03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

De 12 mooiste foto’s...

…van een BSB-training in Weeze

12 leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee hebben onlangs een pittige training gekregen in Weeze. Op de Duitse oefenlocatie werden ze 2 weken lang voorbereid op beveiliging in het buitenland in het hoogste geweldsspectrum.

De BSB beveiligt onder meer ambassadeurs in het buitenland, generaals van Defensie, diverse hoogwaardigheidsbekleders van verschillende ministeries en het Koninklijk Huis. Dat gebeurt in risicovolle gebieden als Afrika en het Midden-Oosten. In Weeze werden deze situaties zo realistisch mogelijk nagebootst, inclusief aanslagen en schietpartijen. Naast deze taakstelling heeft de BSB onder meer ook een Aanhoudings- en Ondersteuningsteam, een Observatieteam en een eigen opleidings- en trainingseenheid.

De BSB’ers trainen in Duitsland in het hoogste geweldsspectrum om op het ergste voorbereid te zijn. Ook oefenden ze andere situaties die regelmatig in de praktijk voorkomen, zoals een opstandige menigte of een lekke band van een auto uit het konvooi, weet mentorhoofd opperwachtmeester Paul. De 6-koppige leiding let tijdens de diverse scenario’s goed op of de kersverse BSB’ers de juiste procedures volgen. Zij worden getoetst op verschillende basisprocedures persoonsbeveiliging, “van de enkele man tot een teamoptreden”.

De training maakt deel uit van de 31-weekse basisopleiding voor Medewerkers Bijzondere Opdrachten. De huidige klas bestaat uit een divers gezelschap van marechaussees, oud-landmachters, oud-luchtmachters, oud-mariniers, voormalig politieagenten, en een enkele burger. En dat is precies de kracht van het team: diversiteit, en dus creativiteit, aldus de opper. Tijdens de opleiding – die dit keer wat langer duurt door COVID-19 – wordt bovendien een hecht team gesmeed dat van elkaar op aan kan.

Bekijk hieronder de foto’s van de oefening in Weeze. 

Kort voor vertrek steken de teamleden de koppen bij elkaar. Ze nemen de route van de vip nauwkeurig door om elke beweging van de te beveiligen functionaris op de voet te kunnen volgen.

Communicatie is key. De BSB'ers staan voortdurend met elkaar in contact via een speciale portofoon, de zogeheten ‘Harris’. De gesprekken zijn afgeschermd.

Op pad met de vip. Na allerlei veiligheidschecks kan de rit beginnen.

Een BSB’er houdt nauwlettend zijn sector in de gaten tijdens een afspraak van de vip op een ‘ministerie’.

Ook een lekke band verwisselen hoort erbij…. Alles ten gunste van de veiligheid.

BOEM! Een aanslag op een ‘ministerie’ tijdens een afspraak van de vip. 2 BSB’ers trekken het gebouw binnen te midden van rondhangende kruitdampen.

Over en uit. 2 BSB’ers hebben een aanslagpleger uitgeschakeld. En door… Op naar de volgende ruimte van het ‘ministerie’.

Wegwezen! BSB’ers trekken een vip uit een hachelijke situatie en begeleiden hem terug naar de auto.

Ademt het slachtoffer nog? Een BSB’er luistert van dichtbij of de gewonde nog in leven is. BSB’ers moeten ook laten zien dat hun medische skills tijdens noodsituaties in orde zijn.

“Help!” Een gewonde man op straat roept om hulp. Hij is slachtoffer van een aanslag op een markt. Even verderop kijken 2 BSB’ers eerst of de kust veilig is.

Een BSB’er ziet iets verdachts in zijn sector en gaat op onderzoek uit.

Tekst: Henny de Boer | Foto’s: sergeant Cinthia Nijssen