07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een overleg met de medezeggenschapscommissies van alle diensteenheden binnen de KMar en de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) in het kader van de sprint Participatie.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Met de Marechausseeraad kiezen we elk jaar een aantal sprints, oftewel thema’s, waar we extra energie in steken in het kader van KMar Future Proof. We hebben onder meer voor een sprint gekozen die de participatie van de medewerkers in de organisatie verbetert. Begin deze maand hebben we samen met de hoofden van de diensteenheden en de medezeggenschapscommissies overleg gevoerd over deze sprint, omdat die ook van toepassing is op de DMC.

De stem van de werkvloer – de achterban van de MC’s – kan namelijk via de MC meegenomen worden in de besluitvorming. Nu zitten MC’s vooral aan de achterkant van de besluitvorming met advisering en instemming. Maar je kunt de rol van de MC ook proactiever invullen, door eerder te weten te komen wat er speelt, om samen – de zeggenschap en de medezeggenschap – tot betere besluiten te komen. Dus niet alleen achteraf controleren en corrigeren, maar ook aan de voorkant meedenken, zodat er metéén een goed besluit ligt. En dat is de kant die we gezamenlijk op willen gaan.

We willen de MC dus meenemen in ons strategische verhaal, in de keuzes die eraan komen en in de ontwikkelingen die er zijn. En ervoor zorgen dat ze daarin de juiste prio’s maken. Het was de 2e sessie over deze sprint. Het eerste gesprek was verkennend, en dit gesprek ging al meer over de manier waarop we dat gaan vormgeven, zodat de medezeggenschap zo goed mogelijk zijn rol kan waarmaken, en meer dan dat, zijn bijdrage kan leveren aan een goed functionerende Marechaussee."

Patricia de Werdt, senior adviseur Finance en Control Staf CKMar.

Patricia de Werdt, senior adviseur Finance en Control Staf CKMar en lid van de medezeggenschapscommissie Staf CKMar.

“In de plannen voor KMar Future Proof is de behoefte uitgesproken dat de medezeggenschapscommissies meer actief meedenken over nieuwe plannen binnen de organisatie, in plaats van met name de controlerende taak uit te voeren. Dus dat ze meer aan de voorkant van besluiten participeren in plaats van alleen achteraf te adviseren en te checken hoe een beslissing uitpakt voor de werkvloer en of die op de juiste manier wordt uitgevoerd. Dit om – onder meer via ons - de werkvloer meer te betrekken bij de plannen voor een toekomstbestendige Marechaussee.

In ons overleg met CKMar, PCKMar, C-LTC en C-OTC hebben we besproken hoe we dan voortaan zullen communiceren, samenwerken en hoe we de juiste dossiers - op tijd – op tafel krijgen. We moeten elkaar in elk geval snel weten te vinden om als MC mee te kunnen in de huidige dynamiek van Defensie en KMar, waarin snel veel verandert, met ontwikkelingen als de adaptieve krijgsmacht, flexibeler werken, hybride werken, meer geld, en dus meer kansen, en de situatie in Oost-Europa.

Afijn, we zijn momenteel zoekende hoe we deze nieuwe rol zouden moeten vormgeven. Willen we dit en kunnen we dit? Het is best een switch. Hoe geven we dit vorm? Voor de volgende bijeenkomst zullen wellicht gastsprekers schetsen welke ontwikkelingen in hun vakgebied spelen, en dan zullen we verder verkennen hoe wij in een nieuwe rol kunnen meedenken.

Als je als medezeggenschapscommissie meedenkt aan de besluitvormingskant, ben je in elk geval minder tijd kwijt met je controlerende taak. Je hebt dan namelijk alle informatie al, je hebt al over de mogelijkheden en keuzes nagedacht, en hebt al gekeken hoe het besluit op de werkvloer landt. CKMar krijgt op deze manier meer invalshoeken te horen, meer input vanaf de werkvloer, om tot weloverwogen besluiten te komen." 

Tekst: kapitein Henny de Boer