Oslo, Noorwegen

"Wij, eerste luitenant Frank, tweede luitenant Niels, opperwachtmeester Martin en de wachtmeesters der eerste klasse Martijn, Danielle en Daisy, vormen het artikel 4-detachement van de oefening Trident Juncture in Noorwegen. Onze deelname aan de oefening duurt van 17 oktober tot en met 17 november.

De oefening Trident Juncture 2018 wordt gehouden in een groot deel van Noorwegen. 29 NAVO-landen doen eraan mee en een aantal partnerlanden. In totaal bestaat de oefening uit 50.000 militairen, 10.000 voertuigen, 120 vliegtuigen/helikopters en 70 marineschepen. Vanuit Nederland nemen 2.200 militairen deel. Het is de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog.

Links: Niels en Martin bij het Joint Support Ship de Zr. Ms. Karel Doorman en het amfibische transportschip de Zr. Ms. Johan de Witt. II Rechts: De 4 collega’s in de zuidelijke plaats Rena: Frank, Martijn, Danielle en Daisy.

Onze werkzaamheden betreffen contact leggen met de oefenende eenheden en het onderzoeken van strafbare feiten.  Maar wij acteren ook op verkeersincidenten en het adviseren en ondersteunen van de commandanten. Wij bieden dezelfde Militaire Politiezorg als een wijkwachtmeester in Nederland, maar hier heb je zowel met buitenlandse als Nederlandse wetgeving en richtlijnen te maken. Dat maakt het geheel soms best gecompliceerd.

Links: Het schip met Nederlandse voertuigen vaart de haven van de zuidelijke stad Frederikstad binnen. || Rechts: De geweldige natuur in Noorwegen.

Wij zijn als KMar met een klein detachement aanwezig voor een grote groep militairen van de landmacht, marine en luchtmacht. Deze eenheden bevinden zich op verschillende plekken, die soms wel 500 kilometer van elkaar verspreid liggen. Hierdoor zijn wij als detachement genoodzaakt om ons op te splitsen in 2 groepen.

Één groep van 4 personen zit in het zuidelijke dorp Rena: dit betreft 1 Hulpofficier van Justitie (HovJ) en 3 wachtmeesters. Zij ondersteunen de landmachters die zich in Rena, de zuidoostelijke gemeente Rygge en het zuidelijke dorp Sessvollmoen bevinden. De andere groep van 2 personen, waaronder 1 HovJ en 1 opperwachtmeester, houdt zich bezig met de marine, het Korps Mariniers en de luchtmacht.

Wij hopen op een rustige oefening, dit houdt namelijk in dat de oefening zonder al te grote incidenten is verlopen. De groeten uit Noorwegen!"