08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Achter de schermen

…bij het bureau Flexibele Capaciteit

Een piekbelasting in de operatie, een behoefte aan kennis over een specifiek onderwerp, een collega die langdurig afwezig is of onderbezetting. Om deze of soortgelijke situaties het hoofd te kunnen bieden, beschikt de Koninklijke Marechaussee over reservisten. Op deze flexibele schil van oproepkrachten kan de Marechaussee een beroep doen als dat nodig is. Het bureau Flexibele Capaciteit speelt een belangrijke rol in het vervullen van de behoeften vanuit de organisatie voor de inzet van reservisten.

Het bureau Flexibele Capaciteit is gevestigd op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. Majoor Robin Oost is hoofd van het bureau en wordt onder andere bijgestaan door fulltime reservist eerste luitenant Eduard Franken. De totale flexibele capaciteit van de KMar bestaat momenteel uit 390 personen (330 reservisten en 60 deeltijdburgers). "Wij richten ons vooral op het militaire reservistenbestand. We werven reservisten, voeren arbeidsvoorwaardengesprekken, coördineren hun gereedstelling en matchen ze aan de behoeften uit de organisatie. Het doel is dat de reservisten met het uitvoeren van hun werkzaamheden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de KMar.”

Scroll naar beneden en kom nog meer te weten over het bureau Flexibele Capaciteit.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant-1 Mike de Graaf

Categorieën en teams

Oost en Franken leggen uit dat de flexibele capaciteit bij de KMar is opgedeeld in 3 categorieën. "We hebben operationele teams met reservisten. Zij zijn inclusief opleiden en trainen, minimaal 25 dagen per jaar inzetbaar in de dagelijkse operatie voor bijvoorbeeld bewaken en beveiligen of grensbewaking. Dit doen ze op vrijwillige basis, naast hun reguliere burgerbaan. Daarnaast hebben we niet-operationele teams voor Cyber, OPSCENT, Analyse en Onderzoek, Opleiding en Training en Materieellogistiek. Die reservisten zijn niet IBT-gecertificeerd en hebben een inzetnorm van minimaal 20 dagen per jaar. Zij leveren vooral ondersteuning aan lopende operaties. Daar vallen ook de teams Projectreservisten en werkstudenten van Defensity College onder die vooral op projectmatige basis met hun civiele ervaring, kennis en opleidingen de organisatie ondersteunen. Ten slotte hebben we de ceremoniële teams waaronder ruiters van het Bereden Ere-Escorte en muzikanten van het Orkest Koninklijke Marechaussee vallen.”

Handjes of kennis

De collega’s in het land weten het bureau Flexibele Capaciteit steeds beter en vaker te vinden. Het bureau heeft wekelijks een overleg, waarin ze de behoefte vanuit de organisatie voor flexibele capaciteit bespreekt en overlegt met de behoeftestellers. Oost: “Zijn ze op zoek naar ‘handjes’ of naar specifieke kennis? Wat houdt het werk in? Wat moet hij of zij kunnen en kennen? Vervolgens kijken we of we iemand hebben die voldoet aan het profiel of doen we een uitvraag binnen ons bestand. Geïnteresseerden kunnen daar dan op reageren.” Franken: “Een mooi succes is dat bij het Bureau Buitengerechtelijke Taken (BBT) momenteel 3 reservisten werken. Zij houden zich onder andere bezig met het verwerken van alle verkeersboetes, overtredingen en misdrijven. De werkzaamheden van BBT werden uitgebreid, maar er was onvoldoende capaciteit. Die situatie hebben we naar aller tevredenheid opgelost door flexibele capaciteit te leveren. Zo hebben we de gaten gedicht. De werkdruk is verlaagd en de kwaliteit van het werk verhoogd.”

Flexibel en wendbaar

De inzet van flexibele capaciteit is volgens Oost van groot belang om als KMar flexibeler en wendbaarder te worden in een continu veranderende omgeving. De ambitie van het bureau is om haar flexibele bestand in 2022 uit te breiden naar ruim 700. “De behoefte aan flexibele inzet in specifieke kennisdomeinen, zoals cyber en projectofficieren met een specifieke deskundigheid zal groeien. Kennis die je moet binnenhalen, omdat je die anders straks niet hebt.” Vanuit de groeiambitie en om zogenoemde spijkerbroekreservisten te kunnen werven, is inmiddels ook een reservisten-AMO ontwikkeld (Algemene Militaire Opleiding). Daarnaast moeten tal van samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties in het civiele domein en pilots zoals Adaptief aan de Grens en Defensity College uitkomst bieden om zo ook burgers als reservist of oproepmilitair aan de KMar te binden. “CKMar heeft een intentieovereenkomst gesloten met de Nederlandse Veiligheidsbranche om meer samen te werken bij het aantrekken en vasthouden van personeel op de krappe arbeidsmarkt. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat er een flexibele schil van medewerkers voor beide partijen wordt gerealiseerd.”

Friskijker

Reservekapitein Femke werkt als projectcoördinator binnen de afdeling Operaties. Voordat ze als fulltime reservist aan de slag ging, had ze tijdens een werkstudentschap via Defensity College al kennis gemaakt met de KMar. “Nadat ik de organisatie had verlaten, werd ik benaderd door een collega die een uitvraag had gedaan voor flexibele capaciteit. Nu ben ik tot augustus medeverantwoordelijk voor de coördinatie van urgente projecten. Wat heeft prioriteit en waar hoort een specifiek taakveldoverschrijdend onderwerp binnen de organisatie thuis. Wat ik als reservist toevoeg? Collega’s noemden me ooit: friskijker. En dat klopt wel. Met mijn achtergrond in de burgermaatschappij bekijk ik processen anders dan KMar-specialisten. Hoe verhouden bepaalde werkwijzen zich tot elkaar en kan het effectiever? Mijn bevindingen vertaal ik met mijn collega’s terug naar de praktijk. Dat heeft onder andere geresulteerd in een digitaal dashboard waarmee projecten kunnen worden gemonitord. Samen op korte termijn resultaten boeken, die voor de lange termijn effect hebben. Dat bevalt me heel goed!”