05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Een dagje KMarren met...

Wijkopperwachtmeester Sven

Geef hem een kaart van Zuid-Holland en hij wijst zonder probleem alle defensielocaties aan die de provincie rijk is. Op zich niet zo verwonderlijk, want opperwachtmeester Sven is al 10 jaar wijkopperwachtmeester in het gebied voor internationale en militaire politietaken. Dagelijks bezoekt hij enkele militaire complexen in zijn werkgebied. Enerzijds om als vooruitgeschoven post zijn gezicht te laten zien en collega’s op locaties te helpen met aangiftes of (juridische) vragen, anderzijds om informatie in te winnen en te delen.

Sven legt uit dat zijn werkterrein grofweg loopt van Noordwijkerhout tot aan Ouddorp. Daartussen liggen de grote kazernes en complexen zoals de Frederikkazerne, Koningin Beatrixkazerne, het Plein-Kalvermarktcomplex en de Van Ghentkazerne. Maar er is meer. Sven: “Ook kleine defensielocaties met enkel communicatieapparatuur of ICT-infrastructuur én locaties die voor Defensie een hoog afbreukrisico hebben, zoals die van TNO en de NAVO, vallen onder mijn verantwoordelijkheid. En daarbij hoort ook de politietaak op het terrein van het Catshuis, de ambtswoning van onze minister-president. Heel divers en afwisselend werk dus, geen dag is hetzelfde.”

“Het grootste deel van mijn werk bestaat uit het bezoeken van locaties”, vertelt Sven. “Dat moet ook wel als je wilt weten wat er op een locatie gebeurt. Je moet op de werkvloer zijn, daar gebeurt het.” Een goed netwerk is volgens Sven dan ook onmisbaar. “Een netwerk opzetten is leuk, maar je moet het ook onderhouden. Ze moeten je kennen. Ik praat daarom met collega’s van alle rangen en standen: van de Commandant der Strijdkrachten tot aan een marinier-3, een schoonmaker of beveiliger. Daar haal ik mijn informatie vandaan. Wat speelt er allemaal? Iedereen kan over waardevolle informatie beschikken waarmee wij als KMar iets kunnen.”

Maar behalve informatie halen, fungeert Sven zelf ook als boodschapper. En dat is niet alleen van goed nieuws. “Ik help collega’s die vragen hebben graag, maar ik heb ook als taak een commandant van een eenheid te informeren als een medewerkers een strafbaar feit heeft gepleegd.” Of Sven zelf wel eens boetes uitschrijft als hij op een locatie is? “Wat moet, dat moet, maar ik zal dat niet zo snel doen. Ik ben er om het gat tussen de KMar en de klant te dichten en niet om mijn eigen informatiepositie te ondermijnen. Ik ben er voor het grotere plaatje, trends en ontwikkelingen. Neemt bijvoorbeeld het aantal diefstallen of vernielingen toe? Die informatie wil ik hebben.”

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl.

Tekst: Robert den Hartog | Video: Jeroen Los | Montage: Karel Polack