05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

Een dagje KMarren met…

Opperwachtmeester Jasper, instructeur/klassenbegeleider sector Basis Opleidingen

In eerdere edities van ‘Een dagje KMarren met…’ werd dikwijls ingezoomd op het groene deel van de opleiding tot marechaussee of wachtmeester. Daarin stonden met name de Algemene Militaire Basisvaardigheden centraal. De vorming tot militair hebben de aankomend wachtmeesters van lichting 20-08 al achter de rug. De groene veldpet heeft reeds plaatsgemaakt voor de blauwe baret. De studenten zijn aanbeland in het zogenoemde blauwe politionele deel van de opleiding, waarin hun toekomstige KMar-werkzaamheden centraal staan. Opperwachtmeester Jasper van de sector Basis Opleidingen staat ze bij als instructeur en klassenbegeleider.

De Wachtmeesteropleiding duurt ongeveer 14 maanden en wordt gegeven op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn (OTCKMar). De opleiding bestaat in grote lijnen uit 3 onderdelen. De leerlingen starten met de Basis KMar Vorming, die een groen en ook een blauw deel kent, en sluiten die af met een stage. Daarna volgen de vaktechnische modules Grenspolitietaak (GPT) en Internationale en Militaire Politietaken (IMPT), die eveneens allebei worden afgesloten met een stageperiode. Vervolgens stromen de wachtmeesters door naar hun eerste functie bij een brigade of eenheid in het land.

Het afleveren van startbekwame operationele collega’s is waar het volgens Jasper uiteindelijk allemaal omdraait. Als instructeur en klassenbegeleider draagt hij daar een belangrijk steentje aan bij. Jasper: “Als instructeur geef ik aan onze toekomstige nieuwe collega’s verschillende soorten lessen, zoals Strafvordering, Predictive Profiling en integrale operationele trainingen. Als klassenbegeleider bewaak ik per individu de voortgang die ze in de opleiding maken en beoordeel ik of een leerling over de juiste competenties (Daadkracht, Dienstbaar, Drive, Denken en werken onder Druk, red.) en kennis beschikt, maar ook of ze de man of vrouw zijn die we als organisatie zoeken.”

Jasper startte zijn carrière in 2002 bij de brigade Maastricht. Na het vervullen van diverse functies, waaronder enkele als instructeur en trainer, werd hij in 2016 sectiecommandant bij het eskadron Hoog Risico Beveiliging en bevorderd tot adjudant. Daarna volgde de rol van tweede teamleider bij de sector Basis Opleidingen en werd hij tijdelijk werk gesteld bij de brigade Oostgrens-Noord, waar hij meeliep met een tweede teamleider . “Maar al snel kwam ik erachter dat het werk, voornamelijk van achter het bureau, mij niet lag. Ik diende een rekest in, met het verzoek om weer opper te worden. Dat werd gelukkig gehonoreerd en voelde voor mij echt als een bevrijding.”

‘Zelfs als je struikelt ben je in beweging’, voert Jasper sinds zijn demotie als motto. In zijn huidige rol voelt hij zich als een vis in het water. “Ik vind het erg leuk om mijn kennis over te dragen, zowel uit een boek als aan de hand van mijn eigen operationele ervaringen. Bovendien leer ik zelf ook van nieuwe inzichten en vragen die mijn leerlingen stellen. Als ik ze een antwoord schuldig moet blijven, duik ik in de boeken. Daar word ik zelf ook weer wijzer van. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat de leerlingen aan het begin van de opleiding bleu binnenkomen en zich ontwikkelen tot een volwaardige collega. Daar krijg ik echt veel energie van en het geeft mij een voldaan gevoel.”

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil je ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl

Tekst: Robert den Hartog | Video: sergeant-majoor Yoran Christianen | Montage: Karel Polack