01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Nieuwe internationale strategie KMar

'Op zoek naar talent voor buitenlandplaatsing'

x
Foto boven: Marechaussees trainen Nigerese agenten in paspoortcontrole en grensbeheer, in het Frans. (Archieffoto 2019 van sergeant-majoor Gerben van Es)

De Koninklijke Marechaussee gaat zich de komende jaren intensiever op het buitenland richten. Dat staat in de nieuwe internationale KMar-strategie, de zogeheten Geïntegreerde Internationale Strategie KMar (GISK). Deze nieuwe koers betekent onder meer dat de ambitie is om het aantal KMar-functies in het buitenland te verhogen en dat er duidelijkere prio’s liggen qua inzetgebieden, dreigingen en organisaties waarmee samengewerkt zou moeten worden. Joachim Jansen, stafadviseur KMar internationale samenwerking en medeverantwoordelijke voor de GISK, legt uit wat de belangrijkste punten zijn.

De nationale operatie en internationale inzet raken steeds meer met elkaar verweven. Opsporingsverzoeken hebben bijvoorbeeld steeds vaker een internationaal karakter en de grenspolitietaak is onlosmakelijk verbonden met de situatie in het buitenland. En dus wordt in de nieuwe internationale strategie van de KMar een sterkere koppeling gemaakt tussen de nationale operatie en de internationale inzet en samenwerking. “We willen de nationale operatie versterken door op grotere schaal proactief in het buitenland te acteren”, verduidelijkt Jansen.

Joachim Jansen, stafadviseur KMar internationale samenwerking en medeverantwoordelijke voor de GISK. Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga.

Ogen en oren in het buitenland

De KMar telt momenteel enkele tientallen medewerkers buiten de landsgrenzen en de ambitie is om dat aantal zoals gezegd te verhogen. Het gaat onder meer om functies als liaison officier en defensieattaché en functies bij relevante internationale organisaties als de Europese Unie en het internationale grensagentschap Frontex. “Deze marechaussees vormen onze oren en ogen in het buitenland”, weet Jansen. “Zij zorgen voor een betere informatiepositie over zaken als migratiestromen en de verspreiding van terrorisme en zij versterken het Informatiegestuurd Optreden (IGO).”

'De nationale operatie en internationale inzet raken steeds meer met elkaar verweven'

Veiligheidssituatie

De veiligheidssituatie in de omgeving van Europa is er de afgelopen jaren niet beter op geworden en dat gaat de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. Hoewel de laatste 20 jaar het aantal conflicten wereldwijd is afgenomen, is het aantal fragiele regio’s in de omgeving van Europa juist toegenomen: regio’s als Noord-Afrika, de Sahel en de Balkan. Dat maakt deze gebieden tot een broedplaats voor terrorisme, extremisme en grensoverschrijdende criminele organisaties. Andere mogelijke dreigingen zijn bijvoorbeeld het klimaat en migratie.

Met deze ontwikkelingen in gedachten, gaat de KMar zich de komende jaren richten op dreigingen zoals contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER), irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel en mensenhandel.

Kortdurende trainingen

“Naast het inzetten van meer liaisons, willen we onze nichecapaciteiten vaker inzetten om duurzame effecten te brengen voor de nationale veiligheid”, vertelt Jansen voorts. “We streven naar kortdurende trainingen van zo’n 2 à 3 weken op locatie door gespecialiseerde teams. Het gaat om trainingen die dichtbij onze expertise liggen, om zo ter plaatse effecten te behalen die gunstig zijn voor zowel de nationale operatie als de nationale veiligheid. Zoals trainingen op het gebied van identiteits- en documentfraude, van grensmanagement en van onderkennen en aanpakken van mensenhandel en mensensmokkel.”

In welke landen dit gaat plaatsvinden? “Dit gaan we doen in landen waar de geprioriteerde dreigingen het hoogst zijn, waarmee we goed kunnen samenwerken of daarvoor openstaan, waar we het meeste effect kunnen sorteren en wat haalbaar is.”

‘We willen onze nichecapaciteiten vaker inzetten’

d191003ge2053_Niger_eindtoets
Marechaussees toetsen de paspoortkennis van Nigerese agenten na een training van enkele weken. (Archieffoto 2019 van sergeant-majoor Gerben van Es)

Bewustwording

Na het bepalen van de internationale strategie voor de periode 2021-2025 is de volgende stap bewustwording creëren in de organisatie. “De KMar is vooral gefocust op de nationale operatie. En dat willen we veranderen, zowel bij de leidinggevenden, als bij de uitvoerende medewerkers.” Jansen is ervan overtuigd dat er veel talent in de organisatie rondloopt dat zowel geschikt voor als enthousiast is over een buitenlandplaatsing of kortdurende inzet. “We gaan intensiever op zoek naar dit talent en tegelijkertijd moeten de medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden.” Een buitenlandplaatsing komt niet alleen ten goede aan de organisatie en de veiligheid van Nederland, maar ook aan de medewerker zelf: “Zo’n buitenlandervaring maakt je als mens rijker.”

Opperwachtmeester Ahmadullah is een van die liaison officieren die vanuit het buitenland de nationale operatie helpt. Hij is voor 3 maanden ingezet op de luchthaven van Athene, waar hij een adviserende rol heeft. In Nederland werkt hij als groepscommandant bij de brigade Grensbewaking.

“Hier in Griekenland controleer ik de documenten van reizigers die naar Nederland vliegen bij de gate. Er gaan zo’n 4 à 5 vluchten per dag rechtstreeks naar Amsterdam en Eindhoven. Per vlucht stuit ik op zo’n 10 tot 15 mensen van wie de papieren niet in orde zijn en draag hen over aan de Griekse politie. Hierdoor verlicht ik het werk van de collega’s in Nederland, die zich op andere vluchten kunnen richten.

Dit is niet alleen een nuttige buitenlandplaatsing, omdat ik de collega’s in Nederland help, maar het is ook een mooie ervaring. Het is goed voor de afwisseling en motivatie.” 

  • Meer weten? De GISK is in zijn geheel te lezen op intranet: https://intranet.mindef.nl/kmar/bedrijfsvoering/projecten/Internationale samenwerkingen/GISK.aspx

Tekst: ritmeester Henny de Boer