05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Een dagje KMarren met...

Wachtmeester-1 Femke, Inklimmersactie brigade Scheldestromen

De Koninklijke Marechaussee en de buurtschap Hazeldonk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nabijgelegen rijksweg A16 is namelijk een van de grootste grensovergangen in het zuiden van ons land. En daar waar personen ons land inreizen controleert de KMar. Wachtmeester-1 Femke werkt bij de brigade Scheldestromen in Hoogerheide. Samen met haar collega’s voert ze onder andere controles Mobiel Toezicht Veiligheid uit op de parkeerplaats Hazeldonk-Oost.

Tijdens de MTV-controles controleert Femke de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van reizigers. Daarbij let ze op allerlei vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensenhandel en -smokkel, witwassen en identiteitsfraude. Deze keer is er tijdens de controle extra aandacht voor zogenoemde inklimmers. Dat zijn illegale vreemdelingen die op doorreis zijn naar het Verenigd Koninkrijk en ongezien de grens proberen te passeren door zich te verstoppen in vrachtwagens of bestelbusjes. Uit cijfers van de Marechaussee is namelijk gebleken dat het aantal inklimmers in 2019 hoger lag dan het jaar ervoor: in totaal 910 inklimmers in 2019.

Femke kwam in 2010 op bij de KMar. Na de wachtmeesteropleiding werkte ze op de locatie Terneuzen, een doorlaatpost. Nu is haar standplaats Hoogerheide. Ze vindt het erg leuk om in het vreemdelingendomein werkzaam te zijn. “Het werk is heel divers. De ene keer controleer ik reizigers in de internationale trein vanuit Antwerpen, de andere keer voer ik als lid van het jachthaventeam controles uit in kleine havens in Zeeland. Ik vind het leuk om zaken uit te zoeken en op te sporen. Als er iets niet klopt wil ik de onderste steen boven krijgen.”

De brigade Scheldestromen heeft het afgelopen jaar vaak bijgesprongen op de doorlaatpost Europoort, maar daar is nu geen sprake meer van. “Het is goed dat er weer meer ruimte en capaciteit is voor MTV. Het is erg belangrijk dat we als Marechaussee goed inzicht hebben in wat zich allemaal in het grensgebied afspeelt, hoe personen ons land inreizen, zowel op de weg, in de havens, als op de kleine luchthavens.”

Momenteel is er een flinke aanwas van nieuw personeel bij de brigade. Femke brengt haar kennis graag over. “Ik ben praktijkleermeester en vervul ook een coachende rol. Ik begeleid nieuwe collega’s door ons bewakingsgebied, maak ze zoveel mogelijk wegwijs en voorzie ze van alle informatie die ze nodig hebben. Als ze vragen hebben, kunnen ze bij mij terecht. Erg leuk om te doen. Of ik daar in een volgende functie meer mee wil gaan doen? Ik wil zelf nog wel 10 jaar in de operatie werken.”

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl.

Tekst: Robert den Hartog | Video: sergeant-majoor Eva Klijn | Montage: Karel Polack