09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

KMarKort

Veteranendag en reünie Koninklijke Marechaussee

Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn wordt op zaterdag 1 oktober 2022 van 9.30 uur tot 13.30 uur de Veteranendag KMar gehouden. ’s Middags van 13.00 uur tot 17.00 uur is er een reünie voor alle oud-medewerkers van de KMar, dus voor alle militairen, burgers en voormalig dienstplichtigen die bij de Marechaussee hebben gewerkt.

Op de Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee komen alle KMar-veteranen bij elkaar: jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst. De Veteranendag staat in het teken van ophalen van herinneringen en het vertellen van verhalen. Het thema van de Veteranendag dit jaar is ’Gewoon weer samen’. Voor KMar-postactieven die geen veteraan zijn, wordt ’s middags een reünie gehouden om zo voormalige KMar-collega’s een platform te bieden in contact te blijven met de KMar-organisatie. Er is van alles te doen en te beleven. Zo zijn er verschillende demo’s en treedt het Orkest Koninklijke Marechaussee op.

Veteranen in daadwerkelijke dienst kunnen zich opgeven via Veteranendag.KMar@mindef.nl. Postactieve veteranen kunnen zich opgeven via het Veteraneninstituut. Opgeven voor de reünie kan door een e-mail te sturen naar: Reunie.KMar@mindef.nl, onder vermelding van personalia, ps-nummer/registratienummer en lichting. Aanmelden voor beide bijeenkomsten kan nog tot 1 september 2022. Na opgave volgen de uitnodiging en andere wetenswaardigheden.

Nieuwbouw Camp New Amsterdam onderweg

Op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide wordt momenteel hard gebouwd aan 2 gloednieuwe onderkomens. Het gaat om een logistiek complex en een kantorencomplex. Daar worden vanaf volgend jaar verschillende afdelingen van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) gehuisvest.

Door de oprichting van het LTC in 2016 zijn de oude districtsstaven gecentraliseerd. Hierdoor ontstond ook de behoefte aan een nieuwe centrale locatie om de gereorganiseerde eenheden van het LTC in te huisvesten. Het logistieke complex biedt straks onderdak aan een aantal logistieke processen, zoals een magazijn, een werkplaats en een centraal archief (Bureau Justitiële Archieven). In het kantorencomplex komen werkplekken voor veel verschillende LTC-afdelingen, waaronder Recherche, Intell, Support (IV&C, P&O en M&D), BOSS en Staf LTC.

Het logistieke gebouw wordt volgens de planning in het 3e kwartaal van 2022 opgeleverd. Het kantorencomplex, ofwel Fase III, volgt medio 2023. Beide gebouwen zijn ontworpen als BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dat betekent dat de gebouwen bijvoorbeeld geen gasaansluiting meer hebben, de daken vol worden gelegd met zonnepanelen en het binnenklimaat wordt beheerst met warmtepompen.

Nieuwe vrachtwagens voor de KMar

Het Opleidings,- Trainings- en Kenniscentrum KMar heeft sinds deze maand de beschikking over 2 nieuwe vrachtwagens. De voertuigen van het type Scania Gryphus worden ingezet voor de logistieke ondersteuning bij opleidingen en oefeningen.

De moderne en multi-inzetbare vrachtwagens zijn voorzien van een lange laadbak en hydraulische laadklep. Het blijft niet bij deze 2. In de toekomst worden nog 2 Scania Gryphus-vrachtwagens - in een iets andere uitvoering - geleverd voor de Landelijke Bijstandsorganisatie.

Defensiebreed zijn al meerdere varianten van de Scania Gryphus-vrachtwagen uitgeleverd als onderdeel van het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).

Werkstudenten bezoeken KMar

Militaire werkstudenten van het Defensity College hebben een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en de Koningin Máximakazerne. Als onderdeel van de opleiding maken de werkstudenten kennis met de verschillende krijgsmachtdelen van Defensie.

Op Schiphol kregen de militaire werkstudenten bij de brigade Grensbewaking uitleg over de eerste- en tweedelijnscontrole en de manier waarop reizigers geïnterviewd worden. Aansluitend legde de brigade Vreemdelingenzaken uit met welke taken haar 5 verschillende afdelingen te maken krijgen. Tot slot liet de Brigade Politie & Beveiliging de werkstudenten kennismaken met de manier waarop Handhaving, Opsporing en Bewaken & Beveiligen bijdragen aan een veilige luchthaven.

Op de Koningin Máximakazerne werd het programma voortgezet door de Brigade Operationele Service & Support (BOSS). De BOSS nam de werkstudenten mee in haar werkzaamheden die bijdragen aan de ondersteuning van operaties van de Marechaussee, met name de inzet van K9 KMar (hondengeleiders). Vervolgens gingen de werkstudenten met collega’s van de brigade Recherche in gesprek over de verschillende opsporingstaken en werkwijzen. De dag werd afgesloten door de brigade Toezicht en Beveiliging Burgerluchtvaart, de nationale toezichthouder op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.

Defensity College

Defensity College (DC) is het werkstudentprogramma van het ministerie van Defensie voor studenten die een HBO- of WO-opleiding volgen buiten Defensie. De werkstudenten werken 1 of 2 dag(en) per week op een werkplek binnen Defensie en volgen daarnaast het DC-vormingsprogramma.

Persoonlijke verhalen delen van een missie

Het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn organiseert samen met de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie op donderdag 2 juni 2022 het evenement ‘Het verhaal van de missie’. Op deze dag staan de bijzondere ervaringen en persoonlijke verhalen centraal die zijn opgedaan tijdens een missie. Ben je één of meerdere keren in het buitenland actief geweest in de periode van 2012 tot 2022, schrijf je dan in voor ‘Het verhaal van de missie’.

De dag staat in het teken van herkenning en erkenning. De invulling van een missie is niet altijd gelijk, maar de ervaringen zullen ongetwijfeld herkenbaar zijn. Collega’s vertellen, al dan niet samen met hun relatie, wat de missie voor hun betekend heeft, wat het ze heeft opgeleverd of gekost en hoe ze er op terugkijken. 

Aanmelden?

Geef jezelf en jouw relatie op door een e-mail te sturen naar hetverhaal@mindef.nl onder vermelding van ‘Aanmelding 2022’. Vermeld je naam en die van jouw relatie. Volg je een speciaal dieet, vermeld dit in dezelfde e-mail. Deelname gaat op volgorde van binnenkomst. Wees er snel bij, er is plaats voor ongeveer 80 deelnemers. Opgeven kan tot uiterlijk 2 mei 2022.