Warschau, Polen

“Namens de Koninklijke Marechaussee, afdeling Intelligence, Analyse en Onderzoek, sectie Maritiem ben ik momenteel voor een periode van 2 jaar gedetacheerd bij het Standing Corps van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex. Sinds januari van dit jaar ben ik als Information Officer werkzaam bij de Situational Awareness and Monitoring Division van Frontex, onder andere op het hoofdkwartier in Warschau.

Links: Ik ben voor 2 jaar gedetacheerd bij Frontex. | Rechts: Met Nederlandse collega’s voor het hoofdkwartier in Warschau.

De functie van Information Officer bestaat uit 3 profielen: Vessel tracking, Incident Validation en Reporting Officer. In mijn eerste functie werkte ik in Warschau als Reporting Officer bij Multipurpose Aerial Surveillance. Frontex monitort met bemande vliegtuigen en drones de buitengrenzen om zo de situational awareness te vergroten. Als er boten met migranten worden gespot, kunnen mijn internationale collega’s en ik live meekijken en belangrijke gegevens registreren, van datum en tijdstip tot en met de hoogte van de golven. Wij hebben de verantwoordelijk om alle relevante informatie goed weg te zetten. In de praktijk houdt dit in dat je goed moet kunnen multitasken, omdat er soms meerdere acties tegelijk bezig zijn en je ook nog de teamleider moet ondersteunen waar mogelijk.

Nu werk ik bij Incident Validation. Als Incident Validator zie je erop toe dat de alle incidenten (inclusief weigeringen) aan de Europese buitengrens op een juiste manier worden vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen. Ik ben voor deze functie gevraagd omdat ze iemand zochten met kennis, ervaring en expertise. En die had ik tijdens eerdere Frontex-inzetten opgedaan. Zo werkte ik in oktober 2018 en februari 2019 al een maand op die afdeling, vervulde ik in juni en juli 2020 voor 2 maanden de rol van Frontex Information Management Officer (FIMO) in het International Coordination Centre in het Griekse Pireaus en in mei en juni van dit jaar was ik FIMO op Cyprus. Als FIMO heb je ook te maken met incident validation, maar dan op locatie.

Links: Groepsfoto genomen in Palaichori, Cyprus. | Rechts: Aan het werk op kantoor. We werken hier in burger.

Nu ben ik tijdelijk weer in Warschau, waar ik naast mijn gewone werk veel bezig ben met het coachen en opleiden van collega’s van het Standing Corps, die geen enkele ervaring hebben met grensbewaking en/of Frontex. Ook bereid ik nieuwe kandidaten voor op hun sollicitatiegesprek. Ik mag met trots zeggen dat de collega’s die ik heb geholpen allemaal de functie hebben gekregen. Daarnaast ben ik op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor mijn volgende inzet als FIMO. Dit keer is dat bij het Rapid Intervention Team in Litouwen voor 2,5 maand.

Links: In mei en juni was ik Frontex Information Management Officer (FIMO) op Cyprus. | Rechts: “De vele nationaliteiten maken het werken binnen Frontex dynamisch en leuk.”

Binnen Frontex is het gebruikelijk om als Nederlander de balans tussen diplomatieke en assertieve communicatie te vinden. Veel nationaliteiten zijn niet gewend aan onze cultuur van directe communicatie en out-of-the-box probleemoplossend denken. Ook vinden veel collega’s het vaak verfrissend als je directer bent wanneer de situatie daarom vraagt. De vele nationaliteiten, karakters en verschillende achtergronden, hoge mate van flexibiliteit, het werken binnen een team om zo samen bij te kunnen dragen aan het grote geheel, maakt het werken binnen Frontex voor mij dynamisch en leuk.”

Met vriendelijke groeten,

Wachtmeester-1 Daniël Stephan Jansen
Information Officer, Frontex Standing Corps