07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een werkbezoek aan het KPU-bedrijf, het centrale kleedpunt van Defensie in Soesterberg.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Het KPU-bedrijf is een belangrijke leverancier voor de Marechaussee. Alle kleding en uitrusting komt hier vandaan, van schoenen, tot polo’s, baretten en koppels. Als hier iets niet op orde zou zijn, merken we dat meteen. Een goed draaiend KPU is dus randvoorwaardelijk voor het goed functioneren van onze organisatie. Daarom is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven." 

CKMar: “Ik heb vertrekkend commandant KPU-bedrijf, kolonel Harold Jacobs, als dank een zilveren sabeltje gegeven en de nieuwe commandant KPU-bedrijf, kolonel Dave van Noort, een schildje van de KMar.”

Nieuwe vesten

"Tijdens de rondleiding van de vertrekkende commandant van de KPU ben ik onder meer bijgepraat over de nieuwe ballistische vesten voor de Hoog Risico Beveiliging en de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart. Die worden naar verwachting in de 2e helft van volgend jaar uitgeleverd. Ook wordt het standaard executieve veiligheidsvest vervangen voor alle marechaussees. De uitlevering van dit vest begint volgens de huidige planning in 2022."   

Nieuw bikerstenue

"Daarnaast was het nieuwe bikerstenue te bewonderen, waarvan de eerste exemplaren begin volgend jaar beschikbaar komen. Alles is nieuw aan de uitrusting, van schoenen tot helm. De pakken zijn gemaakt van moderne materialen en ze zien er prachtig uit. De eerste gebruikers (de mensen uit de klankbordgroep) zijn dan ook enthousiast." 

"Het nieuwe bikerstenue is te bewonderen bij het KPU-bedrijf. De eerste gebruikers zijn enthousiast."

Inleveren kleding/uitrusting

"Ook knelpunten kwamen tijdens de rondleiding aan de orde. Zo reageert niet iedere medewerker op verzoeken tot het inleveren van kleding en/of uitrusting, waardoor op andere plekken tekorten ontstaan. Ook verliezen we daardoor geld, want kleding/uitrusting kan worden doorverkocht. Sommige stoffen kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van tuinbanken. Nu hangt er een aanzienlijk bedrag aan kleding/uitrusting als het ware in het luchtledige. Dat is niet de bedoeling.” 

Luitenant-kolonel Elze Horlings, accountmanager KPU.

Luitenant-kolonel Elze Horlings

“Ik ben accountmanager voor de Marechaussee bij het KPU-bedrijf. Ik zorg ervoor dat de behoeftestellingen van de KMar op het gebied van kleding en uitrusting op de juiste wijze binnenkomen bij de KPU. Vervolgens probeer ik samen met onze collega’s het proces te bewaken. Ook ben ik binnen het KPU-bedrijf de vraagbaak voor de KMar-kleding en -uitrusting."

Magazijn

"We wilden CKMar laten zien dat het KPU meer is dan alleen een kleedstraat. Daarom kreeg hij een kijkje achter de schermen bij het enorme magazijn, de kleermakerij waar de tenuen op maat gemaakt worden en de maskerwerkplaats, waar de CBRN-maskers (Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair) gereed gemaakt worden voor (her)gebruik. We hebben hem meegenomen in het hele proces van behoeftestelling tot uitlevering en retourstroom. Bij dat proces komt veel kijken." 

"CKMar kreeg een kijkje achter de schermen bij de kleermakerij waar de tenuen op maat gemaakt worden en de maskerwerkplaats."

Shoppen

"Het was mooi om te merken dat CKMar zo geïnteresseerd was en dat hij geen klachten had gekregen over het KPU-bedrijf. Wij hebben hem wel verteld dat sommige marechaussees het idee hebben dat ze ongelimiteerd kunnen shoppen op de website van het KPU, maar dat dat niet mogelijk is. Medewerkers kunnen alleen kleding en uitrusting aanvragen en/of ruilen die officieel tot hun tenue en kledingpakket behoren en waarvoor dus is betaald. Eventuele aanvragen voor extra of nieuwe kleding en uitrusting dient men altijd via zijn/haar commandant in te dienen."

Zware vesten

"Ook hebben we het omgaan met de zware vesten aangestipt. Zo hebben we aangegeven dat het schadelijk voor de beschermende platen (soft ballistics) aan de binnenkant van de vesten is als je het vest op de grond zet. Ook dat we de veiligheidsvesten dus niet meer allemaal volledig intact retour krijgen (sommigen hebben in het verleden delen van het vest ‘verwijderd’ waardoor het vest als zodanig onvoldoende bescherming biedt). De collega’s zouden de vesten beter kunnen neerleggen of ophangen, zodat de uitrusting niet eerder wordt afgeschreven dan nodig.” 

Tekst: ritmeester Henny de Boer