07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMarKort (1/2)

Wapendag 2018: van wereld naar werk

In Apeldoorn is eind oktober de traditionele Wapendag - de 204e verjaardag van de Koninklijke Marechaussee - gehouden. In de ochtend was op de Koning Willem III-kazerne een herdenking bij het monument voor de poort. Daar werden alle gevallen collega's herdacht en in het bijzonder de collega's die het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij waren hun nabestaanden aanwezig.

In de middag werd in Theater Orpheus een conferentie gehouden met als thema: Informatiegestuurd Optreden - van wereld naar werk. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink opende de dag. Secretaris-generaal Wim Geerts gaf tijdens zijn toespraak aan dat hij waardeert hoe de KMar de hoge werkdruk probeert terug te dringen. Korpschef van de politie eerste hoofdcommissaris Erik Akerboom ging in op de digitale ontwikkelingen in het politiewerk.

In de middag werd er in een 'De wereld draait door'-setting gesproken over het thema IGO. Hoe wordt dit nu in onze operatie gebruikt en wat houdt het concreet in? Aan tafel zaten verschillende disciplines vanuit de KMar. Hoe worden de trends en ontwikkelingen van de wereld naar binnen gehaald en hoe zetten we deze informatie in binnen onze operatie. Maar ook: hoe verandert de operatie door IGO en hoe bereiden we onze mensen daarop voor?

‘Nederlandse Gendarmes’

Op de Wapendag werd ook het eerste exemplaar van het historische boek 'Nederlandse Gendarmes' uitgereikt. Het boek is geschreven in opdracht van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Het beschrijft de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee in sleutelmomenten en portretten van sleutelfiguren en is geschreven door Jos Smeets en Guus Meershoek. De voorzitter van de stichting, kolonel buiten dienst Hans Hovens, bood het boek aan CKMar aan.

PCKMar bij afscheid benoemd tot ridder

Generaal-majoor André Peperkoorn is bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Minister Ank Bijleveld speldde hem de onderscheiding op.

De plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee kreeg de onderscheiding voor zijn enorme inzet van de afgelopen 39 jaar. Hij leverde vele bijzondere en waardevolle bijdragen. Zijn deskundigheid, doorzettingsvermogen, visie, niet aflatende betrokkenheid bij het belang van de Koninklijke Marechaussee en zijn bereidheid steeds een stap extra te zetten, waren zeer groot.

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink roemde de uitgebreide staat van dienst van Peperkoorn. Hij sprak over de grote bijdrage die hij leverde, onder andere in de tijd dat hij bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten werkte. Ook werd Peperkoorn geprezen om zijn rol als 1e commandant van het LTC.

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee bedankte de vertrekkende militair door het spelen van de speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde 'Generaal Peperkoornmars'.

Officiële overdracht hit no hit app 2.0

De app is sinds 4 oktober al beschikbaar voor de operationele medewerkers van de KMar. Maar medio november kreeg commandant LTC brigadegeneraal Pieter Simpelaar de hit no hit app 2.0 officieel overhandigd. Een goede stap vooruit op het gebied van IGO.

Via de app kunnen operationele medewerkers van de Marechaussee informatie inwinnen over onder meer personen en voertuigen. Tevens kunnen locaties en diverse identificatienummers worden bevraagd. De belangrijkste verbeteringen: er zijn meer registers beschikbaar dan voorheen, er kan worden doorbevraagd en aanvullende media, zoals foto’s en documenten worden ingezien.

Meer over de hit no hit app 2.0 kunt u hier teruglezen.

Vliegende start Interventieteam Defensie

De eerste resultaten van het Interventieteam Defensie zijn gepubliceerd. Een conclusie die getrokken kan worden is dat het defensiepersoneel het team goed weet te vinden: in de eerste maand werden 143 meldingen gedaan over knelpunten op het gebied van persoonlijke uitrusting en/of woon-, werk- en leefklimaat

Het Interventieteam Defensie vervult een makelaarsrol tussen personeel en de defensieorganisatie en heeft de bevoegdheid gekregen om rechtstreeks door de gehele organisatie heen en met alle niveaus te mogen communiceren. Het team meldt dat het in de eerste 3 weken al meer dan 20 successen heeft geboekt en het met alle melders contact heeft gehad.

Op het internet en intranet van Defensie publiceert het Interventieteam Defensie periodiek een overzicht van meldingen en resultaten.