06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

Een dagje KMarren met…

Opperwachtmeester Phaedra, instructeur team Internationale Militaire Politietaken

Het is de laatste dag van de Buitenlandopleiding. Instructeurs van het team Internationale en Militaire Politietaken (IMPT) van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee stellen 12 cursisten nog één keer op de proef tijdens de eindoefening. Als slotstuk van de 8 weken durende opleiding hebben ze een scenario voorbereid, waarin al het geleerde samenkomt en de cursisten kunnen aantonen dat ze uitzendgereed zijn.

“We geven de Buitenlandopleiding (Bula) aan alle onderofficieren en officieren van de KMar die op uitzending gaan. Ook collega’s van andere krijgsmachtonderdelen en de Nationale Politie, die individueel op missie gaan, leiden we op”, legt Bula-instructeur, opperwachtmeester Phaedra, uit. Ze geeft tijdens de opleiding Zelfhulp en Kameradenhulp (ZHKH) en is ook schietinstructeur op de Colt C8. Daarnaast krijgen de cursisten les in contactdrills, Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen, ammunition awereness en een schietopleidingen voor de Glock. “Voor sommigen is alle leerstof nieuw, voor anderen is het een opfriscursus. Ons doel is er voor te zorgen dat de cursisten weer een goede basis hebben, zodat ze zo goed mogelijk zijn voorbereid op hun missie.”

Phaedra startte haar militaire loopbaan bij de landmacht en maakte de overstap naar de KMar. Na enkele blauwe functies hoorde ze dat het OTCKMar collega’s zocht met groene ervaring. Ze besloot te solliciteren. Eerst werkte ze bij de sector Basis Opleidingen. In februari maakte ze de overstap naar de sector Vaktechnische Opleidingen, team IMPT. “Ik leid nu collega’s op die al meer ervaring hebben. Dat is een heel ander publiek dan de studenten uit de initiële opleiding. Voordeel is dat ik mij zo ook verder ontwikkel als instructeur. Bovendien trekt het groene deel van de opleiding mij als oud-landmachter meer. En dat is waarop in de Bula de nadruk ligt. Ik vind het leuk om die kennis en ervaring te delen. Ja, het groene deel van mijn hart klopt net iets harder dan het blauwe.”

Scenario

Het scenario op de filmdag: De cursisten maken deel uit van een Nederlandse detachement dat wordt ingezet om voor de veiligheid in een instabiele regio te zorgen. Ze moeten op het militair oefenterrein Garderense Veld een gebied verkennen en een patrouille voorbereiden. Vervolgens leggen ze de verkende route af, terwijl ze 2 vips moeten beveiligen. Phaedra en haar collega-instructeurs stellen de cursisten meerdere keren op de proef door de patrouille aan te vallen. Ook stuiten de cursisten onderweg op een ZHKH-casus, waarbij Phaedra oplet of de cursisten de juiste medische handelingen verrichten.

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil je ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl

Tekst: Robert den Hartog | Video: sergeant-majoor Henry Westendorp en Rutger Kamphorst | Montage: Karel Polack