01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Wapencollectie ondersteunt bij lessen

Voor de veiligheid van alle marechaussees

Het Nederlands Forensisch Instituut en de Nationale Politie hebben er één. En nu heeft ook de Koninklijke Marechaussee weer een Forensische en Historische Wapencollectie*. Daarmee de opleiding ondersteunen, is allesbehalve overbodige luxe. Wapens zijn er in oneindig veel soorten en maten en niet iedere marechaussee herkent ze even gemakkelijk. Projectofficier kapitein Roland van den Akker wil daarin verandering brengen. Op 2 mei is de officiële opening.  

Vooral de oudere wapens in de collectie hebben vaak een verhaal.

Op de Koning Willem III-kazerne trekt de expert een Iphone 4 uit een lade. Niets bijzonders zou je zeggen. Tot de expert aan de zijkant een knopje indrukt en een luid geknetter verraadt dat deze mobiel geen telefoon, maar een goed vermomd stroomstootwapen is. Dergelijke attributen mogen in de collectie natuurlijk niet ontbreken. Net als alle varianten van creditcards, waarin een dun mesje opgevouwen zit. “Die dingen mag je niet meenemen in het vliegtuig en dus zijn ze op Schiphol verboden en strafbaar. Doordat fabrikanten telkens weer nieuwe uitvoeringen op de markt brengen, moet je als Marechaussee scherp blijven op wat er allemaal te koop is. Trendvolging noemen ze dat.”  

Zijn grote kennis van wapens en munitie maakt projectofficier kapitein Roland van den Akker de juiste man op de juiste plaats.

Aanwijzingen

Een uitgebreide, zo volledig mogelijke collectie kan een grote hulp zijn voor de vakdocenten. Met het oog op de Wet Wapens en Munitie (WMM) doen zij regelmatig een beroep op de verzameling. Momenteel is Van den Akker nog druk bezig met onder meer inventariseren, maar toch zijn collega’s al van harte welkom om spullen te lenen. Daarvoor is het belang objecten onder de aandacht te brengen domweg te groot. “Bij MTV-controles kom je geregeld voorwerpen tegen die niet meteen als wapen te herkennen zijn. In zo’n geval kun je er ook niet op handhaven.” Van den Akker vertelt dat specialisten van de recherche en observatieteams de collectie ook raadplegen. “Dat gebeurt onder meer wanneer op een plaats delict een onbekend magazijn of huls wordt aangetroffen of wanneer de (uit)werking van een wapen onbekend is.”        

Opa

De collectie telt momenteel zo’n 2.500 wapens en aanverwante artikelen, die allemaal in Apeldoorn een plekje vonden. Hier is alles samengebracht wat de Marechaussee decennialang in beslag heeft genomen of heeft gekregen. In de wapenkamer treffen we naast vele illegale jacht- ook militaire vuurwapens aan met een soms wonderlijk verleden. Zo werd de Marechaussee jaren geleden gebeld door iemand die vertelde dat opa was overleden en dat ze bij het opruimen van de inboedel op een vuurwapen was gestuit. “Dit bleek een splinternieuwe Lee Enfield van voor de oorlog te zijn. De goede man was reservist. Toen hij de dienst verliet, had dat geweer natuurlijk ingenomen moeten worden. Daarmee is toentertijd een foutje gemaakt.”

Echt of nep? Veel nepvuurwapens zijn niet van echt te onderscheiden.

Confrontatie

Vakdocenten van de WMM hielden sinds de jaren 60 een wapenverzameling in stand, tot dit materiaal vanwege personele onderbezetting in de doos belandde. Toch bleven ook daarna wapens voor instructie bij de Marechaussee in omloop. Om vliegtuigbemanningen, eigen en extern beveiligingspersoneel onderricht op het gebied van de WMM te geven, houdt het district Schiphol er een bescheiden voorraad echte en namaak (vuur-)wapens op na*. Die zijn onder meer bedoeld om mensen vertrouwd te maken met het herkennen, veiligstellen en/of ontladen van wapens.”

*Schiphol heeft op de School KMar Schiphol een geringe wapencollectie om onder meer grondpersoneel, vliegtuigbemanningen, beveiligingspersoneel en eigen personeel bij te scholen. 

Om trends in wapens te blijven volgen, verzamelt Van den Akker vaak alle uitvoeringen die hij te pakken kan krijgen.

Wist u dat…

Wist u dat wapens uit de collectie ook gebruikt werden voor pseudokoop door infiltratieteams en dat collega’s uit Engeland en Duitsland regelmatig voor onderzoek naar Nederland kwamen. 

In het verleden werden verzamelde wapens ook gebruikt tijdens zogenoemde deskundigheidsdagen. Die stonden open voor parketsecretarissen en officiers van Justitie, opdat zij in de rechtbank op het gebied van wapens beter beslagen ten ijs zouden komen. (bron: oud-Rechercheschool-personeel)

Airsoft

Hoewel Van den Akker benadrukt dat de collectie absoluut geen museum moet worden, sloeg hij een recente ‘donatie’ van maar liefst 400 vuurwapens van District Schiphol niet af. Onder dit in beslag genomen materiaal veel plastic airsoft wapens. Die zien er levensecht uit en mogen daardoor zonder het vereiste papierwerk niet over de grens worden meegenomen. Op die manier komt veel via de Douane in handen van de Marechaussee. Ook bevat de Historische en Forensische Collectie aardig wat items die bij de oosterburen vrij verkocht worden, maar hier verboden zijn. Om trends in wapens te kunnen blijven volgen, wil Van den Akker zoveel mogelijk uitvoeringen verzamelen.

Ook is Van den Akker geïnteresseerd in aan wapens verwante artikelen, kartonnen munitiedoosjes inbegrepen. Het kan zomaar gebeuren dat iemand er eentje in zijn auto laat rondslingeren, wat een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een vuurwapen. Van den Akker: “Als opsporingsambtenaar kan en mag je dit soort aanwijzingen niet negeren.”

Veel materiaal komt via de Douane in handen van de Marechaussee.

Voorwerpen voor de collectie

De toekomst van de Historische en Forensische Wapencollectie valt en staat bij de betrokkenheid van het personeel. Wie in de dagelijkse praktijk een voorwerp voor de verzameling tegenkomt, wordt verzocht een foto met korte tekst in te sturen naar het Bureau Wapens, Munitie en Explosieven van de Koninklijke Marechaussee. Nieuw materiaal is van belang voor trendvolging. Maar ook de veiligheid van de marechaussees op straat en in het veld is ermee gediend.

*De collectie is in de 60'er jaren ontstaan op de Rechercheschool; in 2005 gesloten met het stoppen hiervan.

Tekst: André Twigt Foto’s: sergeant-majoor Hille Hillinga