07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een bezoek aan de brigade Caribisch gebied waar hij met KMar-collega’s, ketenpartners en de lokale autoriteiten sprak.

Onderaan deze pagina staat ook een video-verslag van het bezoek.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Eén keer per jaar breng ik een bezoek aan onze collega’s in het Caribisch gebied, waar de KMar op 6 verschillende eilanden taken uitvoert. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn 3 zelfstandige landen binnen ons koninkrijk. Naast de reguliere militaire politiezorg ondersteunt de KMar op die eilanden de lokale autoriteiten met recherche- en inlichtingencapaciteit en bij de grensbewaking. Bonaire, Sint Eustatius en Saba horen tot Caribisch Nederland en zijn bijzondere gemeenten. Op die eilanden heeft de KMar dezelfde bevoegdheden als in Nederland en voert het onder andere de grenspolitietaak uit. Ik ben netto 6 dagen in het Caribisch gebied geweest en heb 4 eilanden bezocht. Deze keer heb ik helaas geen bezoek kunnen brengen aan de collega’s op Sint Eustatius en Saba.

Bij het radiostation Dolfijn FM lichtte CKMar de intensievere samenwerking met de 3 zelfstandige landen binnen het koninkrijk toe.

Een van de hoogtepunten van mijn reis was het ontmoeten van de collega’s en hun gezinnen. Ik heb meegekeken tijdens het werk en meetings, vergaderingen en social events bijgewoond. Ik ben trots op de Nederlandse en lokale collega’s in het gebied. Er wordt gepresteerd en goed samengewerkt, zowel onderling als met de vele ketenpartners en lokale autoriteiten. Sommigen associëren het Caribisch gebied met zon en strand. Maar er wordt net zo hard gewerkt als in Nederland, alleen de omstandigheden waaronder dat gebeurt zijn anders. Niet alles is rozengeur en maneschijn. Dat heb ik bijvoorbeeld gezien op Sint Maarten. Het vliegveld is nog niet volledig hersteld na orkaan Irma. De werksituatie voor de collega’s is nog niet optimaal en vraagt veel van hun improvisatievermogen.

CKMar sprak met collega’s, ketenpartners en lokale autoriteiten.

Ook heb ik met veel ketenpartners gesproken, waaronder de korpschefs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zij zijn bezig met het maken van een plan van aanpak om het grenstoezicht te verbeteren in de strijd tegen migratiecriminaliteit en drugssmokkel. Zij willen daarbij extra worden ondersteund door ons. Momenteel omschrijven ze waar ze behoefte aan hebben, wij bepalen wat daar voor nodig is. Wij leveren dus niet alleen maar mensen, maar kijken welke kwaliteiten en werkwijzen nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Ik ben blij met deze intensievere samenwerking. Dit najaar wordt er meer gestalte gegeven aan deze ontwikkeling, die zal leiden tot een uitvraag voor tientallen extra collega’s in het gebied. In eerste instantie op TTW-basis, daarna voor een plaatsing van 2, 3 of 5 jaar.”

Opperwachtmeester Sander Gosselink, wijkopperwachtmeester Sint Maarten

“Ik ben namens de Koninklijke Marechaussee samen met 34 collega’s werkzaam op Sint Maarten. Het eiland is een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. Alle collega’s die hier werken, doen dat dus onder de vlag van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). In de praktijk houdt dat in dat de KMar hier de lokale autoriteiten ondersteunt met recherche- en inlichtingencapaciteit en bij de grensbewaking. Ik vorm in mijn rol als wijkopperwachtmeester een uitzondering. Omdat ik belast ben met de militaire politiezorg voor alle militairen en hun gezinnen op het eiland, val ik rechtsreeks onder de Marechaussee. Behalve mijn hoofdtaak vervul ik ook een coördinerende rol als er bijzondere opdrachten zijn, zoals bijvoorbeeld bij het bezoek van CKMar en zijn delegatie.

Opperwachtmeester Sander Gosselink ontvangt van Wapenadjudant Kees de Witte een coin.

De agenda van de generaal was logischerwijs goed gevuld. We hebben hem daarom geprobeerd zo efficiënt mogelijk bij te praten. 3 collega’s hebben in een presentatiemarathon uitleg gegeven over hun werk bij het Team Criminele Inlichtingen, de Unit Mensenhandel Mensensmokkel en het Alpha-team, een multidisciplinair grensbewakingsteam, waarin de KMar, Kustwacht, KPSM en Douane nauw samenwerken. Ze vertelden CKMar over successen in de strijd tegen drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast zijn ook zaken besproken waar we hier op Sint Maarten tegenaan lopen, zoals de werkomstandigheden en dat we gezien het werkaanbod soms handen te kort komen. Wij zijn dan ook erg blij dat er hard wordt gewerkt aan extra capaciteit en benieuwd wat die ontwikkeling ons zal brengen.

De delegatie, vlak voor vertrek vanaf Sint Maarten.

Mijn collega's en ik vinden het een goede zaak dat CKMar het eiland en onze werklocaties heeft bezocht. Wat ik leuk vond aan deze delegatie is dat behalve onze commandant nog een aantal belangrijke key-players aanwezig waren, waaronder de wapenadjudant, de plaatsvervangend commandant van het OTCKMar en beleidsmedewerkers. Ik vond het mooi om te zien dat collega’s tijdens een informeel diner allerlei zaken met ze bespraken. Die kans krijg je niet elke dag. De delegatie heeft ook gezien dat er hier nog veel armoede is, dat er nog veel werk moet worden verzet in de opbouw van het land en welke uitdagingen dat oplevert. We moeten ons eigenlijk altijd aanpassen. Dat maakt het werken hier erg dynamisch en zo uniek. Never a dull moment.”

Bekijk hieronder de video van het bezoek van CKMar aan de brigade Caribisch gebied...

Tekst: Robert den Hartog | Video en montage: sergeant-majoor Robbert Harteveld