08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

...Common Operational Picture Geografisch (COPGEO)

Om het Informatiegestuurd Optreden (IGO) verder te perfectioneren, werd recent een nieuwe applicatie geïntroduceerd. Common Operational Picture Geografisch (COPGEO) is een tool dat voor heel Nederland inzicht geeft in de huidige operationele situatie. Is het systeem nu nog voor een beperkt aantal functionarissen beschikbaar; op termijn staat COPGEO open voor grotere groepen gebruikers. Chief Operations bij het Landelijk Tactisch Commando op de Koningin Máximakazerne majoor Henk van Ee is 1 van de eerste.

De basis van COPGEO bestaat uit een digitale landkaart met diverse kaartlagen. Deze combinatie vormt een Geografisch Informatie Systeem, wat het mogelijk maakt om incidenten met icoontjes weer te geven. Zo ook welke eenheden erbij betrokken zijn evenals hun actuele locatie. Zwaartepunt van COPGEO ligt nu nog op tactisch landelijk niveau. Dreigt een situatie te escaleren, dan is de kans groot dat de chief operations (CHOPS) moet gaan sturen met mensen en middelen. Met COPGEO heeft hij inzicht en overzicht en ziet hij in een oogwenk wie zich het dichtst bij een incident bevindt. Van Ee: "In samenspraak met de teamleiders bewaakt de CHOPS de dagelijkse inzet in Nederland."

Meer weten over COPGEO? Scroll dan naar beneden.

Tekst: André Twigt   I   Foto’s: Paul Tolenaar

Gedetailleerde informatie

Qua mogelijkheden gaat COPGEO diep. Wil je meer weten over een straat of een gebouw waarop een melding betrekking heeft, dan zijn een paar klikjes met de muis voldoende om heel gedetailleerde informatie te raadplegen. Zoals wegen, spoorlijnen, kanalen, rivieren, maar ook o zo relevante zaken als hectometerpaaltjes, uitgaansstellingen, MTV-controleposten en regio-indelingen. COPGEO biedt legio mogelijkheden om aanrijdende of ter plaatse aanwezige teams met raad en daad bij te staan.

Kinderschoenen

Hoewel op het eerste gezicht al tamelijk doorontwikkeld, staat COPGEO met 75 gebruikers  nog in de kinderschoenen. De applicatie van het Joint IV Commando is momenteel beschikbaar voor onder meer de CHOPS, de Brigade Den Haag Beveiliging en dito Hoog Risicobeveiliging, de veiligheidsregio’s en de Landelijke Meldkamer (OPS-Room). De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie, het Explosieven Opruimingscommando zijn ook op de applicatie aangesloten, net als op termijn de Defensiebrandweer. Sowieso gebruikt de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden de applicatie. COPGEO komt bij de brigades steeds meer beschikbaar voor teamleiders en commandanten. Er zit ook een koppeling met de politie aan te komen (prio 1-incidenten).

Aanrijtijden

Hoe COPGEO werkt? Eenheden melden zich bij aanvang dienst via de portofoon of mobilofoon aan, waarna ze op de digitale kaart met roepnummer zichtbaar worden. Zodra ze zich verplaatsen, volgt elke 30 seconden een positiemelding. Worden surveillerende eenheden gekoppeld aan een incident, dan verschijnt door toedoen van de OPS-Room een passend icoontje in beeld. Hier beschikt men over een aangepaste versie, die bij iedere vastgelegde melding meteen de omgeving van het incident presenteert. Van Ee: “Op termijn zijn ook aanrijtijden en de weer- en verkeersituatie te raadplegen. In de basisopleiding van de KMar wordt op termijn ingegaan op hoe COPGEO in de praktijk werkt.”

Koppeling

Naar verwachting komt de beveiligde versie voor de smartphone begin januari 2019. Projectleider COPGEO bij JIVC Erik Trapman voorspelt dat daardoor het gebruik een enorme boost zal krijgen. Verder zit er een koppeling met het Operationeel Plannings- en Registratiesysteem aan te komen. Hiermee ontstaat inzage in de personele bezetting. Later komt er via het Tactisch Operationeel Bevelvoeringssysteem inzicht in de landelijke materiële beschikbaarheid. Een koppeling met het API 3-systeem gaat ervoor zorgen dat beter ingespeeld kan worden op drukte bij de paspoortcontrole. Al met al zal uitbreiding van COPGEO leiden tot een nog hechtere samenwerking en uitputtend meer mogelijkheden. En waar gaat dit allemaal eindigen? Trapman: "Ik heb geen idee."