01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMar-voorzitterschap ‘FIEP-familie’ bijna ten einde

'De collegialiteit spat ervan af'

De Koninklijke Marechaussee werd eind jaren 90 lid en is dit jaar de voorzitter van de FIEP, een netwerkorganisatie van gendarmerielanden. De hoofdletters FIEP staan voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, de 4 landen die de organisatie in 1992 oprichtten. Inmiddels telt het netwerk vele landen uit alle hoeken van de wereld.

De KMar is FIEP-voorzitter van oktober 2018 tot oktober 2019. “Tijdens ons voorzitterschap focussen wij ons op de toekomst”, vertelt kolonel buiten dienst Jaco Oussoren. Hij is een van de spillen in de organisatie van het voorzitterschap. De lidstaten komen dit jaar bijeen onder Nederlandse leiding in werkgroepen, seminars en expertsessies. “We bespreken mogelijke dreigingen zoals de opwarming van de aarde, de urbanisatie, de toename van de wereldpopulatie en migratiestromen. Met als vervolgvraag: hoe beïnvloedt dat onze werkwijze?” 

Oussoren: “Tijdens ons voorzitterschap focussen wij ons op de toekomst.”

'De saamhorigheid is groot'

Informeel

Oussoren: “Als voorzitter geef je richting aan de ontwikkelingen in de FIEP, regel je bijeenkomsten en zorg je ervoor dat iedereen elkaar kan vinden. Het overleg gaat over kennis en is niet gebonden aan verdragen; het is informeel, laagdrempelig en toegankelijk. Misschien is het daarom zo populair.”

Voorbereid

De enorme verschillen in cultuur maken het werk volgens de kolonel buiten dienst leuk en leerzaam. “Het is heel interessant om te leren hoe het politiemodel wordt gedraaid in bijvoorbeeld Zuid-Amerika of de Palestijnse gebieden. Via de FIEP horen we allerlei relevante zaken uit diverse landen, zodat we op de hoogte blijven van wat er ter plaatse speelt. Mocht de politiek besluiten ergens heen te gaan, dan zijn wij altijd voorbereid. De landen komen elkaar vaak tegen bij internationale missies of bij reguliere taken zoals grensbewaking. Dan is dit netwerk goud waard.”

Het FIEP-netwerk is goud waard.

'Nederlands voorzitterschap professioneel en ambitieus'

Saamhorigheid

Oussoren vindt het gevoel van saamhorigheid binnen het netwerk groot. “We zijn één grote groep gendarmes, het verschil tussen arm en rijk valt weg. Je kunt iedereen advies vragen en geven. Het leidt tot een gevoel dat je er niet alleen voor staat. We kijken hoe we elkaars optreden kunnen verbeteren en hoe we elkaar kunnen bijstaan. Deze saamhorigheid wordt als heel mooi ervaren, leden spreken gekscherend van de ‘FIEP-familie’. De collegialiteit spat ervan af en iedereen neemt veel positieve energie mee naar huis.”

Marokko

Marokko neemt het stokje over in oktober tijdens de zogeheten Summit in Noordwijk. Oussoren: “Wij bieden de commandant van de KMar en zijn internationale collega’s tijdens deze meerdaagse top een verslag aan met onze bevindingen van afgelopen jaar om die ook voor anderen toegankelijk te maken.”

Kapitein Alexandra Preda uit Roemenië: “Via expertbijeenkomsten en gezamenlijke oefeningen komen specialisten samen die best practices uitwisselen.”

Kapitein Alexandra Preda uit Roemenië, contactpersoon vanuit de Roemeense gendarmerie.

Preda is enthousiast over het Nederlandse FIEP-voorzitterschap: “Ik zou het willen omschrijven als professioneel, ambitieus, hard werkend, out of the box denkend, interactief en leuk.” De Roemeense is zelf actief binnen het netwerk sinds 2013. “Steeds meer gendarmeries willen deel uitmaken van de FIEP-familie, omdat ze weten dat ze kennis en vaardigheden kunnen delen. Via expertbijeenkomsten en gezamenlijke oefeningen komen specialisten samen die best practices uitwisselen. Ook kunnen landen kansen creëren voor bilaterale of multilaterale samenwerking. Op die manier kunnen ze bereiken wat ze willen: meer veiligheid en interoperabiliteit.” 

FIEP-delegatie bezoekt de brigade Objectbeveiliging

Een FIEP-delegatie uit het Human Resources-werkveld bracht eind 2018 een bezoek aan de brigade Objectbeveiliging. De brigade liet zien dat ze actief bezig is met het ontwikkelen van personeel. De gasten kregen onder meer een presentatie over GPAL, een YouTube-achtige omgeving met instructiefilmpjes voor uiteenlopende werkwijzen binnen de brigade. Ook bespraken ze een stappenplan dat de brigade gebruikt om het personeel van startbekwaam naar vakbekwaam te helpen.
Het bezoek werd door beide kanten als erg positief ervaren. Kapitein Mark den Hartogh, plaatsvervangend brigadecommandant: “Veel deelnemers waren verbaasd over de vergaande mogelijkheden in Nederland voor de ontwikkeling van het personeel. Zo is het vrij uniek dat iedere medewerker beschikt over een mobile device.”
De brigadedoelen voor internationale samenwerking zijn onder meer gezamenlijk trainen en het uitwisselen van operationele concepten, kennis en ervaring. Het meest tastbare resultaat van het bezoek is het contact dat gelegd is met een Portugese neveneenheid, Unidade de Seguranca e Honras de Estado (USHE). Den Hartogh: “In februari zijn wij daar met een delegatie van de brigade op bezoek geweest om de mogelijkheden te bespreken tot een wat meer structurele vorm van samenwerking.”

De KMar is momenteel ook voorzitter van de European Gendarmerie Force (EGF), het European High Risk Security Network en van het Europese trainingsprogramma EUPCST.

4 voorzitterschappen

De KMar is momenteel ook voorzitter van de European Gendarmerie Force (EGF), het European High Risk Security Network en van het Europese trainingsprogramma EUPCST, de European Union Police and Civilian Services Training. Maar liefst 4 voorzitterschappen tegelijk dus. Oussoren: “Het voordeel is dat we daardoor allerlei verbanden en mogelijkheden zien voor lidstaten om op in te springen.”
Voor meer informatie over EUPCST, lees: https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2018/10/01_eupst_10-2018.

“Door 4 voorzitterschappen tegelijk te doen zien we allerlei verbanden en mogelijkheden voor lidstaten om op in te springen.”

Tekst: ritmeester Henny de Boer