09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMarKort (2/2)

Herinneringsmedailles voor marechaussees

In het World Forum in Den Haag hebben Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en CKMar luitenant-generaal Harry van den Brink de Herinneringsmedaille Internationale Missies uitgereikt aan medewerkers van de Marechaussee. De te decoreren marechaussees waren onder andere werkzaam geweest in Libië, Kosovo en Irak.

Bauer zei in zijn toespraak: "Een land weer opbouwen lukt alleen als er wordt samengewerkt. En dat geldt zeker ook voor de militairen, politieagenten en civiele experts die een bijdrage leveren aan het stabiliseren en normaliseren van een probleemgebied. Sámen zorgen zij voor de noodzakelijke basis die moet leiden tot succes."

Alle kinderen van de uitgezonden marechaussees kregen een speciale kindermedaille en de partners een zilveren anjer.

Tweede boek Veiligheid gepresenteerd

Onder grote belangstelling van collega’s en een breed extern netwerk heeft de presentatie van het boek ‘VEILIGHEID Security Risk, Safety en Intelligence Management. De integrale visie in een snel veranderende wereld’ plaatsgevonden. Het boek, geschreven door Ron Geraets, is een uitgave van de sector Kennis van het OTCKMar en is tot stand gekomen onder begeleiding van majoor Ronald Donia en de begeleidingscommissie.

De wereld om ons heen verandert snel en de toekomst is lastig te voorspellen als het om de veiligheid van onze samenleving gaat. In deze huidige dynamische wereld krijgt de Koninklijke Marechaussee in toenemende mate te maken met uiteenlopende dreigingen. Dit boek verbindt Security Risk Management (SRM) met elementen als intelligence, integriteit, cyber en safety. Het SRM-systeem helpt om de diversiteit aan dreigingen te onderkennen, in kaart te brengen en te duiden, zodat op ieder niveau betere beslissingen en de juiste maatregelen kunnen worden genomen en daarbij zo veilig mogelijk kan worden gewerkt.

Naast het boek zal een praktische handleiding worden gepubliceerd voor het gebruik van de SRM-methode. Ook zal er een instructiekaart SRM in zakformaat worden gemaakt. Deze kan als geheugensteun en checklist gebruikt worden in operationele situaties met een kortere voorbereidingstijd.

De e-book versie is te vinden op de intranetpagina van de sector Kennis van het OTCKMar. 

Kolonel Bart Hulsbosch, hoofd afdeling Intell, ontving het eerste exemplaar uit handen van auteur Ron Geraets.

Weg uit Jordanië

Een driekoppig KMar-detachement maakt tot 2019 deel uit van de Air Task Force Middle East (ATF ME) in Jordanië. Doordat de inzet van ATF ME niet verlengd wordt, komt er ook een einde aan de KMar-inzet. Naast de Militaire Politiezorg voor de Nederlandse militairen was er ook een Hulpofficier van Justitie namens het Openbaar Ministerie aanwezig om te kijken naar de geweldaanwendingen van de Nederlandse F-16's boven Irak en Oost-Syrië.

In het artikel 4-werk is het belangrijkste dat de marechaussee goed in verbinding staat met de ongeveer 130 luchtmachtcollega's, weet detachementscommandant kapitein Robbert. "Ook met de leidinggevenden hebben we een goede band. Zo kunnen we gevraagd en ongevraagd advies geven." Het team werkt zoveel mogelijk preventief. "Zo voorkomen we overtredingen. Daarom informeren we bijvoorbeeld over wat wel en niet volgens de douane mee naar huis mag en verkeersregels."

Robberts dagelijkse werk bestaat als Hulpofficier van Justitie verder uit een extra taak voor het Openbaar Ministerie. "Na elke geweldsaanwending van vliegers informeer ik het OM. Zij beoordelen of het geweld gerechtvaardigd was en voldoet aan het oorlogsrecht." In sommige gevallen is nader onderzoek nodig en voert de Marechaussee een feitenonderzoek uit. "Dat komt niet vaak voor, maar ook daarom is het belangrijk dat we het vertrouwen van onze collega's hebben. Om ons werk uitvoerig te kunnen doen, helpt het als je elkaar al kent en vertrouwen in elkaars vak hebt."

Robbert vindt het jammer dat de Nederlandse bijdrage aan de missie eind dit jaar stopt. "Natuurlijk is het mooi dat het kan; ISIS is flink de kop ingedrukt dus onze bijdrage is niet langer essentieel. Maar het werk dat Defensie hier doet, is waar de krijgsmacht voor bedoeld is: dagelijkse inzet tegen de vijand. Ik denk dat we hier een verschil hebben gemaakt en het was mooi om namens de Marechaussee ook een bijdrage te leveren."

KMarMagazine nu ook op intranet

Alle digitale defensiemagazines zijn nu ook te lezen op het intranet van Defensie. Tot voor kort was KMarMagazine (Koninklijke Marechaussee), maar ook Alle Hens (Koninklijke Marine), Landmacht (Koninklijke Landmacht), de Vliegende Hollander (Koninklijke Luchtmacht), Materieelgezien (Defensie Materieel Organisatie) en de Defensiekrant alleen via internet beschikbaar, maar daar is nu verandering in gekomen.

De link naar de kiosk van de magazines op intranet vindt u onder de button actueel/defensiebladen op het Intranetportaal Defensie.

Omdat de magazines in eerste instantie zijn ontworpen voor internet zullen op het intranet niet alle mogelijkheden die het blad te bieden heeft optimaal functioneren. De links die verwijzen naar een internetpagina en de Poll zullen bijvoorbeeld niet werken. Als iets niet werkt, adviseren we u om het magazine op het internet te openen.

Op het intranet worden alleen de laatste edities van een magazine gepubliceerd. Op internet kunt u alle digitale edities terugkijken tot 2014 en heeft u de beschikking over een uitgebreide zoekfunctie.