04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

De 12 mooiste foto's...

…van de Koninklijke Marechaussee in 2020

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin alles anders ging dan normaal. Ook de Koninklijke Marechaussee moest vanwege COVID-19 haar werkzaamheden in aangepaste vorm uitvoeren. Want het werk ging wel gewoon door. Ondanks alle maatregelen zijn er het afgelopen jaar weer mooie foto’s gemaakt. De redactie selecteerde uit iedere maand voor u de mooiste plaat. Met de navigatiepijltjes kunt u van links naar rechts door de afbeeldingen heen scrollen.

Bekijk hieronder de foto’s!

Door weer en wind

De Koninklijke Marechaussee voert de grensbewakingstaak niet alleen uit op het land. Onder de vlag van de Kustwacht houdt de KMar samen met de Douane en politie tijdens meerdaagse patrouilles langs de Nederlandse kust ook vanaf het water een oogje in het zeil. Het patrouillevaartuig is uitgerust met een RHIB. Een goed hulpmiddel om vaartuigen te benaderen en te controleren. Foto: sergeant Jan Dijkstra

Binnen zonder kloppen

Een lid van het arrestatieteam van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten betreedt een ruimte waarin een verdacht persoon zich ophoudt. Wat een AT’er achter de ‘voordeur’ te wachten staat, is altijd een verrassing. Begin februari trainde (bijna) het complete AOT een week lang in Polen om reactiesnelheid, besluitvaardigheid en onderling vertrouwen keer op keer te oefenen. Foto: Valerie Kuypers

Start proces MH17

17 juli 2014: Malaysia Airlines-vlucht 17 wordt boven Oost-Oekraïne neergehaald door een luchtdoelraket. Op 9 maart 2020 vindt in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) de eerste zittingsdag plaats van het proces tegen de verdachten. De hele wereld kijkt mee. De KMar vervult een belangrijke taak in het handhaven van de openbare orde en veiligheid rondom het JCS. Foto: sergeant Jan Dijkstra

Ontmoedigingsbeleid aan de grens

Het reizigersaanbod op de Nederlandse luchthavens neemt vanwege COVID-19 drastisch af. Maar aan de landsgrenzen met onze buurlanden blijft het onverminderd druk. De Marechaussee zet rond Pasen meer capaciteit in bij grensovergangen om toeristen aan te spreken en te ontmoedigen ons land in te reizen. Immers, veel winkels en horecagelegenheden zijn gesloten. Foto: sergeant Cristian Schrik

Stilstaan bij het verleden

4 mei 2020, klokslag 20.00 uur. Op een leeg Schiphol Plaza houden marechausseecollega’s van onder andere de brigade Politie & Beveiliging 2 minuten stilte voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ook op andere locaties in binnen- en buitenland staan collega’s op gepaste wijze stil bij Dodenherdenking. Foto: Paul Tolenaar

Nieuwe taak voor HRB

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging ontwikkelt door. Behalve het bewaken en beveiligen van objecten met een hoog risicoprofiel worden operators - onder toeziend oog van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten - opgeleid om een te bewaken persoon veilig van a naar b te vervoeren. Het oefenterrein in het Duitse Weeze is bij uitstek de locatie om skills en drills te trainen. Foto: sergeant Cinthia Nijssen

Cadetten lopen in hinderlaag

Ondanks COVID-19 gaan de opleidingen - in aangepaste vorm - door. Het Cadetteneskadron KMar draait begin juli een eindoefening, waarin de aspirant-officieren worden getest of ze uit het juiste hout gesneden zijn voor een toekomstige leidinggevende functie. Tijdens een fictief vip-bezoek lopen de studenten in een hinderlaag en wordt hun stressbestendigheid en besluitvaardigheid getoetst. Foto: sergeant-1 Mike de Graaf

BSB smeedt hecht team

Een van de taken van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders in het buitenland, de zogenoemde persoonsbeveiliging. Om op het ergste voorbereid te zijn trainen de Medewerkers Bijzondere Opdrachten tijdens hun opleiding in het hoogste geweldspectrum. En dat is inclusief aanslagen en schietpartijen. Foto: sergeant Cinthia Nijssen

Bijzondere Prinsjesdag

Prinsjesdag 2020 vindt vanwege COVID-19 in versoberde vorm plaats. Geen Prinsjesdagstoet en geen Bereden Ere-Escorte. Ontbreekt de KMar dan helemaal? Nee. Bij de Grote Kerk staat een dubbelpost van de Marechaussee opgesteld en een ere-escorte van 8 motoren begeleidt de koning tijdens zijn verplaatsingen van Paleis Noordeinde naar de alternatieve locatie voor de troonrede en terug. Foto: sergeant Cinthia Nijssen

Gouden inzet

Het zijn duizelingwekkende getallen. 200 ton aan goudstaven, gouden munten en euro’s, met een totale waarde van 15 miljard euro. De Nederlandsche Bank verhuist begin oktober haar goudvoorraad en andere waardegoederen naar een nieuwe locatie. De Koninklijke Marechaussee bewaakt en beveiligt het transport en draagt bij aan een soepel verloop van de verhuizing. Foto: sergeant-1 Mike de Graaf

Terug naar de basis

Documenten en beveiligd drukwerk zijn er in veel verschillende vormen en maten. Collega’s moeten dagelijks beoordelen of de papieren die ze ter controle aangeboden krijgen in orde zijn of niet. Tijdens de opleiding Documenten 2 keren ze terug naar de basis van een document. Ze bezoeken een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van beveiligd drukwerk om zo hun kennis te vergroten. Foto: Rob Gieling

KMA en OTC pionieren in pilot

Tijdens bivak 3 van een lichting marechausseebeveiligers vindt een bijzondere pilot plaats. Terwijl toekomstig marechaussees de laatste horde nemen naar hun blauwe baret, oefenen aspirant-officieren van de Koninklijke Militaire Academie hun leidinggevende capaciteiten. Hoe de pilot is verlopen en wat de voordelen zijn van deze samenwerking, leest u in KMarMagazine 2 van 2021. Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga

Tekst:Robert den Hartog | Foto’s: archief Mediacentrum Defensie