03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

De 12 mooiste foto's en een video...

…van een MTV-controle gericht op mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee hield op dinsdag 14 april 2022 een grote controle Mobiel Toezicht Veiligheid langs de A16 in het grensgebied met België en bij diverse rustplaatsen en tankstations. Collega’s van de brigade Scheldestromen controleerden steekproefsgewijs de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke status van personen die vanuit België ons land inreisden. Daarbij letten ze op allerlei vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, mensenhandel en -smokkel, witwassen en identiteitsfraude. De focus tijdens deze controle lag op inklimmers, illegale migratie en mensensmokkel.

Actief controleren en informatie inwinnen: tijdens de MTV-controle werkte de KMar samen met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De operationele collega’s werden tijdens het uitvoeren van de controles verder ondersteund door motorrijders van de Brigade Operationele Service & Support, die een selectie maakten uit het aanbod aan voertuigen. Migratiecontrolehonden en geleiders zochten de laadruimtes van vrachtwagens en bestelbussen af om eventuele inklimmers te kunnen vinden.

Benieuwd naar de MTV-actie? Bekijk de foto’s.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant-majoor Gerben van Es | Video en montage: sergeant-majoor Malcolm Duregger