Lissabon, Portugal

"Eind oktober heeft de KMar deelgenomen aan een multinationale oefening in de Portugese hoofdstad Lissabon. Portugal is voorzitter van het Europese Gendarmeriekorps (EUROGENDFOR) en organiseerde de oefening. Onze deelname bestond uit personeel van het EUROGENDFOR-hoofdkwartier in Italië en van de Aanhoudingseenheid van de Bijstandseenheid KMar. Ikzelf - opperwachtmeester Ronald - was daar als groepscommandant van de Aanhoudingseenheid KMar. Mijn taak was onder andere het plannen en aansturen van onze inzet.

Links: Commandovoering met allerlei verschillende landen. Rechts: Luitenant-kolonel Dick Muijskens is Chief Operations tijdens de oefening. Van een afstand kijkt hij toe hoe een actie verloopt. Normaal gesproken werkt de overste op het EUROGENDFOR-hoofdkwartier in Vicenza.

In totaal 9 landen en zo'n 180 mensen namen deel aan de zogeheten oefening EGEX18 (EUROGENDFOR LIVEX), die zich afspeelde in het fictieve crisisland Alisia. Verschillende gendarmerie-eenheden gingen daar in EU-verband de crisis aanpakken. Het doel van de 'Europese politiemissie' die naar Alisia werd gestuurd, was het uitvoeren van alle politietaken. Ook het mentoren, monitoren, trainen en adviseren (MMT&A) van de lokale autoriteiten namen een centrale plaats in. Hierbij werd gebruik gemaakt van een klein hoofdkwartier, een Integrated Police Unit (IPU) en een Strengthening Element (SE).

Gereedmaken voor inzet. De oefening speelt zich af op een grote Portugese scheepswerf.

Het scenario in het land Alisia speelde zich af rond vluchtelingenproblematiek. Er kwamen vluchtelingen aan in het land, die ondergebracht werden in een kamp. Deze situatie leidde tot onrust onder de bevolking en verschillende groeperingen raakten slaags met elkaar. Het conflict laaide steeds weer op. Hierop moest door de verschillende eenheden worden ingegrepen, afhankelijk van de ernst van de incidenten. De Nederlandse aanhoudingseenheid werkte hiervoor nauw samen met de SWAT van Litouwen en Portugal. Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal namen de Crowd & Riot Control voor hun rekening en Roemenië leverde de benodigde Intell.

Portugese SWAT-collega’s zijn op het dak van een gebouw gedropt. Wij zijn samen met de Litouwers in en op een gepantserd voertuig aangekomen. De kunst is om allen tegelijk aan te komen en binnen te treden. In het gebouw wordt een man gegijzeld. Na het bevrijden van de gegijzelde, is het zaak om weer snel terug naar het voertuig te gaan.

Wij hebben met 6 leden van de aanhoudingseenheid deelgenomen aan diverse scenario's. Zo hebben we in burger binnen menigten gewerkt. Daarbij waren wij verantwoordelijk voor het observeren van personen, het waarnemen van strafbare feiten en aanhouden van de subjecten. Zo zagen we iemand een rugtas aan een ander overdragen, die later vol explosieven bleek te zitten. Verder hebben wij meerdere panden betreden, samen met de collega’s uit Portugal en Litouwen.

Werken in burger in de menigte betekent heimelijk te werk gaan. De AE heeft meerdere aanhoudingen verricht, die dus zoveel mogelijk heimelijk en tactisch plaatsvinden.

Maar voordat er überhaupt samengewerkt kon worden, hebben wij met de collega's uit Portugal en Litouwen een dag samen getraind om zo elkaars procedures te leren kennen. Onze mindset bleek hetzelfde en de procedures verschilden in de praktijk niet zo veel. Toch is dit belangrijk om van te voren door te nemen, want dan weet je ten minste zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan. Na korte tijd getraind te hebben, werden de teams geïntegreerd en traden we gezamenlijk op. Wij kijken terug op een goede trainingsweek."

Vriendelijke groeten uit Costa da Caparica,

Opperwachtmeester Ronald
Groepscommandant Aanhoudingseenheid KMar

EUROGENDFOR in het kort

EUROGENDFOR is een multinationale politiemacht, die is opgericht in 2004. De politiemacht neemt deel aan stabilisatiemissies in conflictgebieden buiten de Europese Unie. De lidstaten zijn Frankrijk, Portugal, Nederland, Italië, Roemenië, Spanje en Polen. Litouwen is partnerlid en Turkije heeft de status van waarnemer. Het is een parate, robuuste en snel inzetbare politiemacht, die bestaat uit politiemensen met een militaire status. Doel: een bijdrage leveren aan de bescherming van burgers, promotie van mensenrechten en het herstel van de wettelijke macht. Het voorzitterschap over EUROGENDFOR wordt bij toerbeurt door de landen ingevuld. Vanaf 13 december 2018 is Nederland (de KMar) een jaar voorzitter.