09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

Brexit komt dichterbij, ook voor de KMar

Eerder dit jaar – op 31 januari 2020 – verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. Vanaf dat moment ging een overgangsperiode in tot 1 januari 2021 waarin het VK met de EU onderhandelt over de voorwaarden van uittreding.

Ongeacht of er een deal of no-deal komt, krijgen onderdanen van het VK vanaf 1 januari 2021 de status van ‘derdelander’, zoals dat nu ook geldt voor andere niet EU-onderdanen. Voor de KMar betekent dit dat onderdanen van het VK aan de grens uitgebreider worden gecontroleerd. De KMar gaat onderdanen van het VK bij inreis vragen naar het doel van de reis, de duur van de reis en de financiële middelen. Ook wordt hun reisdocument bij in- en uitreis gestempeld.

Start werving eerstelijns grensbewakers

Op 10 december is de nieuwe werving voor de pilot Adaptief aan de grens (AADG) gestart. Vanwege COVID-19 is de behoefte aan nieuwe eerstelijnsgrensbewakers wel flink neerwaarts bijgesteld. 

In totaal is er behoefte aan 38 nieuwe eerstelijnsgrensbewakers voor de luchthaven Schiphol, luchthaven Eindhoven, luchthaven Rotterdam The Hague en de ferryhaven Hoek van Holland. Op 22 februari 2021 start de theoretische opleiding en eind maart beginnen de aspirant-grensbewakers met de praktijkopleiding op locatie. Zij worden aangesteld op basis van een jaarcontract.  

De KMar wil doorgaan met de pilot om de werkwijze van een flexibele schil verder te onderzoeken en te zien hoe die kan bijdragen als de passagiersstromen weer gaan toenemen. De pilot loopt tot eind 2022, waarbij eind 2021 de pilot wordt geëvalueerd. Deze afspraken zijn overeengekomen met de Centrales van Overheidspersoneel en staan beschreven in de Ministeriele Regeling AADG.  

Ken je iemand die wellicht interesse heeft in de vacature? Kijk dan op (internet): https://gus.nl/zoeken?q=marechaussee.

10-jarig jubileum begeleiden geloofsbrieven

Het is alweer 10 jaar geleden dat de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee (BBKMar) begon met het op ceremoniële wijze begeleiden van de koetsenrit van ambassadeurs naar Zijne Majesteit de Koning, als zij hun geloofsbrieven gaan aanbieden. Op 1 oktober 2010 nam de Bereden Brigade die taak over van de Bereden afdeling van Politie Haaglanden.

Het 10-jarig jubileum werd gevierd vlak na de geloofsbrief van de ambassadeur van het West-Afrikaanse land Gabon. Plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Vincent Egbers bood 2 geschenken aan de stalmeester van de koning aan, kolonel (bd) Bert Wassenaar. De commandant van BBKMar, majoor Arthur Schoonhoven, bedankte politiecommissaris Pieter Wiersinga, Ordonnansofficier van de koning, hoofd Koets- en Rijstal, voor de fijne en prettige samenwerking. 

Geloofsbrieven
Het aanbieden van de geloofsbrief is de eerste audiëntie van een nieuwe ambassadeur bij Zijne Majesteit de Koning. Het aanbieden van de geloofsbrief gebeurt traditiegetrouw op een woensdag. In de geloofsbrief bevestigt het staatshoofd dat de ambassadeur het betreffende land vertegenwoordigt. Daarnaast vormt de brief het schriftelijk bewijs van de integriteit van de diplomatieke vertegenwoordiging. Officieel is een ambassadeur pas in zijn functie erkend na acceptatie van zijn geloofsbrief. 

Stage HTV-studenten op OTCKMar

Begin december zijn 28 studenten van ROC Landstede Zwolle enkele weken neergestreken op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) voor de 3e-jaars stage van hun opleiding Handhaven Toezicht en Veiligheid (HTV) KMar.

Een bijzondere gebeurtenis, omdat dit in eerste instantie niet de bedoeling was. De studenten zouden namelijk in september aan de slag gaan in de operatie bij het Landelijk Tactisch Commando (LTC) voor een periode van 12 weken. Maar die stage werd al na 1 week geannuleerd vanwege COVID-19. 

Daarom is er een alternatief georganiseerd: een stage op het OTCKMar. De studenten hebben daarbij als eerste de Defensie Conditie Proef afgelegd. Ook konden ze de theorie van de les Predictive Profiling ‘ervaren en beoefenen’ met een Virtual Reality-bril. Hierbij moesten ze een casus afhandelen op een (virtueel) Binnenhof in Den Haag. Verder hebben ze onder meer les gekregen in reanimeren en het afhandelen van verkeersongevallen. 

Compliment voor initiatieven sociale veiligheid

Hoofd Team Sociale Veiligheid OTCKMar, adjudant Marc Vossen, heeft complimenten ontvangen van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser over de initiatieven van de Marechaussee op het gebied van sociale veiligheid. Dit gebeurde tijdens een MS Teams sessie met afgevaardigden van de krijgsmachtdelen. 

Tijdens de sessie lichtte Vossen toe dat de KMar het defensie brede plan van aanpak heeft geoperationaliseerd. “Centraal staan voor ons verbinding, maatwerk en een integrale (gelijktijdige) benadering”, benadrukte de adjudant. “Zo zijn er een videoscribe en e-learning Sociale Veiligheid, is er een train-de-trainer-module, zijn er break-out-sessies en is er een cursus ‘bewust opleiden’ gekomen.” In deze cursus is er brede aandacht voor veilig opleiden als aanvulling op didactische vaardigheden. Verder kunnen collega’s onder meer putten uit een toolbox met werkvormen en informatiekaarten (IK’s). 

Het OTC hanteert als visie dat het opleidingsinstituut een sociaal veilige leef-, werk- en leeromgeving biedt waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en waar werkplezier en verbinding centraal staan. Hierbij is er aandacht voor elkaar, weet iedereen welke verwachtingen er zijn en wordt er op respectvolle wijze met elkaar omgegaan. Elke medewerker staat erachter dat ongewenst gedrag niet past bij een professionele werkhouding. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van agressie, (seksuele) intmidatie, geweld, discriminatie en pesten.