06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

MTV-controle op het traject Antwerpen-Breda bewijst nut

Een snelle scan op station Antwerpen van de intercity richting Breda veroorzaakt bij enkele passagiers een zichtbaar ongemakkelijk gevoel. En ja hoor. Na het passeren van de Nederlandse grens blijken 2 mannen geen identiteitsdocumenten te kunnen overleggen. Het dagje Mobiel Toezicht Veiligheid van de brigade Scheldestromen bewijst zijn nut.

KMarMagazine liep een dag mee met het team dat reisdocumenten controleert en kijkt of reizigers boetes hebben openstaan of zich schuldig hebben gemaakt aan andere overtredingen of misdrijven.

Hoogerheide nabij Woensdrecht is waar ook iedere MTV begint met een briefing. Het is iets na zevenen als de ochtendploeg aantreedt voor controle van de trein. Criminele figuren die met spoed worden gezocht, passeren de revue. En ook de georganiseerde misdaad in ons land komt aan bod. “Komt u met hen in contact, wees dan voorzichtig”, gebiedt de groepscommandant.
Op weg naar station Breda, waarvandaan de dienstploeg naar Antwerpen reist.
Op station Antwerpen begint het werk. Van reizigerscontrole is op Belgisch grondgebied nog geen sprake. Dat gebeurt pas wanneer de trein de grens passeert. Wel let de dienstploeg goed op wie richting Breda instapt. Eenmaal in Nederland wordt de controle, aan de hand van binnengekomen informatie of steekproefsgewijs, uitgevoerd.
“Goedemorgen, paspoort- of identiteitscontrole”, roept wachtmeester Emma. De controle begint. Op het traject Antwerpen – Breda mogen de opsporingsambtenaren 6 treinen per dag controleren. Per trein mogen de inzittenden van slechts 4 coupés worden geïnspecteerd. Het Verdrag van Schengen dicteert dat de controles allesbehalve een permanent karakter mogen hebben.
Emma werkt nog niet zo lang aan de grens. Maar ook zij ontwikkelde vrij snel een neus voor vreemdelingen die zonder geldige documenten Nederland inreizen. Ook dit keer klopt haar vermoeden. Een man die zegt uit Soedan te komen, wordt staande gehouden. “Name, date of birth”, speurt collega-wachtmeester-1 Tim op vriendelijke toon de personalia bijeen. De man bekomt snel van de eerste schrik en doet net alsof hij in de verste verte geen woord Engels verstaat. Wanneer Tim en Emma kordaat op hem inpraten, keert zijn talenschat als donderslag bij heldere hemel terug.
Op het balkon van de trein slaat een andere man de procedure gade. Hij komt ook aan de beurt. De naar zijn zeggen Marokkaan-van-in-de-twintig zegt bij een familie in Deurne (B) te logeren en op weg te zijn naar Leiden om een vriend te bezoeken. Dag mag, geen probleem. Maar dan is het wel handig je paspoort bij je te steken. Dat deed hij niet en dus gaat ook hij mee naar de brigade Scheldestromen om zijn identiteit vast te stellen. “Waar gaan we nu naartoe?”, vraagt hij gezeten in het busje bij herhaling. “Naar Hoogerheide”, klinkt het meermaals vanaf de bestuurdersplaats. De man begrijpt het niet. Voor hem had Hoogerheide net zo goed op de maan kunnen liggen.
Uit het zicht van het publiek wordt de Marokkaanse man in de nabijheid van de dienstauto’s gefouilleerd. Discretie is geboden, want de man is vreemdeling en geen verdachte. Aanvankelijk werkte hij netjes mee. Maar tijdens zijn detentie op de brigade Scheldestromen probeerde hij bij het openen van zijn cel uit te breken. Die poging werd door het dienstdoende personeel in de kiem gesmoord.
Met rubber handschoentjes wordt ook de Soedanese man gefouilleerd. Onderzoek met behulp van digitale opsporingssystemen zal later uitwijzen dat hij in Italië geregistreerd staat als asielzoeker. Mogelijk wordt hij naar dit land uitgezet.
In het eerste kwartaal van 2019 werden 7.117 asielaanvragen in Nederland gedaan, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Syriërs en Iraniërs kwamen het meeste in de statistieken voor, op de voet gevolgd door mensen met een Eritrese en Nigeriaanse achtergrond.

Tekst: Andre Twigt | Foto's: sergeant-majoor Gerben van Es