04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

E-Knife: nieuw trainingsmiddel voor IBT

‘Elektrische puls genereert meer bewustwording’

Opperwachtmeester Michael Van Thoor (l) overhandigt de eerste E-Knifes aan kapitein Marcel van Vliet.

De Koninklijke Marechaussee heeft een nieuw trainingsmiddel gekregen, waarmee nog realistischer kan worden geoefend en dat het leereffect van trainingen verder vergroot. Tot voor kort konden instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) in hun rol als oefenweerstand voor operationele collega’s kiezen uit een houten of rubberen mes om cursisten aan te vallen. Vanaf nu komt daar het E-Knife bij.

Het E-Knife is een op een mes gelijkend voorwerp, waarmee een elektrische puls kan worden afgegeven als de gebruiker op een knopje drukt. Wellicht nog het beste te vergelijken met het huis-tuin-en-keuken tennisracket, waarmee vliegen kunnen worden bestreden. “Maar de shock die je hiervan krijgt is net iets minder prettig”, weet kapitein Marcel van Vliet, hoofd Opleidingen sector IBT, uit eigen ervaring. “Uiteraard levert de elektrische puls geen gevaar op voor de gezondheid, maar genereert het wel meer bewustwording. Dat verbetert het handelen van de opsporingsambtenaar. Dit middel, dat bij de politie al voor trainingsdoeleinden wordt gebruikt, is echt een goede aanvulling op ons assortiment van trainingsmiddelen.”

Het E-Knife is een op een mes gelijkend voorwerp, waarmee een elektrische puls kan worden afgegeven als de gebruiker op een knopje drukt.

‘Als je weet dat er iemand tegenover je staat met een dummy wapen, vlieg je er sneller in’

Momenteel worden intern de voorbereidingen getroffen hoe het E-Knife gebruikt moet worden. “Instructeurs kunnen met het E-Knife een meer realistische vorm van stress creëren bij de collega”, legt Van Vliet uit. Dat zorgt er volgens hem voor dat de collega beter gaat nadenken vanuit de doel-aanpak-analyse hoe een benadering moet plaatsvinden. “Als je weet dat er iemand tegenover je staat met een dummy wapen, dan neem je onbewust misschien toch meer risico, vlieg je er sneller in. De collega zal in de uitvoering en beleving van een scenario waarbij een E-Knife wordt gebruikt een betere risicoafweging maken. En ook geen discussie meer of je geraakt bent of niet. Je bereidt de collega’s nu nog beter voor op het echte werk en dat is wat je als IBT-instructeur wil bereiken.”

Achtergrond

Behalve een tevreden behoeftesteller in de persoon van Van Vliet, zijn ook de verwervers van de sector Ondersteuning van het OTCKMar in hun nopjes. De eerste 10 van de in totaal 20 E-Knifes zijn inmiddels overgedragen. Plaatsvervangend hoofd van de sector kapitein Rolf: “We zijn als sector steeds verder aan het professionaliseren om zo onze gebruikers steeds makkelijker en sneller te bedienen. Dit is een mooi resultaat dat we hebben geboekt. Op de achtergrond hadden we het nodige te regelen voor we het E-Knife konden verwerven. Zo moest de Stafarts KMar beoordelen of het mes wel veilig genoeg was en moest er een besluit worden genomen over waar en hoe het E-Knife opgeslagen moet worden.”

Van Vliet: “Je bereidt de collega’s nu nog beter voor op het echte werk, en dat is wat je als IBT-instructeur wil bereiken.”

‘Dit is een mooi resultaat dat we hebben geboekt’

“En niet onbelangrijk; we hebben het E-Knife ook geregistreerd in SAP, een programma waarmee de gehele materieellogistieke bedrijfsvoering van Defensie wordt ondersteund”, legt coördinator Materieellogistiek opperwachtmeester Michael Van Thoor uit. “Het E-Knife heeft een nummer gekregen, we weten dus dat het bestaat en wie ze in bezit heeft. Ander bijkomend voordeel is ook dat nu het E-Knife is opgenomen in de logistieke keten andere geïnteresseerde eenheden van Defensie - mits geautoriseerd - het wapen kunnen afnemen. Maar die registratie in SAP houdt ook in dat we een onderhoudscontract met de leverancier hebben, zodat we defecte exemplaren kunnen ruilen. Alles is beheerst en beheerd: zo blijft er een werkbare situatie voor de collega’s.”

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant-1 Mike de Graaf