03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De 12 mooiste foto’s...

…van de maritieme grensbewaking op de Noordzee

De Koninklijke Marechaussee voert het maritieme grenstoezicht op verschillende manieren uit. Zo controleren grensbewakers reizigers, voertuigen en scheepsbemanningen op maritieme doorlaatposten, zoals IJmuiden, Terneuzen, Europoort, Hoek van Holland en in (jacht)havens. Maar de bewaking van de zogenoemde blauwe grens gebeurt niet alleen vanaf land. Zo houdt de KMar ook op zee een oogje in het zeil, onder andere vanaf patrouillevaartuigen van de Kustwacht.

In totaal zijn 5 KMar-collega’s als boarding officer bij de Kustwacht geplaatst. Een van hen is opperwachtmeester Joost Vocking. Hij voert tijdens meerdaagse patrouilles de grensbewakingstaak uit langs de Nederlandse kust, grofweg vanaf Eemshaven tot aan Vlissingen. Uniek aan de inzet is de samenstelling van de bemanning. Vocking wordt aan boord vergezeld door een collega van de politie en de Douane. Het grote voordeel van deze gemixte crew is dat alle bevoegdheden en expertises aanwezig zijn om een vaartuig aan een grondige controle te onderwerpen.

Vocking en zijn collega’s opereren onder de vlag van de Kustwacht. Het Kustwachtcentrum in Den Helder is dan ook hun voornaamste opdrachtgever. “We kunnen bijvoorbeeld opdracht krijgen om een specifiek vaartuig te controleren of in actie te komen als er een noodoproep binnenkomt voor search and rescue. Als we zelf een interessant vaartuig waarnemen, waarvan we niet weten wie er aan boord zijn of wat hun intenties zijn, controleren we die ook. Onze bevindingen koppelen we terug aan het Kustwachtcentrum, dat onze informatie verder afhandelt, veredelt en verspreidt.”

In alle jaren dat Vocking op zee werkt heeft hij al het nodige meegemaakt. Eind vorig jaar hielp hij met het zoeken naar de gezonken Urker garnalenkotter UK-165 Lummetje en assisteerde hij bij de berging van de lichamen van de 2 overleden vissers. Gelukkig is dat geen dagelijkse kost. Vocking: “We begeleiden dikwijls verdachte vaartuigen langs en naar onze kust. Ook treffen we weleens drugs aan op vaartuigen. Ik ben nog niet vaak op illegale vreemdelingen gestuit. Maar ik sluit niet uit dat dat binnenkort wel gebeurt. Het is een kwestie van op de juiste plaats zijn op het juiste moment.”

De Koninklijke Marechaussee heeft nog een vacature voor de functie van boarding officer bij de Kustwacht/brigade Noord-Holland. Meer informatie kunt u vinden in de vacaturebank op intranet.

De Kustwacht beschikt over 3 patrouillevaartuigen van de Rijksrederij. De Visarend (zie foto) is bijna 43 meter lang, kan ruim 40 kilometer per uur varen en beschikt over moderne communicatie-, radar- en navigatiesystemen.

Aan het begin van de dienst meldt Mission Commander Vocking zijn schip aan bij de handhavingsdesk van het Kustwachtcentrum. Meteen een mooi moment om eventuele controleopdrachten aan te nemen en informatie uit te wisselen. Daarna start de patrouille. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ‘ouderwetse’ verrekijker.

Voordat de boarding officers aan boord van de RHIB gaan, hangen ze zich om en trekken ze speciale veiligheidspakken aan. Momenteel loopt er een verwervingstraject voor een nieuwe en verbeterde variant van het droogpak.

Vocking en zijn collega’s hebben tijdens hun patrouille een klein bootje gespot in de buurt van Texel. Omdat niet duidelijk is of het ‘gewoon’ vissers zijn, wordt de RHIB te water gelaten om koers te zetten richting het vaartuig.

De RHIB is een kleine, wendbare en snelle motorboot. De boot wordt net als het moederschip Visarend bestuurd door collega’s van de Rijksrederij. De boarding officers gebruiken de boot om vaartuigen te boarden, die ze willen controleren.

Eenmaal aan boord van het kleine vaartuig controleert Vocking de documenten van de vissers. Al snel blijkt dat alles in orde is. Einde controle? Nee, na een kort gesprek blijkt dat beide heren weleens verdachte vaartuigen zien als ze aan het vissen zijn. Interessante informatie, die de opper later in zijn rapportage zal verwerken.

Het boarden van een vaartuig is een kunst op zich, maar wel noodzakelijk. “Ik wil altijd aan boord van een vaartuig, voordat ik fysiek mijn controle uitvoer”, legt Vocking uit. “Aan boord proef je namelijk meteen de sfeer en weet je vrij snel of de opvarenden iets te verbergen hebben.”

Voor de kust ligt een kotter. Na navraag bij de handhavingsdesk blijkt dat de boot al meer dan een jaar niet is gecontroleerd. Vocking legt contact met de bemanning van het vaartuig.

De boarding officer van de politie besluit een reguliere bemaco (bemanningscontrole, red.) uit te voeren. Vocking assisteert hem bij het controleren van alle papieren, zoals monsterboekjes en vaarbevoegdheden. “Het valt echt op dat de jonge vissers hun zaken goed op orde hebben.”

De unieke samenwerking in beeld. De KMar focust op reisdocumenten en personen, de Douane controleert de goederen en de politie richt zich op de openbare orde en veiligheid. Daar waar mogelijk ondersteunen ze elkaar.

Na een reeks controles keert de RHIB weer terug naar de Visarend. Eenmaal terug aan boord maken de boarding officers van elke controle een rapportage en sturen deze naar het Kustwachtcentrum.

Na 3 dagen zit de dienst voor Vocking erop. Voordat hij en de rest van de bemanning van boord gaan en huiswaarts keren, maken ze het schip eerst grondig schoon.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant Jan Dijkstra