02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Hulp voor hulpofficieren

Pilot Aangewezen Ambtenaar moet werkdruk verlichten

Inbewaringstellingen, terugkeerbesluiten: hulpofficieren van Justitie (HOvJ’s) van de Koninklijke Marechaussee hebben een breed takenpakket. Zo groot, dat de werkdruk stijgt. Daarom krijgen zij nu ondersteuning van collega’s, Aangewezen Ambtenaren.

“Het werk liep de hulpofficieren over de schoenen”, vertelt opperwachtmeester Johan Gaemers van het Landelijk Tactisch Commando. Naast hun ‘normale’ werkzaamheden zijn HOvJ’s namelijk vaak ook Officier van Dienst tijdens hun shift. “Daar komen de taken op vreemdelingenbeleid nog bij. Een inbewaringstelling van een vreemdeling neemt zo 4 uur in beslag.” In die tijd moeten er ook voorgeleidingen plaatsvinden en aanhoudingen worden getoetst. Dat terwijl het aantal dossiers en de complexiteit van de zaken toeneemt, schetst Marleen Schouten van Staf KMar. Tijd dus om op zoek te gaan naar een oplossing.

Hulpofficier adjudant Steffan Bertrand werkt bij de brigade Limburg-Zuid, om de hoek bij Maastricht Aachen Airport. (Archieffoto: sergeant-majoor Hille Hillinga)

Aangewezen Ambtenaren bieden uitkomst. Deze collega’s, in de rang van wachtmeester-1 of opperwachtmeester, hebben een opleiding van 1 week aan de Politieacademie gevolgd. Aanvullend is er de ‘KMar-module’: theoretische en praktische kennis voor het werkveld van de Marechaussee (onder andere gegeven door hulpofficier Steffan, zie kader).

De eerste 15 marechaussees hebben het certificaat al op zak. In februari starten de volgende 9. Het fenomeen is nieuw voor de KMar, maar bij de Nationale Politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek maken ze al langer gebruik van Aangewezen Ambtenaren. Schouten legt uit wat deze nieuwe functie voor de KMar inhoudt. “De Aangewezen Ambtenaren kunnen specifieke taken van de hulpofficier op het gebied van vreemdelingenbeleid overnemen.” Zo is de ambtenaar bevoegd een terugkeerbesluit of inreisverbod op te leggen, maar kan de marechaussee ook maatregelen voor bewaring (opheffen) of verlengde ophouding opleggen.

Met regelmaat worden groepen vreemdelingen op Hoek van Holland (foto) en Europoort aangetroffen. (Archieffoto: sergeant-majoor Eva Klijn)

Aangewezen Ambtenaren zorgen voor een verlichting van de werkdruk: de hulpofficieren hebben nu meer tijd voor hun andere werk. Dit moet zorgen voor een verbetering van de dossiers. Tegelijkertijd is er sprake van een ‘kwaliteitsslag’, zegt Gaemers. “De opleiding is voor de collega’s ook echt een aanvulling op hun huidige takenpakket. Extra kennis en ervaring.” Dit betekent niet dat de werkdruk nu verschuift naar de wachtmeesters, zegt hij: “Het zijn werkzaamheden die kunnen worden gedaan in combinatie met de werkzaamheden in de huidige functie.”

De proef loopt 10 maanden: van 1 december tot 1 oktober. Aan deelnemende wachtmeesters is waarneming toegekend voor de duur van de pilot, omdat taken en verantwoordelijkheden nog gewaardeerd moeten worden. Volledige toetsing van het takenpakket vindt plaats bij de evaluatie van de pilot.

Wachtmeester-1 Simone

"Door mijn functie en opleidingen was ik al erg thuis in de vreemdelingenwetgeving, maar ik heb veel bijgeleerd tijdens de opleiding op de Politieacademie. Na een korte inwerkperiode kon ik als Aangewezen Ambtenaar aan de slag. Inmiddels heb ik al 4 inbewaringstellingen gedaan tijdens mijn eerste weken als Aangewezen Ambtenaar.

Wij werken op het Detentiecentrum Rotterdam, waar gemiddeld zo’n 400 vreemdelingen vanuit het hele land in bewaring zitten. Daarnaast werken wij op de brigade Zuid-Holland ter ondersteuning van de operatie, waar met regelmaat groepen vreemdelingen op Hoek van Holland en Europoort worden aangetroffen.

Gemiddeld krijgen wij 4 verzoeken tot nieuwe inbewaringstelling per dag binnen, naast onze andere taken vanuit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat is best veel. Nu de Aangewezen Ambtenaar dit ook kan doen, kunnen we het werk onderling beter verdelen en kunnen we alle verzoeken tot hernieuwde inbewaringstellingen oppakken.”

Adjudant Steffan Bertrand, tweede teamleider brigade Limburg-Zuid

“Valse documenten, mensensmokkel, militaire zaken. Als hulpofficier sta je er tijdens je dienst vaak alleen voor en daardoor kan het hier heel druk zijn op de brigade Limburg-Zuid. Het aantal dossiers groeit en de afgelopen 1,5 jaar was er flinke krapte in de dienst. Daarom is de hulp van Aangewezen Ambtenaren erg welkom. Het kan de nood ledigen omdat je het werk in je team kan spreiden.

Ik ben tevens een van de initiatiefnemers van de KMar-module binnen de opleiding. Hiermee willen we de collega’s praktische handvatten geven. Hoe zien de formulieren eruit? Waar moet je op letten? Welke casussen kan je tegenkomen? Zodat de collega’s weten wat ze te wachten staat.”

Tekst: ritmeester Saminna van den Bulk | Foto’s: sergeant Christian Schrik