Behoud

Deze week heb ik een aantal maatregelen bekend gemaakt waarmee we het aantrekkelijker willen maken om bij de Koninklijke Marechaussee te blijven. Het is helder dat we als organisatie moeten meegroeien met extra werk. Daarvoor moeten we extra mensen werven en dat loopt gelukkig goed. Maar we moeten ook zeker zoveel mogelijk ervaren collega’s behouden. De afgelopen periode is daarover uitgebreid met collega’s gepraat. Veel van hun pijnpunten zitten op het vlak van arbeidsvoorwaarden en die punten kan ik als commandant zelf niet oplossen. Er zijn echter ook een aantal pijnpunten die ik wel kan aanpakken en dat doe ik dus ook. Deze week hebben we daarvoor de eerste maatregelen bekend gemaakt en er volgen er de komende tijd nog meer.

Zo is er een premie voor behoud van de categorie waarin we nu de grootste schaarste zien en waar we dus de grootste groei nodig hebben, namelijk de wachtmeesterrangen. Daarnaast zijn er ook maatregelen waar meer collega’s baat bij hebben: zo geef ik de commandanten meer geld en bevoegdheden om zelf collega’s opleidingen te geven of lokaal bijzondere kosten te vergoeden. Daarmee kunnen ze meer maatwerk bieden.

Deze maatregelen voeren we op heel korte termijn in. Een ander pijnpunt is de extra kosten die onze mensen soms moeten maken als ze bijvoorbeeld flexibel op een andere locatie worden ingezet. Die worden nu onvoldoende vergoed. Dat soort kosten gaan we daarom ruimer vergoeden. Daarvoor is al een akkoord, het wordt nu technisch ingeregeld en heel binnenkort kunnen we bekend maken hoe dat gaat werken.

Daarmee zijn we er nog niet. De Marechausseeraad bekijkt hoe we de komende tijd nog meer punten kunnen aanpakken. En wat ik als commandant nu kán oplossen, dat los ik op.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee