01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

E-learning tot de max

Tijdens een werkpauze of lekker thuis op de bank de lesstof van de Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar (LAO) bestuderen. In je éigen tijd en wanneer het jóu goed uitkomt. Voor 15 marechaussees van Den Haag Beveiliging is dit sinds 1 mei de realiteit. Zij nemen deel aan de deeltijdpilot van de LAO-opleiding, die via de digitale leeromgeving wordt gegeven. Dat bevalt goed, vertellen enkele betrokkenen.    

Brigadecommandant Den Haag Beveiliging, majoor Dirk Morsink

“De brigade Den Haag Beveiliging is een half jaar geleden, in samenwerking met het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTCKMar), gestart met de pilot voor de LAO-opleiding. De reden: we hebben veel jonge marechaussees van wie we het talent nog beter zouden kunnen benutten. Om hen meer uitdaging en een beter toekomstperspectief te bieden, hebben we dit project ontwikkeld. Zo kunnen ze 1 jaar lang naast hun werk studeren om wachtmeester te worden. 1 dag per week. Dat betekent dat ze niet een half jaar fulltime in de schoolbanken hoeven te zitten op het OTCKMar in Apeldoorn. Dat is niet alleen voordelig voor hen, maar ook voor ons. Want nu is de KMar de marechaussees niet een half jaar ‘kwijt’ voor het reguliere werk.”

Links: Morsink: “Aan de ene kant hebben we hier veel talent rondlopen, en aan de andere kant heeft de KMar een tekort aan wachtmeesters. Wij hebben een brug geslagen tussen die 2 zaken.” | Rechts: Morsink: “De brigade levert een serieuze bijdrage aan de veiligheid en waardigheid van het Koninklijk Huis met de beveiliging van paleizen en het ceremonieel opsieren van koninklijke evenementen. Naast deze 2 hoofdtaken hebben wij onszelf sinds kort een 3e hoofdtaak opgelegd: focussen op talent.”

'Iedereen krijgt veel energie van dit project'

Managementassistent marechaussee-1 Willem de Mol (23) van Den Haag Beveiliging

“Ik heb de eerste module – de grenspolitietaak (GPT) – inmiddels afgerond. De pilot gaat zeer goed, zelfs boven verwachting. Af en toe is het even zoeken naar hoe nu verder en wordt de planning omgegooid, maar dat is geen probleem. We hebben 1 keer per week les op locatie of een zelfstudiedag. Instructeurs hebben hun lessen opgenomen met een camera, en die bekijken we thuis of op het werk op de pc. Dat werkt beter dan een normale les: ik kan de video terugspoelen, even pauzeren of nog een keer bekijken. 
Vragen kunnen we stellen via de mail of in onze appgroep. Daarin zitten niet alleen de overige 14 leerlingen, maar ook de brigadecommandant en de projectontwikkelaar. Zo ontstaan er soms hele discussies, net als in de klas. Alleen moet je nu soms langer wachten tot je antwoord krijgt. 
Opdrachten sturen we op en de antwoorden worden in de les behandeld. Ook krijgen we via de digitale leeromgeving de wekelijkse studieplanner met ons programma. Na elke les evalueren we. Verbeterpunten neemt de leiding mee naar de volgende groep. 
Zelfstudie via de iPad is echt super. Voor mij werkt dit beter dan normaal. Het scheelt heen en weer rijden naar Apeldoorn, ik kan mijn tijd zelf indelen en in alle rust studeren. Ik heb zelfs op het strand gestudeerd of tijdens de pauzes van een tennistoernooi: oortjes in en gaan. Ook de collega’s van de beveiliging zijn enthousiast. Zij kunnen nu tijdens langdurige pauzes werken aan hun vervolgfunctie. Iedereen krijgt veel energie van dit project.”

De leerlingen bij het OTC gebruiken voor hun opleiding een iPad.

'De mogelijkheden lijken eindeloos'

Kapitein Joris Verheijen, projectleider OTCKMar

“Deze groep marechaussees heeft eerder de modules Algemene Militaire Basisvaardigheden (3 maanden) en de Basis KMar Vorming (3 maanden) gehaald. Dus zij hoeven alleen de modules Internationale Militaire Politietaak (4 maanden voltijd) en Grenspolitietaak (2 maanden voltijd) te volgen om algemeen opsporingsambtenaar en wachtmeester te worden. 
In januari zijn we begonnen met het omvormen van de GPT-module van een voltijd naar een deeltijdvariant. We hebben die opgedeeld in 3 onderdelen: kennis, klassikaal en praktijk. Het kennisonderdeel hebben we omgebouwd tot een aantrekkelijk online-programma, met onder meer opgenomen lessen van de instructeur. Ook hebben we bedacht hoe we de leerlingen op een duidelijke manier door het online programma leiden. We hebben de hele module opnieuw ontworpen, met dank aan onze opleidingsontwikkelaars. 
Wekelijks nam ik, via videoverbinding, deel aan de scrum-sessies met het MT van Den Haag Beveiliging. Zo konden we steeds de voortgang van het project afstemmen. Hierdoor is het project echt een coöperatie geworden tussen het OTC en Den Haag Beveiliging. 
Het OTC wordt hier een stuk flexibeler van. Een opleider is niet meer fulltime met een klas bezig, maar kan er in theorie een andere klas naast hebben. De begeleiding door de instructeur verandert wel. Hij of zij hoeft niet ieder keer dezelfde theorieles te geven en kan de contacturen zo gebruiken om praktisch te oefenen. Er is nog veel meer mogelijk; we zijn nu van alles aan het verkennen. Veel mensen denken mee, en we zien nieuwe kansen. De mogelijkheden lijken eindeloos. Ik denk dat dit de toekomst is.”  

Links: Verheijen: “Online een les volgen. Door de verhoogde aanstellingsopdracht is deze aanpak ook voor het OTC een welkome aanvulling op het programma.” | Rechts: Andere brigades hebben ook interesse getoond. Zo volgen enkele BSB’ers binnenkort de modules GPT en IMPT in deeltijd in plaats van begin volgend jaar in voltijd. Dit scheelt de BSB enorm in de druk op de operatie.
Morsink: “Het zou mooi zijn als we in de toekomst maatwerktrajecten kunnen bieden in eigen tempo en leerbehoefte. Dan kunnen de eenheden veel meer zelf sturen op de bezetting van hun wachtmeesters, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.” 

Tekst: ritmeester Henny de Boer I Foto’s: Valerie Kuypers, Hans Roggen