08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMarKort

Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie

Op 31 januari 2020 middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Vanaf dat moment geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In die periode onderhandelt het VK en de EU over de toekomstige relatie. Tijdens de overgangsperiode blijft alle EU wet- en regelgeving van kracht, waardoor in het werk van de KMar niets verandert. Ook voor de 6 miljoen Britten die jaarlijks Nederland bezoeken via de lucht- en zeehavens, verandert er in die overgangsperiode niets.

De overgangsperiode kan eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. Voor 1 juli 2020 moet daarover een besluit worden genomen. Als de overgangsperiode is afgelopen, krijgen de inwoners van het VK de status van ´derdelanders´ zoals dat nu al geldt voor andere niet EU-onderdanen. Alhoewel het werk van de KMar aan de grens ook dan nauwelijks verandert, worden bij een Brexit de controles voor inwoners van het VK uitgebreider en wordt gevraagd naar doel, duur en middelen en wordt hun reisdocument bij in- en uitreis gestempeld.

Netwerk C2000 succesvol vernieuwd

In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 januari is de migratie van het huidige naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 succesvol verlopen. Het netwerk is vernieuwd om een goede mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten goed te kunnen blijven faciliteren en hun veiligheid te garanderen.

Terwijl honderden technici de aansluitingen onder de antennemasten om gingen zetten en de systemen in de meldkamers ook aangepast werden, bleef het alarmnummer 112 gewoon bereikbaar. Bij de KMar was er in de voorbereiding en tijdens de migratienacht een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) actief om eventuele incidenten te onderkennen en op te vangen. Direct na de migratie was er weer landelijke dekking, nu op het vernieuwde C2000-communicatienetwerk.

Geen noemenswaardige incidenten 
Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest. De komende periode wordt het functioneren van vernieuwde spraaknetwerk intensief gemonitord. En er wordt extra ondersteuning geboden om eventuele aanloopproblemen te verhelpen.

Archieffoto: Paul Tolenaar.