de digitale combibon met geïntegreerd feitenboekje. Het uitschrijven van een bekeuring kunnen collega’s helemaal afhandelen via de defensietelefoon. Het papieren bonnenboekje is alleen nog nodig als back-up, bijvoorbeeld als er geen internet voor handen is.

De afgelopen 2 maanden is de app succesvol uitgerold bij de brigade Veluwe en de brigade Politie en Beveiliging. Vanuit beide brigades zijn diverse verbeteringen aangedragen die inmiddels door het mobiele applicatieteam (MAK) van de KMar in de MobiBon-app zijn doorgevoerd. De app is te downloaden vanuit de Defensie Store (productiviteit).

Laatste vergadering Steering Committee EUPCST

In Lissabon vond van 22 tot en met 24 november de vijfde en tevens laatste vergadering van de Steering Committee van de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST) plaats. Programmadirecteur kolonel Evert Jan Kasteel geeft namens de KMar uitvoering aan dit EU-programma. 

Generaal Silvério van de Guarda Nacional Republicana sprak tijdens de opening van de vergadering zijn waardering uit over het EUPCST-programma en stelde dat het concept navolging verdient. EU-coördinator Nizery lichtte toe dat er mogelijkheden zijn het concept in 2024 in aangepaste vorm uit te voeren. De EUPCST-partners komen in maart 2023 bijeen om de opties te bespreken.

EUPCST is een samenwerkingsverband van Europese gendarmeriekorpsen, politiekorpsen en civiele partijen. De EUPCST-deelnemers blikten eind november terug op de vele activiteiten die in de looptijd van het programma Europese civiele- en politiediensten voorbereidden op de inzet in missiegebieden. Daarnaast werd in Ghana een train de trainer-programma opgezet.

In meer dan 10 conferenties werden diverse thema’s behandeld, zoals georganiseerde misdaad, mensenrechten, gender, interculturele communicatie en bescherming van cultureel erfgoed. Deze onderwerpen kwamen terug in ruim 30 praktische trainingen en zogenoemde ‘live exercises’. In theorielessen en oefeningen was aandacht voor de bewustwording in onveilige gebieden, alsmede monitor-, mentor- en adviesvaardigheden.

DrCHIS beschikbaar in de Defensie Store

Wetgeving, productiemethoden en chemische samenstellingen van uiteenlopende drugs in een handige app bij elkaar. Dat is de DrCHIS-app, ofwel Drugsgerelateerd CHemicaliën InformatieSysteem. Met deze gebruiksvriendelijke Defensie Store-app hebben executieve collega’s snel toegang tot verschillende onderwerpen en achtergrondinformatie rondom druggerelateerde chemische stoffen, wetgeving en productiemethoden.

In de app zijn de laatste wetgeving, de productiemethoden (ook met beeldmateriaal) en de stofnamen van drugs beschikbaar. Op de stoffenpagina vind je ook belangrijke eigenschappen, zoals gevaarzetting en minimale preventieve middelen.

De app DrCHIS is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Nationale Politie, Douane, Openbaar Ministerie (OM), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Tientallen collega's ontvangen officierskruis

Traditiegetrouw heeft Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, op 6 december de officierskruizen uitgereikt. Het kruis, officieel het ‘Nederlands Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier’, is een defensiebrede onderscheiding voor militairen en reservisten die 15 jaar officier zijn. Officieren die het ereteken al bezitten, mogen elke 5 jaar het cijfer op het ereteken aanpassen. Koning Willem II riep op 19 november 1844 het Officierskruis in het leven.

Na 2 coronajaren vond de uitreiking dit jaar weer fysiek plaats op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Iedere officier met minimaal 15 dienstjaren was uitgenodigd. In totaal ontvingen 42 collega’s fysiek het officierskruis. Paars geplaatste collega’s ontvingen het kruis bij hun huidige onderdeel.